AYRILIŞMAK (TDK)

Birbirinden ayrılmak: "Bunca zamanlar bilişip / Ahir dönüp ayrılışıp."- Yunus Emre.

Ayrılışmak kelimesi baş harfi A son harfi K olan bir kelime. Başında A sonunda K olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi Y , üçüncü harfi R , dördüncü harfi I , beşinci harfi L , altıncı harfi I , yedinci harfi Ş , sekizinci harfi M , dokuzuncu harfi A , onuncu harfi K . Başı A sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AHİR Nedir?


1 - Son, sonraki, °âhır.
2 - Sonra, en sonra, sonunda.

AYRILI Nedir?

Ayrılmış olan, ayrı duran, munfasıl.

AYRILIŞ Nedir?

Ayrılma işi: "Onlardan ayrılış bana her an üzüntüdür / Mademki böyle duygularım kaldı çok şükür."- Y. K. Beyatlı.

AYRILMA Nedir?


1 . Ayrılmak işi.
2 . fizik Bir biçmeden geçen beyaz ışığın türlü renklerde görünmesi.

AYRILMAK Nedir?


1 . Ayırma işine konu olmak: "Geçen hafta, Akşehir'de Nasrettin Hoca törenine ayrılmıştı."- F. R. Atay.
2 . (-den) Bir yerden, bir kimseden, bir şeyden uzaklaşmak: "... rahat bir tavırla yanındaki adamdan ayrıldı."- Y. K. Karaosmanoğlu.
3 . (-den) Boşanmak: "Artık senden saklamaya sebep kalmıyor. Ben, Remzi Bey'den ayrılıyorum."- R. N. Güntekin.

BİLİ Nedir?

Bilgi.

BİLİŞ Nedir?


1 . Canlının, bir nesne veya olayın varlığına ilişkin bilgili ve bilinçli duruma gelmesi, vukuf: "Eyfel'in büyük bir kule olduğunu bilmek cinsinden bir biliş..."- M. Ş. Esendal.
2 . halk ağzında Bildik, tanıdık.

BİRBİRİ Nedir?


1 - Karşılıklı olarak biri ötekini, öteki de onu.
2 - Biri diğerinin yanı sıra, ardından.

DÖNÜ Nedir?

Dönme, dönüş, °devir.

ZAMAN Nedir?


1 . Bir işin, bir oluşun içinde geçtiği, geçeceği veya geçmekte olduğu süre, vakit: "Zaman geçtikçe hafifleyecek yerde, daha ziyade ağırlaşan bir vicdan azabı duyarım."- Ö. Seyfettin.
2 . Bu sürenin belirli bir parçası, vakit: "Efendiler, az söylemek çok yapmak zamanı gelmiştir."- A. İlhan.
3 . Belirlenmiş olan an.
4 . Çağ, mevsim: "Gül zamanı. Çocukluk zamanı."- .
5 . Bir işe ayrılmış veya bir iş için alışılmış saatler, vakit.
6 . Dönem, devir: "Eski müdür zamanında hayli şımarmış olan bu miskin ve ukala herifi sepetledi."- H. Taner.
7 . Bir süre ile ilgili durum ve şartlar: "Sigarasını efkârlı olduğu zamanlar yaptığı gibi sık nefeslerle çabuk çabuk içiyordu."- H. Taner.
8 . gök bilimi Olayların oluş ve akış sırasını belirleyen, düzenli ve dönemli gök olaylarını birim olarak kullanan sanal bir kavram.
9 . dil bilgisi Fiillerin belirttikleri geçmiş zaman, şimdiki zaman, gelecek zaman, geniş zaman kavramı: "Geldi, gelmiş, geliyor, gelecek, gelir."- .
10 . jeoloji Yer kabuğunun geçirdiği gelişimde belirlenen ve fosillere göre dörde ayrılan geniş evrelerden her biri.

ZAMANLA Nedir?

Aradan süre geçtikçe, giderek: "Basınımızın gelişmesini gözden geçirirsek görürüz ki zamanla konular uzmanlıklar arasında bölüşülür."- N. Cumalı.

A A I I K L M R Y Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Ayrılışmak,

9 Harfli Kelimeler

Aşırılmak, Ayrılışma, Karışılma, Kayırılma, Yaraşıklı,

8 Harfli Kelimeler

Akışmalı, Aşırılma, Ayrılmak, Ayrışmak, Işıklama, Işılamak, Kırlaşma, Kıyılama, Şırlamak, Yaklaşım, Yarılmak, Yarımlık, Yarışlık, Yarışmak, Yarmalık, Yaşarlık, Yaşmaklı, Yılışmak, Yırlamak,

7 Harfli Kelimeler

Alışmak, Almaşık, Aşılmak, Aşırmak, Ayılmak, Ayırmak, Ayrıklı, Ayrılık, Ayrılış, Ayrılma, Ayrımlı, Ayrışık, Ayrışım, Ayrışma, Işılama, Kamışlı, Karılma, Karışım, Karışma, Kaşarlı, Kayırış, Kayırma, Kırılma, Kırışma, Kırmalı, Kışlama, Kıyılma, Kıyışma, Kıymalı, Markalı, Maşalık, Mayalık, Rakamlı, Şımarık, Şıralık, Şırlama, Yakarış, Yakılma, Yakışma, Yamalık,

6 Harfli Kelimeler

Akışlı, Akışma, Alaşım, Alışık, Alışkı, Alışma, Amalık, Araklı, Aralık, Arayış, Arılık, Arkalı, Armalı, Aşıklı, Aşılma, Aşırma, Ayaklı, Ayarlı, Ayıkma, Ayılık, Ayılma, Ayırış, Ayırma, Aykırı, Ayrılı, Iklama, Ilımak, Iraklı, Iramak, Işılak, Işımak, Kamalı, Karalı, Karılı, Karıma, Kaşıma, Maaşlı, Malkar, Maşalı, Maşrık,

5 Harfli Kelimeler

Akşam, Alarm, Alkım, Alkış, Almak, Almaş, Aşılı, Aşırı, Aşlık, Aşmak, Aylak, Aylık, Aymak, Ayrık, Ayrım, Ilıma, Irama, Irmak, Işıma, Kalay, Kalım, Kalış, Kalma, Kalya, Kamış, Karış, Karlı, Karma, Karşı, Kaşar, Kaşlı, Kayar, Kayır, Kayış, Kayma, Kayra, Kayşa, Kılır, Kılış, Kılma,

4 Harfli Kelimeler

Akar, Akıl, Akım, Akış, Aklı, Akma, Alay, Alık, Alım, Alış, Alma, Amal, Arak, Arık, Arış, Arka, Arlı, Arma, Arya, Aşar, Aşık, Aşım, Aşma, Ayak, Ayal, Ayar, Ayaş, Ayık, Ayla, Aylı, Ayma, Ayrı, Ilık, Ilım, Irak, Işık, Işıl, Işkı, Kala, Kama,

3 Harfli Kelimeler

Aka, Akı, Ala, Ama, Ara, Arı, Ark, Arş, Aşı, Aşk, Aya, Ayı, Ira, Irk, Kal, Kam, Kar, Kaş, Kay, Kıl, Kır, Kış, Lak, Lam, Mal, Maş, Ram, Ray, Şak, Şal, Şık, Yak, Yal, Yar, Yaş, Yıl, Yır,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Am, Ar, Aş, Ay, La, Ra, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.