AYRIKSI (TDK)


1 . Alışılagelmiş töre ve davranışlara aykırı olan, eksantrik.
2 . mecaz Başka, bambaşka, apayrı.

Ayrıksı kelimesi baş harfi A son harfi I olan bir kelime. Başında A sonunda I olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi Y , üçüncü harfi R , dördüncü harfi I , beşinci harfi K , altıncı harfi S , yedinci harfi I . Başı A sonu I olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALIŞ Nedir?

Alma işi.

APAYRI Nedir?

Büsbütün ayrı, bambaşka: "... o sanat topluluğu içinde duygusu, düşüncesi, anlatış gücüyle apayrı bir şairdi."- Y. Z. Ortaç.

AYKIRI Nedir?


1 . Alışılmışa, doğru olarak kabul edilmişe uygun olmayan, karşıt, ters, mugayir: "Savaş, seferberlik, sıkıyönetim veya olağanüstü hâllerde Anayasada öngörülen güvencelere aykırı tedbirler alınabilir."- Anayasa.
2 . Çapraz, ters.
3 . Toplumda görüş ve yaşayış biçimiyle uçlarda bulunan (kimse), marjinal.
4 . mecaz Gidilen yol üzerinde olmayıp gidiş yönüne ters düşen: "Burası Ankara'ya iki günöte, ana yollardan aykırı küçük bir kasabaydı."- R. H. Karay.
5 . matematik Bütün noktaları aynı düzlemde bulunmayan.

BAMBAŞKA Nedir?

Büsbütün başka, apayrı, değişik, farklı: "İş önlüğü ile baş örtüsünü çıkardı mı bambaşka bir insan oluyordu."- H. Taner.

BAŞKA Nedir?


1 . Bilinenden ayrı, değişik, farklı, özge: "Yıllar sonra olaya başka bir açıdan bakabildim."- H. Taner.
2 . Nitelik yönünden alışılmışın dışında bir üstünlüğü olan: "Bütün bunlar beni herkesten başka bir insan yapmıyor."- H. E. Adıvar.
3 . edat "Ayrıca, üstelik, bir yana" anlamlarında -dan / -den başka biçiminde kullanılan bir söz.

DAVRANIŞ Nedir?


1 . Davranma işi, tutum, davranım, muamele, hareket: "Düşünceleri, davranışları bana ters gelen biriyle bir arada oturamam elbet!"- N. Cumalı.
2 . felsefe Dıştan gözlemlenebilecek tepkilerin toplamı.
3 . ruh bilimi Organizmanın uyaranlar karşısındaki tepkilerinin bütünü.

EKSANTRİK Nedir?


1 . Dış merkezli.
2 . toplum bilimi Ayrıksı.
3 . mecaz Ayrıksı: "Romantik olmaktan ziyade eksantrik hâlleri beni harap etmeye başladı."- A. Gündüz.

MECAZ Nedir?


1 . Bir ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamından başka anlamda kullanılan söz.
2 . Bir kelimeyi veya kavramı kabul edilenin dışında başka anlamlara gelecek biçimde kullanma, metafor.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

TÖRE Nedir?


1 . Bir toplulukta benimsenmiş, yerleşmiş davranış ve yaşama biçimlerinin, kuralların, görenek ve geleneklerin, ortaklaşa alışkanlıkların, tutulan yolların bütünü, âdet: "Töre anlayışları bu bilinçlilikleriyle pekişmiştir."- N. Cumalı.
2 . Bir toplumdaki ahlaki davranış biçimleri, adap.

A I I K R S Y Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Ayrıksı,

6 Harfli Kelimeler

Aykırı, Kayısı, Sıyrık,

5 Harfli Kelimeler

Ayrık, Kasır, Kayır, Kıray, Kısır, Kıyas, Sarık, Sayrı, Sırık, Yarık, Yırık,

4 Harfli Kelimeler

Arık, Asık, Asır, Askı, Ayık, Ayrı, Irak, Iska, Karı, Kars, Kayı, Kısa, Kıya, Kıyı, Rakı, Raks, Sarı, Sayı, Sıkı, Sıra, Yakı, Yarı, Yıkı, Yısa,

3 Harfli Kelimeler

Akı, Aks, Arı, Ark, Ası, Ask, Ayı, Ira, Irk, Isı, Kar, Kas, Kay, Kır, Ray, Sak, Say, Sık, Sır, Yak, Yar, Yas, Yır,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Ar, As, Ay, Ra, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.