AYRIKLI (TDK)

Ayrı tutulmuş, benzerlerine uymayan, kural dışı olan, istisnai.

Ayrıklı kelimesi baş harfi A son harfi I olan bir kelime. Başında A sonunda I olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi Y , üçüncü harfi R , dördüncü harfi I , beşinci harfi K , altıncı harfi L , yedinci harfi I . Başı A sonu I olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BENZER Nedir?


1 . Nitelik, görünüş ve yapı bakımından bir başkasına benzeyen veya ona eş olan, benzeri, müşabih, mümasil: "Baksana kız, paşaya benzer yerim var mı benim?"- H. Taner.
2 . isim, matematik Benzeşim.
3 . isim, sinema, TV (***) Bazı önemsiz veya tehlikeli sahnelerde asıl oyuncunun yerine çıkan, yapı ve yüz bakımından bu oyuncuyu andıran kimse, dublör.

İSTİSNA Nedir?


1 . Bir kimse veya bir şeyi benzerlerinden ayrı tutma.
2 . Genelden ayrı, kural dışı olma, ayrıklık.
3 . Ayrı tutulan kimse veya şey.

İSTİSNAİ Nedir?

Benzerlerine uymayan, kural dışı olan, ayrıklı.

KURAL Nedir?


1 . Bir sanata, bir bilime, bir düşünce ve davranış sistemine temel olan, yön veren ilke, nizam: "Dil bilgisi kuralları."- .
2 . Davranışlarımıza yön veren, uyulması gereken ilke: "O yirmi beş yaşına kadar umumi kurallara, yargılara sığmayan bir hayat yaşamıştır."- H. E. Adıvar.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

TUTU Nedir?

Bir borcun ödeneceğine teminat olarak ödenince geri alınmak şartıyla borçlunun alacaklıya verdiği değerli şey, rehin, ipotek.

UYMA Nedir?

Uymak işi, intibak, riayet, tebaiyet, tevafuk: "Bu karşılaştıklarına uyma yeteneği, en çok kocasıyla ilişkilerinde görünüyordu."- N. Cumalı.

A I I K L R Y Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Ayrıklı, Ayrılık,

6 Harfli Kelimeler

Arılık, Ayılık, Aykırı, Ayrılı, Iraklı, Karılı, Yarlık,

5 Harfli Kelimeler

Aylık, Ayrık, Karlı, Kayır, Kılır, Kıray, Layık, Lıkır, Yarık, Yılık, Yılkı, Yırık,

4 Harfli Kelimeler

Akıl, Aklı, Alık, Arık, Arlı, Ayık, Aylı, Ayrı, Ilık, Irak, Karı, Kayı, Kıya, Kıyı, Kral, Rakı, Yakı, Yalı, Yarı, Yıkı,

3 Harfli Kelimeler

Akı, Arı, Ark, Ayı, Ira, Irk, Kal, Kar, Kay, Kıl, Kır, Lak, Ray, Yak, Yal, Yar, Yıl, Yır,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Ar, Ay, La, Ra, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.