AYRIKÇEKİRDEKLİ (TDK)

Tümü özdeş olmayan atomlardan oluşmuş (molekül).

Ayrıkçekirdekli kelimesi baş harfi A son harfi İ olan bir kelime. Başında A sonunda İ olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi Y , üçüncü harfi R , dördüncü harfi I , beşinci harfi K , altıncı harfi Ç , yedinci harfi E , sekizinci harfi K , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi R , onbirinci harfi D , onikinci harfi E , onüçüncü harfi K , ondördüncü harfi L , onbeşinci harfi İ . Başı A sonu İ olan 15 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ATOM Nedir?


1 . Birkaç türü birleştiğinde çeşitli molekülleri, bir tek türü ise bir kimyasal ögeyi oluşturan parçacık.
2 . halk ağzında Yaprakları üst üste sarılı topak marul.
3 . felsefe Eski Yunan filozoflarına göre gerçeğin son, artık bölünemez, bozulamaz diye tasarlanan temel ögeleri.

OLUŞ Nedir?


1 - Olmak eylemi ya da biçimi, °vuku.
2 - Oluşma, °teşekkül, °tekevvün.
3 - Bir durumdan öteki duruma geçiş.

ÖZDEŞ Nedir?


1 . Her türlü nitelik bakımından eşit olan, ayırt edilmeyecek kadar benzer olan, aynı.
2 . felsefe Bir ve aynı olan, bir ve aynı anlama gelen.
3 . matematik Kendinde özdeşlik bulunan, identik.

A D E E I K K K L R R Y Ç İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Çekirdekli, Yedekçilik,

9 Harfli Kelimeler

Erekçilik, Kerrakeli,

8 Harfli Kelimeler

Çekiklik, Çekirdek, Dikeylik, Direklik, Erkekçil, Erkeklik, Kaderiye, Kadiriye, Kekrelik, Kireçlik, Laedriye, Yedeklik,

7 Harfli Kelimeler

Akrilik, Daireli, Deklare, Dilekçe, Direkçi, Direkli, Eriklik, Erirlik, Erkekli, İçerlek, İdareli, İleride, İradeli, İradiye, İyidere, Kadirli, Kaideli, Kariyer, Keçiler, Keçilik, Kederli, Kekelik, Kekikli, Kerrake, Kırklar, Kiralık, Kireçli, Kraliçe, Kredili, Yedekçi, Yedekli, Yediler, Yedilik, Yeridir,

6 Harfli Kelimeler

Adilik, Adliye, Akçeli, Akliye, Ardiye, Çarklı, Çarlık, Çayeli, Çaylık, Çeyrek, Darlık, Dereli, Derili, Diklik, Dirlik, Elekçi, Eriyik, Eyerli, İadeli, İçerik, İyelik, Kaçlık, Kadiri, Kadril, Kaklık, Kalker, Kalkık, Kareli, Karlık, Keçeli, Keklik, Kılade, Kırkar, Kiralı, Klikçi, Kraker, Laedri, Likide, Yarlık, Yarlik,

5 Harfli Kelimeler

Açlık, Akçıl, Akide, Aklık, Ardıç, Ardıl, Aylık, Ayrıç, Ayrık, Çadır, Çaker, Çakıl, Çakır, Çalık, Çalkı, Çarık, Çayır, Çaylı, Çedik, Çekek, Çekel, Çeker, Çekik, Çelek, Çelik, Çıkak, Çıkar, Çıkra, Çırak, Çilek, Daire, Dakik, Dekar, Delik, Derik, Derya, Dılak, Dikçe, Dikeç, Dikel,

4 Harfli Kelimeler

Açık, Açkı, Adıl, Adil, Adlı, Adli, Aile, Akçe, Akıl, Akik, Akil, Aklı, Akli, Alçı, Aldı, Alıç, Alık, Arık, Arlı, Ayık, Aylı, Ayrı, Çakı, Çalı, Çare, Çark, Çeki, Çeri, Çıra, Çile, Dair, Darı, Daye, Dayı, Deli, Delk, Derç, Dere, Deri, Derk,

3 Harfli Kelimeler

Açı, Adi, Akı, Ali, Arı, Ari, Ark, Ayı, Çak, Çal, Çar, Çay, Çek, Çil, Çir, Çiy, Dal, Dar, Dek, Dik, Dil, Eda, Ede, Edi, Eke, Ela, Elk, Erk, Ira, Irk, İde, İka, İki, İla, İle, İlk, İri, İye, İyi, Kaç,

2 Harfli Kelimeler

Aç, Ad, Ak, Al, Ar, Ay, Çe, De, Ek, El, Er, Ey, İç, İl, Ke, Ki, La, Le, Ra, Re, Ya, Ye,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.