AYRICİNSTEN (TDK)

Ayrışık, °heterojen.

Ayrıcinsten kelimesi baş harfi A son harfi N olan bir kelime. Başında A sonunda N olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi Y , üçüncü harfi R , dördüncü harfi I , beşinci harfi C , altıncı harfi İ , yedinci harfi N , sekizinci harfi S , dokuzuncu harfi T , onuncu harfi E , onbirinci harfi N . Başı A sonu N olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AYRIŞIK Nedir?


1 . Ayrışmış olan.
2 . Ayrı türden, çeşit çeşit, muhtelif, heterojen.
3 . kimya Birbirlerine çok fazla benzer özellikler taşımayan parça veya birimlerden oluşan bütün veya topluluk, ayrı cinsten, heterojen.

A C E I N N R S T Y İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Cinayet, Esatirı, İnsancı, İsyancı, Narince, Rantiye, Riyaset, Sıyanet, Sirayet, Stearin,

6 Harfli Kelimeler

Ariyet, Cariye, Cinnet, Entari, Esatir, İnayet, Nisyan, Retina, Riayet, Saniye, Seracı, Serian, Seyran, Sıncan, Sincan, Tarsin, Tercan, Triyas,

5 Harfli Kelimeler

Anten, Antre, Arsin, Artın, Aynen, Ayrıt, Cenin, Cinas, Cinsı, Enayi, Ensar, Istar, İnsan, İntan, İrsen, İsnat, İster, İsyan, Narin, Nasır, Nasir, Natır, Necat, Nesir, Nisan, Niyet, Rasıt, Ricat, Sancı, Sanrı, Saten, Satın, Satır, Satir, Sayın, Sayrı, Senir, Senit, Serin, Setir,

4 Harfli Kelimeler

Anıt, Anne, Artı, Asır, Asit, Asri, Ayet, Ayın, Ayıt, Ayin, Aynı, Ayni, Ayrı, Cani, Cari, Cart, Cırt, Cins, Ecir, Enir, Erat, Erin, Esin, Esir, Esna, Itri, İane, İare, İcar, İcat, İcra, İnan, İnat, İnce, İrat, İrca, İrsı, Nane, Neci, Nesi,

3 Harfli Kelimeler

Ace, Acı, Ait, Anı, Ani, Ant, Arı, Ari, Art, Ası, Asi, Ast, Ate, Ati, Ayı, Ayn, Can, Car, Cer, Cet, Cıs, Cin, Eti, Ira, İrs, İsa, İta, İye, Nan, Nar, Nas, Net, Ney, Ray, Ret, Rey, Sac, San, Say, Sen,

2 Harfli Kelimeler

An, Ar, As, At, Ay, Ce, En, Er, Es, Et, Ey, İn, İs, İt, Ne, Ra, Re, Se, Si, Ta, Te, Ti, Ya, Ye,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.