AYRIŞTIRMAK (TDK)


1 . Bütünün bozulmasına sebep olmak.
2 . kimya Ayrışmasını sağlamak.

Ayrıştırmak kelimesi baş harfi A son harfi K olan bir kelime. Başında A sonunda K olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi Y , üçüncü harfi R , dördüncü harfi I , beşinci harfi Ş , altıncı harfi T , yedinci harfi I , sekizinci harfi R , dokuzuncu harfi M , onuncu harfi A , onbirinci harfi K . Başı A sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AYRIŞMA Nedir?


1 . Ayrışmak işi.
2 . kimya Moleküllerin, türlü etkenlerle geçici olarak daha yalın atom ve moleküllere bölünmesi, inhilal.

BÜTÜN Nedir?


1 . Eksiksiz, tam: "Güller bütün güller bu sabah / Bir ağızdan şarkı söyler gibi açıyor her bahçede."- N. Cumalı.
2 . Çok sayıdaki varlık ve nesnelerin hepsi: "Bütün civar köylerde onu sevmeyen yoktu."- Y. K. Karaosmanoğlu.
3 . Bozuk olmayan (para): "Bütün para."- .
4 . Parçalanmamış.
5 . isim Birlik, tamlık: "Şiirde bir bütünün lüzumuna inananlar bile mısralar arasında birtakım aralıklar kabul eder."- O. V. Kanık.

KİMYA Nedir?


1 . Maddelerin temel yapılarını, birleşimlerini, dönüşümlerini, çözümleme, birleşim ve üretim yöntemlerini inceleyen bilim.
2 . mecaz Üstün özellikler taşıyan çok değerli şey: "Emniyetlerini kazanmak için bu esrar bir kimya gibi gizli kalmalıdır."- R. N. Güntekin.

SAĞLAM Nedir?


1 . Dayanıklı, kolay bozulmaz, yıkılmaz, stabil: "En sağlam sütunlar üstünde durduğu sanılan devir, bir karton kale gibi yıkılmıştı."- F. R. Atay.
2 . Zarar görmemiş, bozulmamış: "Bütün eşya sağlam."- .
3 . Sakatlık veya hastalığı bulunmayan, sağlıklı, sıhhatli: "Kendisi uzun boylu, sağlam, orta yaşlı bir adamdır; ama yıprandığını söylüyor."- M. Ş. Esendal.
4 . Güvenilir: "Sağlam iş. Sağlam para."- .
5 . Gerçek, inanılır bir temeli olan: "Böyle sağlam adı nereden bulacaksın."- M. Ş. Esendal.
6 . zarf, halk ağzında (sa'ğlam) Her hâlde, muhakkak: "Sağlam bu gece perilere karıştım gitti."- H. R. Gürpınar.

SAĞLAMA Nedir?


1 . Sağlamak işi: "Kimse siyasi ve kişisel çıkar yahut nüfuz sağlama amacıyla dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz."- Anayasa.
2 . matematik Bir problemin çözümü veya bir hesabın doğruluğunu denetlemek için yapılan kontrol işlemi, mizan.

SAĞLAMAK Nedir?


1 . Bir işin olması için gerekli durumu, şartları hazırlamak, temin etmek: "Biz bu ihtiyara son günlerinde hiç aklından geçirmediği bir saadet sağladık."- H. Taner.
2 . Elde etmek, sahip olmak: "... o sevimli yavru hâliyle sağladığı sempatinin büyük bir kısmını yitirmişti."- Y. N. Nayır.
3 . matematik Bir işlemin doğruluğunu ortaya koymak. sağlamak (II) (nsz) Öndeki aracın sağından ilerleyerek önüne geçmek.

SEBEP Nedir?

Bir şeyin olmasına veya belli bir hâlde bulunmasına yol açan şey: "Aynayı kırmamın hiçbir sebebi yoktur."- S. F. Abasıyanık.

A A I I K M R R T Y Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Ayrıştırmak, Yarıştırmak,

10 Harfli Kelimeler

Ayrıştırma, Karıştırma, Yakıştırma, Yarıştırma,

8 Harfli Kelimeler

Araştırı, Artırmak, Aşırtmak, Aştırmak, Ayırtmak, Ayrışmak, Aytışmak, Kayırtma, Kaytarış, Taşırmak, Yaktırma, Yarımşar, Yarışmak, Yatırmak, Yatışmak, Yıktırma,

7 Harfli Kelimeler

Aktarım, Aktarış, Arıtmak, Artırım, Artırış, Artırma, Aşırmak, Aşırtma, Aştırma, Atışmak, Ayartış, Ayırmak, Ayırtma, Ayrışık, Ayrışım, Ayrışma, Aytışma, Işıtmak, Kararış, Karartı, Karışım, Karışma, Katışma, Kayırış, Kayırma, Kayıtım, Kayıtma, Kırışma, Kırıtma, Kıyışma, Şakırtı, Şımarık, Takışma, Tarayış, Taşımak, Taşırma, Tıkışma, Yakarış, Yakışma, Yaraşık,

6 Harfli Kelimeler

Akışma, Akıtış, Akıtma, Aratış, Arayış, Arıtım, Arıtış, Arıtma, Artmak, Aşırma, Aşırtı, Atışma, Ayartı, Ayıkma, Ayırış, Ayırma, Ayırtı, Aykırı, Iramak, Irktaş, Işımak, Işıtma, Karıma, Karşıt, Kaşıma, Kayşat, Kıraat, Maşrık, Matrak, Şakıma, Taşıma, Taşmak, Tıkama, Tırmık, Yakarı, Yaratı, Yarmak, Yaşmak, Yatmak, Yıkama,

5 Harfli Kelimeler

Karat, Akşam, Aktar, Aktaş, Arkıt, Artık, Artım, Artış, Artma, Aşırı, Aşmak, Atmak, Atmık, Aymak, Ayrık, Ayrım, Ayrıt, Irama, Irmak, Işıma, Iştır, Kamış, Karar, Karış, Karma, Karşı, Kaşar, Katar, Katım, Katır, Katma, Kayar, Kayır, Kayış, Kayıt, Kayma, Kayra, Kayşa, Kırat, Kıray,

4 Harfli Kelimeler

Akar, Akım, Akış, Akma, Arak, Arık, Arış, Arka, Arma, Artı, Arya, Aşar, Aşık, Aşım, Aşıt, Aşma, Atak, Ataş, Atık, Atım, Atış, Atkı, Atma, Ayak, Ayar, Ayaş, Ayık, Ayıt, Ayma, Ayrı, Irak, Işık, Işkı, Itır, Kama, Kara, Karı, Kart, Katı, Kaya,

3 Harfli Kelimeler

Aka, Akı, Ama, Ara, Arı, Ark, Arş, Art, Aşı, Aşk, Ata, Aya, Ayı, Ira, Irk, Kam, Kar, Kaş, Kat, Kay, Kır, Kış, Kıt, Maş, Mat, Ram, Ray, Şak, Şat, Şık, Tak, Tam, Tar, Taş, Tay, Tık, Tır, Yak, Yar, Yaş,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Am, Ar, Aş, At, Ay, Ra, Ta, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.