AYRIŞKAN (TDK)

Sözcüklerin bir kökene, değişmez, ayrışmaz bir biçime indirgendiği dil.

Ayrışkan kelimesi baş harfi A son harfi N olan bir kelime. Başında A sonunda N olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi Y , üçüncü harfi R , dördüncü harfi I , beşinci harfi Ş , altıncı harfi K , yedinci harfi A , sekizinci harfi N . Başı A sonu N olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AYRIŞMA Nedir?


1 . Ayrışmak işi.
2 . kimya Moleküllerin, türlü etkenlerle geçici olarak daha yalın atom ve moleküllere bölünmesi, inhilal.

BİÇİM Nedir?

Biçme işi: "Buğday biçim zamanı."- . biçim (II) isim
1 . Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkal: "İtalya elçiliği bugüne değin ilk biçimini korumuştur."- S. Birsel.
2 . Yakışık alan şekil, uygun şekil: "Söylediklerimden çok, söyleyiş biçimi etkili oluyor kalabalığın üstünde."- A. İlhan.
3 . Herhangi bir şeyin benzeri.
4 . Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form.
5 . Tarz: "İngiliz biçimi ceketler, sıcak iklimler için yapılmış kısa pantolonlar."- F. R. Atay.
6 . bilişim Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format.
7 . bilişim Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu.
8 . edebiyat Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil: "Gazel, mesnevi, rubai, sone birer şiir biçimidir."- .

DEĞİŞ Nedir?


1 . Değme işi.
2 . Değişim.

DEĞİŞME Nedir?


1 . Değişmek işi: "Bu kadar büyük değişme için mutlaka bir kadın parmağı lazım."- R. N. Güntekin.
2 . Değişim.

DEĞİŞMEZ Nedir?

Aynen kalan, değişikliğe uğramayan: "İşte dünyanın peşin ve değişmez hükmü buydu."- S. Ayverdi.

İNDİ Nedir?

Herkesçe kabul edilebilecek bir temele bağlanamayıp yalnız bir kişinin kendi kanısına dayanan: "Bizden evvelki zamanların tarihleri hep değilse de ekseriyetle indi vesikalara istinat etmiştir."- A. Gündüz.

İNDİRGEN Nedir?

Oksit durumundaki cisimlerin oksijenini alma veya daha düşük bir oksitleme derecesine indirme özelliği olan (madde).

KÖKEN Nedir?


1 . Bir şeyin çıktığı, dayandığı temel, biçim, neden veya yer, menşe: "Yazının kökeni resimdir."- .
2 . Soy, asıl.
3 . ticaret Bir malın üretildiği veya yapıldığı, alındığı, getirildiği yer, menşe, orijin.
4 . halk ağzında Kavun, karpuz, kabak vb. bitkilerin toprak üstünde yayılan dalları.
5 . eskimiş Tulumbacı hortumlarının uç kısmındaki sarı maden sap.

SÖZCÜ Nedir?

Bir kurul, bir topluluk veya kişi adına söz söyleme, onun düşünce ve davranışlarını savunma yetkisi olan kimse: "Kongrede bunların beş yüz sözcüsü bulunuyordu."- H. Taner.

SÖZCÜK Nedir?

Kelime: "Can ile ruh sözcükleri çoğu zaman, aynı anlamda kullanılıyor."- A. Boysan.

A A I K N R Y Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Kanayış, Karaşın, Yakarış, Yanaşık, Yaranış, Yaraşık,

6 Harfli Kelimeler

Arayış, Ayıran, Karşın, Kaynar, Kayran, Şırnak, Yakarı, Yanşak,

5 Harfli Kelimeler

Akran, Akşın, Arşın, Aşkın, Ayran, Ayrık, Kanış, Karın, Karış, Karşı, Kaşan, Kaşar, Kayan, Kayar, Kayın, Kayır, Kayış, Kayra, Kayşa, Kıran, Kıray, Nakış, Şarkı, Şayak, Şayan, Şayka, Şırak, Yakın, Yakış, Yanak, Yanık, Yanış, Yankı, Yarak, Yaran, Yaraş, Yarık, Yarın, Yarış, Yarka,

4 Harfli Kelimeler

Akar, Akın, Akış, Anık, Anka, Arak, Arık, Arış, Arka, Arya, Aşar, Aşık, Ayak, Ayan, Ayar, Ayaş, Ayık, Ayın, Ayna, Aynı, Ayrı, Irak, Kana, Kanı, Kara, Karı, Kaya, Kayı, Kına, Kıya, Naaş, Nara, Rakı, Şaka, Şark, Şıra, Yaka, Yakı, Yara, Yarı,

3 Harfli Kelimeler

Aka, Akı, Ana, Anı, Ara, Arı, Ark, Arş, Aşı, Aşk, Aya, Ayı, Ayn, Ira, Irk, Kan, Kar, Kaş, Kay, Kın, Kır, Kış, Nar, Ray, Şak, Şan, Şık, Yak, Yan, Yar, Yaş, Yır,

2 Harfli Kelimeler

Ak, An, Ar, Aş, Ay, Ra, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.