AYNACIGİLLER (TDK)

Sırtı çengeli kıllarla örtülü, bağalı, üçgen biçiminde yengeçler familyası.

Aynacıgiller kelimesi baş harfi A son harfi R olan bir kelime. Başında A sonunda R olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi Y , üçüncü harfi N , dördüncü harfi A , beşinci harfi C , altıncı harfi I , yedinci harfi G , sekizinci harfi İ , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi L , onbirinci harfi E , onikinci harfi R . Başı A sonu R olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BAĞA Nedir?


1 . Kaplumbağa.
2 . Deniz kaplumbağasının kabuğu.
3 . Kaplumbağa kabuğu.
4 . Ur.
5 . sıfat Kaplumbağa kabuğundan yapılmış veya bu kabuğu andırır biçimde olan: "Bağa gözlük."- .

BİÇİM Nedir?

Biçme işi: "Buğday biçim zamanı."- . biçim (II) isim
1 . Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkal: "İtalya elçiliği bugüne değin ilk biçimini korumuştur."- S. Birsel.
2 . Yakışık alan şekil, uygun şekil: "Söylediklerimden çok, söyleyiş biçimi etkili oluyor kalabalığın üstünde."- A. İlhan.
3 . Herhangi bir şeyin benzeri.
4 . Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form.
5 . Tarz: "İngiliz biçimi ceketler, sıcak iklimler için yapılmış kısa pantolonlar."- F. R. Atay.
6 . bilişim Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format.
7 . bilişim Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu.
8 . edebiyat Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil: "Gazel, mesnevi, rubai, sone birer şiir biçimidir."- .

FAMİLYA Nedir?


1 . Aile: "Halep'in esas familyalarının asılları Türklerdi."- F. R. Atay.
2 . biyoloji Birçok ortak özelliği sebebiyle bir araya getirilen cinslerin topluluğu, fasile: "Karabuğdaygiller. İzmaritgiller. Gelincikgiller."- .
3 . halk ağzında Karı, eş.

ÖRTÜ Nedir?


1 . Örtmek için kullanılan şey, vualet: "Hekim, hastanın üstündeki örtüyü açtı."- M. Ş. Esendal.
2 . Yapılarda çatı, dam.

ÖRTÜLÜ Nedir?


1 . Örtüsü olan: "Orta yaşlı, başı örtülü bir kadın yanımda duruyor."- R. H. Karay.
2 . Örtülmüş, bir şey ile kaplanmış: "Yerler yemyeşil ve ıslak bir çimenle örtülü."- A. Haşim.
3 . mecaz Gizli, saklı.
4 . zarf, mecaz Açıklama yapmadan, belli belirsiz bir biçimde, müphem.

ÜÇGEN Nedir?


1 . Üç tepe noktası, üç açısı, üç kenarı olan geometri biçimi, müselles: "Tabanı otuz metre kadar tutan bir eşkenar üçgen biçimindedir."- T. Buğra.
2 . sıfat Bu biçimde olan.

YENGE Nedir?


1 . Bir kimsenin kardeşinin, dayısının veya amcasının karısı.
2 . Bir erkeğin kendi karısından söz ederken kullandığı ad: "Biz şimdi yenge ile bir Köroğlu bir Ayvaz."- R. N. Güntekin.
3 . ünlem, teklifsiz konuşmada Kadınlar için söylenen bir seslenme sözü.
4 . halk ağzında Düğünde geline kılavuzluk eden kadın.

YENGEÇ Nedir?

Eklem bacaklılardan, kabuklu, birinci ayak çifti iki kıskaç olarak gelişmiş, eti için avlanan, suda yaşayan bir böcek.

A A C E G I L L N R Y İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Ayıgiller, Galeyanlı, Gerillacı,

8 Harfli Kelimeler

Yıllarca,

7 Harfli Kelimeler

Alengir, Ayrancı, Galerya, Galeyan, Gerilla, Nargile, Yalancı,

6 Harfli Kelimeler

Acırga, Acilen, Alaycı, Alaylı, Algler, Anacıl, Argali, Ayarcı, Ayarlı, Ayınga, Ayıran, Aynacı, Aynalı, Ayrıca, Cangıl, Cariye, Caygın, Celali, Ceylan, Cilalı, Ergani, Galeri, Ganalı, Gayeli, İlarya, İranlı, Narcıl, Reglan, Riyala, Yalgın, Yaralı,

5 Harfli Kelimeler

Aleni, Algın, Alyan, Analı, Aracı, Arena, Argın, Ariya, Aygır, Ayran, Canlı, Carlı, Celal, Celil, Elgin, Enayi, Ergin, Gaile, Gayrı, Gayri, Gelin, Gelir, Gırla, Giray, Giren, Grena, Ilgar, Lagar, Legal, Leyli, Liyan, Nicel, Ralli, Reaya, Rical, Ringa, Riyal, Yalan, Yalın, Yanal,

4 Harfli Kelimeler

Acar, Acil, Agel, Aile, Alan, Alay, Algı, Alın, Alil, Allı, Anal, Anca, Arlı, Arya, Ayal, Ayan, Ayar, Ayın, Ayin, Ayla, Aylı, Ayna, Aynı, Ayni, Ayrı, Cali, Cana, Cani, Cari, Celi, Cila, Ecir, Elan, Elci, Elli, Enir, Enli, Ergi, Eril, Erin,

3 Harfli Kelimeler

Ace, Acı, Ala, Alg, Ali, Ana, Anı, Ani, Ara, Arı, Ari, Aya, Ayı, Ayn, Can, Car, Cer, Cin, Ela, Erg, Gar, Gen, Gır, Gri, Ira, İla, İle, İye, Lal, Lan, Ley, Lig, Lir, Nal, Nar, Ney, Ray, Rey, Yal, Yan,

2 Harfli Kelimeler

Al, An, Ar, Ay, Ce, El, En, Er, Ey, Ge, İl, İn, La, Le, Ne, Ra, Re, Ya, Ye,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.