AYNABAKAR (TDK)

Büyük, yumurtamsı, kırmızımsı mavi renkli bir erik türü.

Aynabakar kelimesi baş harfi A son harfi R olan bir kelime. Başında A sonunda R olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi Y , üçüncü harfi N , dördüncü harfi A , beşinci harfi B , altıncı harfi A , yedinci harfi K , sekizinci harfi A , dokuzuncu harfi R . Başı A sonu R olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BÜYÜ Nedir?


1 . Tabiat kanunlarına aykırı sonuçlar elde etmek iddiasında olanların başvurdukları gizli işlem ve davranışlara verilen genel ad, afsun, sihir, füsun, bağı: "Akkız Ana, Hasan'a gönül vermenin bir büyü olduğunu, ne kadar anlatmışsa da kâr etmemiş."- H. E. Adıvar.
2 . mecaz Karşı durulamaz güçlü etki: "Ondan tüten görünmez bir büyünün içinde titriyorum."- Y. Z. Ortaç.

BÜYÜK Nedir?


1 . Boyutları, benzerlerinden daha fazla olan (somut nesne), makro, küçük karşıtı: "Büyük ağaçların altında, gazinoya doğru gidiyoruz."- Y. Z. Ortaç.
2 . Çok, ortalamayı aşan (soyut kavram): "Büyük bir cevap sıkıntısı geçirdikten sonra itiraf etti."- P. Safa.
3 . Niceliği çok olan: "Benim büyük kalabalıklara karşı ürkekliğim vardır."- R. N. Güntekin.
4 . Üstün niteliği olan: "Molière büyük adammış, yeryüzüne gelmiş kişilerin en büyüklerinden biri."- N. Ataç.
5 . Yetişkin, belli bir yaşa gelmiş: "Büyüklerin yanında sesim çıkmazdı."- S. F. Abasıyanık.
6 . Önemli: "Ömrünün tek ve büyük oyunu bitmişti."- T. Buğra.

ERİK Nedir?


1 . Gülgillerden, beyaz çiçekli bir ağaç (Prunus domestica).
2 . Bu ağacın kabuğu ince, çeşitli renklerde, mayhoş veya tatlı, eti sulu, tek ve sert çekirdekli yemişi.

KIRMIZIMSI Nedir?

Kırmızıyı andıran, kırmızıya çalan.

MAVİ Nedir?


1 . Yeşil ile menekşe rengi arasında bir renk, bulutsuz gökyüzünün rengi.
2 . sıfat Bu renkte olan.

RENKLİ Nedir?


1 . Beyaz dışında başka rengi veya renkleri olan: "Havaya renkli fişekler atıyordu."- P. Safa.
2 . mecaz Neşeli, canlı, ilgi çekici: "Renkli bir toplantı."- . "Aşırı renkli ve hareketli ise onu yolculukla dengeleyin, frenleyin."- H. Taner.
3 . mecaz Kendine özgü, ilginç, çarpıcı nitelikleri olan (kimse): "Renkli bir politikacı."- .
4 . isim, sinema Doğadaki renkleri olduğu gibi görüntüye aktarmayı gözeten film.

YUMURTA Nedir?


1 . Bir dişinin vücudunda oluşan, yumurtlama ve döllenmeden sonra aynı türden bir canlı oluşturan hücre: "Balık yumurtası. Böcek yumurtası."- .
2 . Kanatlı hayvanların çoğalmasını sağlayan kabuklu bir besin maddesi.
3 . Tavuk yumurtası.
4 . anatomi Er bezi: "Koç yumurtası."- .
5 . halk ağzında Çorap onarmakta kullanılan, yumurta biçiminde, genellikle tahta veya mermerden kalıp.

A A A A B K N R Y Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Aynabakar,

7 Harfli Kelimeler

Kanarya,

6 Harfli Kelimeler

Akraba, Ankara, Araban, Bakara, Bakaya, Baraka, Baykan, Bayrak, Kabana, Kabara, Kanara, Karaya, Kaynar, Kayran,

5 Harfli Kelimeler

Abana, Akran, Araba, Araka, Ayran, Bakan, Banak, Banka, Barak, Baran, Barka, Bayan, Kaban, Kayan, Kayar, Kayra, Yaban, Yanak, Yarak, Yaran, Yarka,

4 Harfli Kelimeler

Abra, Akar, Anka, Arak, Arka, Arya, Ayak, Ayan, Ayar, Ayna, Bana, Bank, Bara, Bark, Kaba, Kana, Kara, Kaya, Nara, Yaba, Yaka, Yara,

3 Harfli Kelimeler

Aba, Aka, Ana, Ara, Ark, Aya, Ayn, Bak, Ban, Bar, Bay, Kan, Kar, Kay, Nar, Rab, Ray, Yak, Yan, Yar,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ak, An, Ar, Ay, Ra, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.