AYNŞTAYNYUM (TDK)

Atom sayısı 9
9 olan, uranyumun sürekli ısınmasıyla veya termonükleer tepkimeler sırasında oluşan yapay element (simgesi E).

Aynştaynyum kelimesi baş harfi A son harfi M olan bir kelime. Başında A sonunda M olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi Y , üçüncü harfi N , dördüncü harfi Ş , beşinci harfi T , altıncı harfi A , yedinci harfi Y , sekizinci harfi N , dokuzuncu harfi Y , onuncu harfi U , onbirinci harfi M . Başı A sonu M olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ATOM Nedir?


1 . Birkaç türü birleştiğinde çeşitli molekülleri, bir tek türü ise bir kimyasal ögeyi oluşturan parçacık.
2 . halk ağzında Yaprakları üst üste sarılı topak marul.
3 . felsefe Eski Yunan filozoflarına göre gerçeğin son, artık bölünemez, bozulamaz diye tasarlanan temel ögeleri.

ELEMENT Nedir?

Kimyasal çözümlemeyle ayrıştırılamayan veya bireşim yoluyla elde edilemeyen madde: "Grafit ve elmas, karbon elementinin iki değişik biçimidir."- .

ISIN Nedir?

Bir kilogram suyun sıcaklığını bir derece yükseltmek için gereken ısı miktarı, °kalori.

ISINMA Nedir?

Isınmak işi.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

OLUŞ Nedir?


1 - Olmak eylemi ya da biçimi, °vuku.
2 - Oluşma, °teşekkül, °tekevvün.
3 - Bir durumdan öteki duruma geçiş.

SAYI Nedir?


1 - Sayma, ölçme, tartma gibi işlerin sonunda bulunan birimlerin kaç olduğunu anlatan söz, °rakam.
2 - Gazete ve dergi gibi süreli yayınların bir bütün oluşturan değişik tarih, numara taşıyan baskılarından her biri, °nüsha.
3 - Bir spor karşılaşmasında, karşılaşanlardan her birinin başarı derecesini saptayan nicelik.

SIRASINDA Nedir?

Gerekince, yerinde ve zamanında.

SÜREKLİ Nedir?


1 . Kesintisiz olarak süren, kalıcı, devamlı, baki, daimî.
2 . zarf Uzun süreli olarak, daima.
3 . dil bilgisi Ötümlü.

TEPKİ Nedir?


1 . Bir cismin kendini iten veya sıkıştıran başka bir cisme gösterdiği karşı etki, aksülamel, reaksiyon.
2 . Herhangi bir etkiye cevap olarak doğan, genellikle olumsuz söz veya davranış: "Seyircilerin şaşkınlığı geçince tepkisi başladı."- H. Taner.
3 . Karşılık verme.

TEPKİME Nedir?


1 . Tepkimek işi.
2 . kimya Birbirini etkileyen maddeler arasında ortaya çıkan durum, reaksiyon, teamül.

TERMONÜKLEER Nedir?

Ancak çok yüksek sıcaklıklarda, hafif elementler arasında doğan (çekirdeksel tepkime).

URAN Nedir?

Teknik, sanayi, endüstri.

URANYUM Nedir?

Atom numarası 92, atom ağırlığı 238,03, yoğunluğu 18,
7 olan, 1800 °C'ye doğru eriyen, demir görünüşünde, nükleer enerji elde etmede kullanılan bir element (simgesi U).

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

YAPAY Nedir?


1 . Doğadaki örneklerine benzetilerek insan eliyle yapılmış, üretilmiş, yapma, suni, sentetik, doğal karşıtı: "Yapay gübre."- .
2 . Yapmacık.

A A M N N T U Y Y Y Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Aynştaynyum,

6 Harfli Kelimeler

Amyant, Manyat, Utanma, Uyanma, Yamyaş,

5 Harfli Kelimeler

Ayyaş, Manat, Mayna, Muşta, Nanay, Şaman, Şayan, Taşma, Tuman, Yaman, Yanay, Yanma, Yaşam, Yatay, Yatma, Yayan, Yayma, Yunan, Yunma, Yutma,

4 Harfli Kelimeler

Aman, Amut, Anam, Anma, Anut, Aşma, Ataş, Atma, Ayan, Ayaş, Ayma, Ayna, Maaş, Mana, Maşa, Maun, Maya, Muta, Naaş, Naat, Şama, Taam, Tamu, Taun, Taya, Utma, Uyma, Yama, Yaşa, Yaya, Yuma, Yuna,

3 Harfli Kelimeler

Ama, Ana, Ant, Ata, Aut, Aya, Ayn, Maş, Mat, Muş, Mut, Nam, Nan, Şan, Şat, Şua, Şut, Tam, Tan, Taş, Tay, Tun, Tuş, Yan, Yaş, Yat, Yay,

2 Harfli Kelimeler

Am, An, Aş, At, Ay, Şu, Ta, Tu, Un, Ut, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.