AYNIYLA (TDK)

Hiçbir değişiklik olmadan, olduğu gibi.

Aynıyla kelimesi baş harfi A son harfi A olan bir kelime. Başında A sonunda A olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi Y , üçüncü harfi N , dördüncü harfi I , beşinci harfi Y , altıncı harfi L , yedinci harfi A . Başı A sonu A olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DEĞİŞİKLİK Nedir?


1 . Değişik olma durumu.
2 . Bir bütünün bir bölümünün değişmesiyle ortaya çıkan yeni durum: "Yönetim kurulunda değişiklik oldu."- .
3 . Amaca uygun biçime getirmek için yapılan değiştirme, tadil.

GİBİ Nedir?


1 . ...-e benzer: "İn cin, uyanmadan denizin üstü boş gibidir."- H. Taner.
2 . zarf O anda, tam o sırada, hemen arkasından: "Haberi aldığı gibi yola çıktı."- .
3 . zarf İmişçesine, benzer biçimde: "Bu sade dekor, ölümün manzarasını ulvi bir tablo gibi güzelleştirmiştir."- O. S. Orhon.
4 . zarf ...-e yakışır biçimde: "İnsan gibi davrandı."- .

HİÇBİR Nedir?

Bir addan önce getirilerek o adın bildirdiği varlıktan bir tanesinin bile olmadığını anlatan bir söz: "Nevin hiçbir insana kin, hiçbir insana tiksinti duymamıştı."- S. F. Abasıyanık.

OLDU Nedir?


1 . Evet.
2 . ünlem Başüstüne.

A A I L N Y Y Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Aynıyla,

6 Harfli Kelimeler

Aynalı,

5 Harfli Kelimeler

Alyan, Analı, Yalan, Yalın, Yanal, Yanay, Yanlı, Yayan, Yayın, Yayla, Yaylı, Yılan,

4 Harfli Kelimeler

Alan, Alay, Alın, Anal, Ayal, Ayan, Ayın, Ayla, Aylı, Ayna, Aynı, Yalı, Yaya,

3 Harfli Kelimeler

Ala, Ana, Anı, Aya, Ayı, Ayn, Lan, Nal, Yal, Yan, Yay, Yıl,

2 Harfli Kelimeler

Al, An, Ay, La, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.