AYMAZLIK (TDK)

Çevresinde olup bitenlerin farkına varamama durumu, aymaza yakışacak durum, gaflet: "Romancı, Türk toplumunu tarihi içinde bütün aymazlıklarıyla kucaklamak ister."- S. İleri.

Aymazlık kelimesi baş harfi A son harfi K olan bir kelime. Başında A sonunda K olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi Y , üçüncü harfi M , dördüncü harfi A , beşinci harfi Z , altıncı harfi L , yedinci harfi I , sekizinci harfi K . Başı A sonu K olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AYMAZ Nedir?

Çevresinde olup bitenlerin farkına varmayan, sezmeyen (kimse), gözü bağlı, gafil.

AYMAZLIK Nedir?

Çevresinde olup bitenlerin farkına varamama durumu, aymaza yakışacak durum, gaflet: "Romancı, Türk toplumunu tarihi içinde bütün aymazlıklarıyla kucaklamak ister."- S. İleri.

BÜTÜN Nedir?


1 . Eksiksiz, tam: "Güller bütün güller bu sabah / Bir ağızdan şarkı söyler gibi açıyor her bahçede."- N. Cumalı.
2 . Çok sayıdaki varlık ve nesnelerin hepsi: "Bütün civar köylerde onu sevmeyen yoktu."- Y. K. Karaosmanoğlu.
3 . Bozuk olmayan (para): "Bütün para."- .
4 . Parçalanmamış.
5 . isim Birlik, tamlık: "Şiirde bir bütünün lüzumuna inananlar bile mısralar arasında birtakım aralıklar kabul eder."- O. V. Kanık.

ÇEVRE Nedir?


1 . Bir şeyin yakını, dolayı, etraf, periferi: "Büyük kentlerin çevreleri gecekondularla sarılmıştır."- O. Rifat.
2 . Kişinin içinde bulunduğu toplumu oluşturan ortam: "Her girdiği çevreye kişiliği ile birlikte olgun ve asil bir huzur havası getirirdi."- H. Taner.
3 . Sırma işlemeli mendil: "Geçen gün sandığı karıştırırken elime işlemeli çevreler geçti."- M. Yesari.
4 . mecaz Aynı konu ile ilgisi bulunan kimselerin tümü, muhit: "Siyasi çevreler. Sanat çevresi."- .
5 . mecaz Bir kimse ile ilişkisi bulunanlar, muhit: "Babanın ve çevresinin var güçleri ile destekledikleri düşünülebilir."- H. Taner.
6 . dil bilgisi Bir birimden önce veya sonra gelen aynı türden birimlerin tümü, bunların oluşturduğu küçük grup, kontekst.
7 . matematik Düzlem üzerindeki bir şekli sınırlayan çizgi.
8 . toplum bilimi Hayatın gelişmesinde etkili olan doğal, toplumsal, kültürel dış faktörlerin bütünlüğü.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

GAFLET Nedir?

Aymazlık, dalgınlık, dalgı, ihtiyatsızlık.

İÇİNDE Nedir?


1 . Süresince, zarfında: "Bu yarım saat içinde evde neler geçti?"- Y. Z. Ortaç.
2 . Ortamında: "Dünya atom çağında, biz hâlâ medeniyet kavgası içindeyiz."- F. R. Atay.
3 . ... ile dolu bir biçimde: "Yüzü kırışık içinde."- .

İLERİ Nedir?


1 . Herhangi bir şeye göre daha ötede olan yer, geri karşıtı.
2 . Bir şeyin ulaşılacak yönü: "Yolun ilerisi düz."- .
3 . Henüz gelmemiş zaman, gelecek, sonra.
4 . sıfat Önde bulunan: "İleri karakol. İleri hat."- .
5 . sıfat Doğrusundan daha çok gösteren (saat): "Saat beş dakika ileridir."- .
6 . sıfat, mecaz Benzerlerini geride bırakmış: "İleri fikirler."- .
7 . zarf Öne doğru, ileri doğru: "Masayı biraz ileri çekelim."- .
8 . ünlem "Amaca doğru durmadan yürü" anlamında bir seslenme sözü: "Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri!"- Atatürk.
9 . spor Temel duruşta ayak uçlarının gösterdiği yön.

İSTER Nedir?


1 . Bir şeyin yapılabilmesinin veya olabilmesinin bağlı olduğu şey, gerek, icap, lüzum.
2 . bağlaç Cümledeki görevleri aynı olan kelimelerin ayrı ayrı her birinin başına getirilerek herhangi birinin onanmasında sakınca olmadığını anlatan bir söz: "İster gitsin ister kalsın."- .

KUCAKLAMAK Nedir?


1 . Kollarla sarıp göğüs üzerine bastırmak: "Onlar, daha fazlasını yaparak sessizce birbirlerini kucakladılar."- R. N. Güntekin.
2 . Kucağına almak, kucağında taşımak.
3 . İçine almak veya çepeçevre sarmak, kuşatmak: "Şaşılacak kadar tatlı, sevimli, nazik eli, elimi kucakladı."- Y. Z. Ortaç.

TARİHİ Nedir?

Tarihsel.

TOPLU Nedir?


1 . Topu olan: "Toplu tabanca."- .
2 . Hepsi bir arada bulunan, toplanmış: "Yol, toplu yaşamanın doğurduğu bir gereksinmeyi karşılamak için yapılır."- N. Cumalı.
3 . Birlikte yapılan, kombine.
4 . Düzenlenmiş, dağınık olmayan: "Toplu bir oda."- .
5 . Topunu, tamamını, bütününü içine alan: "Toplu bir bakış."- .
6 . Vücutça dolgun.

TOPLUM Nedir?


1 . Aynı toprak parçası üzerinde bir arada yaşayan ve temel çıkarlarını sağlamak için iş birliği yapan insanların tümü, cemiyet: "İlkel toplum."- .
2 . Topluluk.

TÜRK Nedir?


1 . Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan halk ve bu halktan olan kimse: "Ne mutlu Türk'üm diyene!"- Atatürk.
2 . Dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşayan, Türkçenin değişik lehçelerini konuşan soy ve bu soydan olan kimse: "Ben bir Türk'üm, dinim, cinsim uludur."- M. E. Yurdakul.

YAKI Nedir?

Bazı hastalıkları tedavi etmek amacıyla bir bez üzerine yayılıp deri üzerine uygulanan, beden ısısıyla vücuda yapışan, koyuca lapa: "Hardal yakısı."- .

YAKIŞ Nedir?

Yakma işi.

A A I K L M Y Z Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Aymazlık, Yazılmak,

7 Harfli Kelimeler

Ayazlık, Ayılmak, Kazılma, Mayalık, Yakılma, Yamalık, Yazılma,

6 Harfli Kelimeler

Akyazı, Amalık, Ayaklı, Ayıkma, Ayılma, Iklama, Kamalı, Kazalı, Kazıma, Mayalı, Yakalı, Yamalı, Yazıla, Yazlık, Yazmak, Yıkama, Yılmak, Yılmaz, Zamklı,

5 Harfli Kelimeler

Akmaz, Alkım, Almak, Aylak, Aylık, Aymak, Aymaz, Azlık, Azmak, Kalay, Kalım, Kalma, Kalya, Kayma, Kazıl, Kazım, Kazma, Kılma, Kıyam, Kıyma, Kızma, Layık, Lazım, Malak, Malaz, Malya, Mazak, Yakım, Yakma, Yalak, Yalaz, Yalım, Yalız, Yamak, Yazık, Yazım, Yazma, Yıkma, Yılma, Zamlı,

4 Harfli Kelimeler

Akıl, Akım, Aklı, Akma, Alay, Alaz, Alık, Alım, Alma, Amal, Ayak, Ayal, Ayaz, Ayık, Ayla, Aylı, Ayma, Azık, Azma, Kala, Kama, Kaya, Kayı, Kaza, Kazı, Kıya, Laka, Lama, Laza, Mala, Maya, Mazı, Yaka, Yakı, Yalı, Yama, Yazı, Zamk,

3 Harfli Kelimeler

Aka, Akı, Ala, Ama, Aya, Ayı, Aza, Azı, Kal, Kam, Kay, Kaz, Kıl, Kız, Lak, Lam, Laz, Mal, Yak, Yal, Yaz, Yıl, Zam,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Am, Ay, Az, La, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.