AYLAKÇILIK (TDK)


1 . Temelli iş sahibi olmama durumu.
2 . İşsizlik, avarelik.

Aylakçılık kelimesi baş harfi A son harfi K olan bir kelime. Başında A sonunda K olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi Y , üçüncü harfi L , dördüncü harfi A , beşinci harfi K , altıncı harfi Ç , yedinci harfi I , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi I , onuncu harfi K . Başı A sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AVARE Nedir?

İşsiz, işsiz güçsüz, başıboş, aylak: "Avare insanlar."- .

AVARELİK Nedir?

İşsizlik, başıboşluk, aylaklık: "Onun avareliğinin ne büyük bir verimliliğe gebe olduğunu anaca sezdiğinden Sait'i hep korumuştu."- H. Taner.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

İŞSİZ Nedir?

İşi olmayan.

İŞSİZLİK Nedir?


1 - İşsiz kalma, iş bulamama durumu.
2 - Bir işyeri için durgunluk dönemi.
3 - Bir ülkede ya da bölgede iş bulunmaması durumu.

SAHİ Nedir?

Gerçekten, gerçek olarak: "Sahi dedikleri kadar güzelmiş! Siz onu görmediniz mi sahi!"- .

TEMELLİ Nedir?


1 . Herhangi bir nitelikte temeli olan: "Sağlam temelli bir yapı."- .
2 . mecaz Geçici olmayan, sürekli, kalıcı, devamlı, daimî: "Sermet Muhtar, Akşam gazetesinin temelli imzalarından biri oldu."- Y. Z. Ortaç.
3 . zarf, mecaz (te'melli) Sürekli olarak.
4 . zarf, mecaz Büsbütün, tamamen.

A A I I K K L L Y Ç Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Aylakçılık,

9 Harfli Kelimeler

Açıklıkla, Ayakçılık, Ayaklılık, Çaylaklık, Yakalıklı,

8 Harfli Kelimeler

Akçıllık, Alçaklık, Aylaklık, Çakıllık, Kalçalık, Laçkalık, Lakçılık,

7 Harfli Kelimeler

Açıklık, Alıklık, Ayaklık, Ayıklık, Aylakçı, Aylıkçı, Aylıklı, Çakıllı, Çalılık, Kalaylı, Kalçalı, Kayakçı, Kayalık, Kayıkçı, Kıyakçı, Yakalık,

6 Harfli Kelimeler

Açkılı, Akıllı, Alaçık, Alaylı, Alçılı, Alıkça, Ayakçı, Ayaklı, Ayılık, Çakılı, Çalılı, Çalkak, Çaylak, Çaylık, Ilıkça, Kaçlık, Kılçık, Laklak, Yakalı, Yıllık,

5 Harfli Kelimeler

Açlık, Akçıl, Aklık, Alçak, Allık, Aylak, Aylık, Çakal, Çakıl, Çalak, Çalık, Çalkı, Çaylı, Çıkak, Çıkık, Kaçak, Kaçık, Kaçlı, Kakaç, Kakıç, Kalak, Kalay, Kalça, Kalıç, Kalık, Kalya, Kayaç, Kayak, Kayık, Kılıç, Kılık, Kıllı, Kıyak, Kıyık, Laçka, Lakçı, Layık, Yalak, Yıkık, Yılık,

4 Harfli Kelimeler

Açık, Açkı, Akaç, Akak, Akça, Akıl, Aklı, Alay, Alçı, Alıç, Alık, Allı, Ayak, Ayal, Ayça, Ayık, Ayla, Aylı, Çakı, Çalı, Çıkı, Ilık, Kaça, Kaçı, Kaka, Kala, Kaya, Kayı, Kıya, Kıyı, Laka, Lala, Yaka, Yakı, Yalı, Yıkı,

3 Harfli Kelimeler

Açı, Aka, Akı, Ala, Aya, Ayı, Çak, Çal, Çay, Kaç, Kak, Kal, Kay, Kıç, Kıl, Lak, Lal, Yak, Yal, Yıl,

2 Harfli Kelimeler

Aç, Ak, Al, Ay, La, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.