AYKIRILIK (TDK)

Aykırı olma durumu, mugayeret, muhalefet: "Aykırılıkların, ayrıksılıkların ahlak değerlerine dönüşebilmesi bence imkânsız."- S. İleri.

Aykırılık kelimesi baş harfi A son harfi K olan bir kelime. Başında A sonunda K olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi Y , üçüncü harfi K , dördüncü harfi I , beşinci harfi R , altıncı harfi I , yedinci harfi L , sekizinci harfi I , dokuzuncu harfi K . Başı A sonu K olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AHLAK Nedir?


1 - Bir toplum içinde kişilerin benimsedikleri, uymak zorunda bulundukları davranış biçimleri ve kuralları, aktöre, töre, °moral, °etik.
2 - Belli bir toplumun belli bir döneminde bireysel ve toplumsal davranış kurallarını saptayan ve inceleyen bilim.
3 - İyi nitelikler, güzel huylar.

AYKIRI Nedir?


1 . Alışılmışa, doğru olarak kabul edilmişe uygun olmayan, karşıt, ters, mugayir: "Savaş, seferberlik, sıkıyönetim veya olağanüstü hâllerde Anayasada öngörülen güvencelere aykırı tedbirler alınabilir."- Anayasa.
2 . Çapraz, ters.
3 . Toplumda görüş ve yaşayış biçimiyle uçlarda bulunan (kimse), marjinal.
4 . mecaz Gidilen yol üzerinde olmayıp gidiş yönüne ters düşen: "Burası Ankara'ya iki günöte, ana yollardan aykırı küçük bir kasabaydı."- R. H. Karay.
5 . matematik Bütün noktaları aynı düzlemde bulunmayan.

AYRIK Nedir?


1 . Ayrık otu.
2 . sıfat Ayrılmış: "Yandan ayrık, tek tük gümüş pırıltılı saçları."- Y. Z. Ortaç.
3 . sıfat Ayrı tutulan, başkalarına benzemeyen, ayrıcalı, müstesna.
4 . sıfat Kural dışı.
5 . sıfat Düzgün ve uygun olmayan, çarpık: "Apış arasına fazla tülbent ve mermerşahi tıkarak bebeği çarpık ve ayrık bacaklı, tenasüpsüz olmaktan korur."- R. H. Karay.

AYRIKSI Nedir?


1 . Alışılagelmiş töre ve davranışlara aykırı olan, eksantrik.
2 . mecaz Başka, bambaşka, apayrı.

AYRIKSILIK Nedir?

Ayrıksı olma durumu: "Aykırılıkların, ayrıksılıkların ahlak değerlerine dönüşebilmesi bence imkânsız."- S. İleri.

DEĞER Nedir?


1 . Bir şeyin önemini belirlemeye yarayan soyut ölçü, bir şeyin değdiği karşılık, kıymet, valör.
2 . Bir şeyin para ile ölçülebilen karşılığı, paha.
3 . Yüksek ve yararlı nitelik.
4 . Üstün, yararlı nitelikleri olan kimse.
5 . felsefe Kişinin isteyen, gereksinim duyan bir varlık olarak nesne ile bağlantısında beliren şey.
6 . matematik Bir değişkenin veya bilinmeyenin sayı ile anlatımı.
7 . Bir ulusun sahip olduğu sosyal, kültürel, ekonomik ve bilimsel değerlerini kapsayan maddi ve manevi ögelerin bütünü.

DÖNÜ Nedir?

Dönme, dönüş, °devir.

DÖNÜŞ Nedir?


1 . Dönme işi: "Artık serbestim, koynumda terhis kâğıdımla dönüş yolundayım."- R. N. Güntekin.
2 . spor Oyuncunun bir ayağını yerden kesmeden yaptığı dönme hareketi.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

İLERİ Nedir?


1 . Herhangi bir şeye göre daha ötede olan yer, geri karşıtı.
2 . Bir şeyin ulaşılacak yönü: "Yolun ilerisi düz."- .
3 . Henüz gelmemiş zaman, gelecek, sonra.
4 . sıfat Önde bulunan: "İleri karakol. İleri hat."- .
5 . sıfat Doğrusundan daha çok gösteren (saat): "Saat beş dakika ileridir."- .
6 . sıfat, mecaz Benzerlerini geride bırakmış: "İleri fikirler."- .
7 . zarf Öne doğru, ileri doğru: "Masayı biraz ileri çekelim."- .
8 . ünlem "Amaca doğru durmadan yürü" anlamında bir seslenme sözü: "Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri!"- Atatürk.
9 . spor Temel duruşta ayak uçlarının gösterdiği yön.

MUGAYERET Nedir?

Uygun olmama durumu, uymazlık, aykırılık.

MUHAL Nedir?

Olamaz, olmaz, olmayacak; olması, gerçekleşmesi olanaksız.

MUHALEFET Nedir?


1 - Bir tutuma, bir görüşe, bir eyleme karşı olma durumu, aykırılık.
2 - Karşı görüşte, tutumda olan kimseler topluluğu.
3 - Demokraside iktidarın dışında olan parti ya da partiler.
4 - Karşı çıkma alışkanlığında olan, aykırı.

A I I I K K L R Y Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Aykırılık,

8 Harfli Kelimeler

Ayrıklık, Yarıklık,

7 Harfli Kelimeler

Arıklık, Ayıklık, Ayrıklı, Ayrılık, Iraklık, Karılık, Kırkyıl, Kıyılık,

6 Harfli Kelimeler

Arılık, Ayılık, Aykırı, Ayrılı, Iraklı, Karılı, Karlık, Kırklı, Kırlık, Yarlık,

5 Harfli Kelimeler

Aklık, Aylık, Ayrık, Kalık, Karık, Karlı, Kayık, Kayır, Kılık, Kılır, Kıray, Kırık, Kırkı, Kıyak, Kıyık, Layık, Lıkır, Yarık, Yıkık, Yılık, Yılkı, Yırık,

4 Harfli Kelimeler

Akıl, Aklı, Alık, Arık, Arlı, Ayık, Aylı, Ayrı, Ilık, Irak, Karı, Kayı, Kırk, Kıya, Kıyı, Kral, Rakı, Yakı, Yalı, Yarı, Yıkı,

3 Harfli Kelimeler

Akı, Arı, Ark, Ayı, Ira, Irk, Kak, Kal, Kar, Kay, Kıl, Kır, Lak, Ray, Yak, Yal, Yar, Yıl, Yır,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Ar, Ay, La, Ra, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.