AYDINLATMAK (TDK)


1 . Karanlığı giderip görünür duruma getirmek: "Işık yüzüne tam tepeden düşüyor ve onu iyice aydınlatıyordu."- T. Buğra.
2 . mecaz Bir sorun üzerine bilgi vermek.

Aydınlatmak kelimesi baş harfi A son harfi K olan bir kelime. Başında A sonunda K olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi Y , üçüncü harfi D , dördüncü harfi I , beşinci harfi N , altıncı harfi L , yedinci harfi A , sekizinci harfi T , dokuzuncu harfi M , onuncu harfi A , onbirinci harfi K . Başı A sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AYDIN Nedir?


1 . Işık alan, ışıklı, aydınlık: "Aydın bir oda."- .
2 . Kültürlü, okumuş, görgülü, ileri düşünceli (kimse), münevver: "Akşam gazetesi, yurt aydınlarıyla konuşarak bizde niçin yazar yetişmediğinin sebeplerini araştırdı."- O. V. Kanık.
3 . Kolayca anlaşılacak kadar açık, vazıh (söz veya yazı).

BİLGİ Nedir?


1 . İnsan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bütünü, bili, malumat.
2 . Öğrenme, araştırma veya gözlem yolu ile elde edilen gerçek, malumat, vukuf: "Babası, önce ona, Mazlume ve ailesi hakkında birçok bilgi vermişti."- H. E. Adıvar.
3 . İnsan zekâsının çalışması sonucu ortaya çıkan düşünce ürünü, malumat, vukuf.
4 . felsefe Genel olarak ve ilk sezi durumunda zihnin kavradığı temel düşünceler.
5 . Bilim: "Doğa bilgisi."- .
6 . bilişim Kurallardan yararlanarak kişinin veriye yönelttiği anlam.

BUĞRA Nedir?

Erkek deve, iki hörgüçlü deve, buğur.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

GETİRMEK Nedir?


1 . Gelmesini sağlamak: "Dün bir deri bir kemik hâlinde eve getirip bırakmışlar."- R. N. Güntekin.
2 . (-de) Bir şeyi yanında veya üstünde bulundurmak.
3 . (-i) Erişmek veya eriştiğini sanmak: "Baharı getirdik."- .
4 . (nsz) İleri sürmek: "Örnek getirmek."- .
5 . (nsz) Sebep olmak, ortaya çıkarmak: "Bu rüzgâr kar getirir."- .
6 . (-i) İletmek, bildirmek: "Bir zabit nefes nefese şu haberi getirdi."- O. S. Orhon.
7 . (nsz) Sağlamak: "Haftada bir cuma günleri işleyen küçük bir kahve ayda ne kadar gelir getirirse."- Ö. Seyfettin.
8 . Bir makama atamak veya seçmek.
9 . (yardımcı fiil) Bazı kelimelerle birleşik fiil yapar: "Ateh getirmek. Nedamet getirmek."- .

GİDER Nedir?


1 . Bir iş için harcanan paranın bütünü, masraf: "Böylece temizleyici giderlerinden tasarruf ettiklerini sanırım."- H. Taner.
2 . Binalarda ortak kullanımla ilgili atık suların merkezî kanalizasyona iletilmesini sağlayan boru hattı.
3 . ekonomi Gelecekte sağlanacak değerler karşılığı yapılan harcamalar.

GÖRÜNÜR Nedir?


1 . Görünen, gözle görülebilen.
2 . mecaz Belli, apaçık göze çarpan.

İYİCE Nedir?


1 . İyiye yakın: "İyice bir ev."- .
2 . zarf (iyi'ce) Çok, neredeyse tamamen: "Şapkası iyice yana yıkılmıştı."- Ç. Altan.
3 . zarf (iyi'ce) Gereği gibi: "Baltayı taşa mı vurduk, diyor, iyice görmemiş olacağım."- M. Ş. Esendal.

KARA Nedir?

Yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü, toprak: "Havamız da karamız da denizlerimiz de kirli olduğuna göre..."- H. Taner.

MECAZ Nedir?


1 . Bir ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamından başka anlamda kullanılan söz.
2 . Bir kelimeyi veya kavramı kabul edilenin dışında başka anlamlara gelecek biçimde kullanma, metafor.

SORUN Nedir?


1 . Araştırılıp öğrenilmesi, düşünülüp çözümlenmesi, bir sonuca bağlanması gereken durum, mesele, problem.
2 . mecaz Sıkıntı veren durum, dert.

TEPE Nedir?


1 . Bir şeyin en üstteki bölümü: "Pencere önünde dimdik durmuş, kocaman ağaçların tepesine bakıyordunuz."- S. F. Abasıyanık.
2 . Bir yerin, bir nesnenin vb.nin üstü, hizası: "Ekşisu'da trenden indikleri sırada güneş tam tepelerindeydi."- N. Cumalı.
3 . teklifsiz konuşmada Birinin yanı başı, baş ucu: "Tepemde durup canımı sıktı."- .
4 . anatomi Başın üst, kafatasının iki kulak arasında kalan bölümü: "Güneş sanki yalnız sizin tepenize ışık ve sıcaklık aksettirmeye çalışıyor."- R. H. Karay.
5 . coğrafya Yüksekliği genellikle birkaç yüz metreyi geçmeyen, çok kez tek başına, yamaçları yatık yer biçimi: "Derenin sağ tarafına yükselen tepenin yamaçları daha hafif eğimli, daha genişti."- N. Cumalı.
6 . matematik Çokgende veya çok yüzlüde köşelerden her biri.
7 . matematik İkizkenar bir üçgende eşit kenarların kesişme noktası.
8 . matematik Bakışım ekseni bulunan bir eğrinin veya yüzeyin bu eksenle kesişme noktalarından her biri.

ÜZERİNE Nedir?


1 . Üstüne.
2 . Hakkında: "Dil üzerine bir yazı."- .
3 . ...-den dolayı: "Onun gelmesi üzerine ortalık düzeldi. Bu söz üzerine herkes rahat etti."- .
4 . ...-den sonra: "Bunca hazırlık üzerine yola çıkmamak insanı üzer."- .

VERME Nedir?

Vermek işi: "İşitilen sözler, görülen tavırlar, beğenilen düşünceler Şinasi Bey'e yeni fikirler vermeye başladı."- M. Ş. Esendal.

VERMEK Nedir?


1 - (Üzerinde ya da yakınında olan bir şeyi) Birisine eriştirmek, iletmek.
2 - Bırakmak ya da bağışlamak.
3 - Ondan bilmek °atfetmek.
4 - (Düşünce ya da bilgi anlatan şeyler için) Başkalarına iletmek, bildirmek.
5 - Döndürmek, çevirmek, yöneltmek.
6 - Herhangi bir duruma yol açmak.
7 - (Eğlenceli toplantı) Düzenlemek, konuk çağırıp ağırlamak.
8 - (Sanatçı) Topluluk önünde sanatını göstermek, °icra etmek.
9 - Satmak.
10 - Biriyle evlendirmek. 1
1 - (-i) Ödemek. 1
2 - Yaymak. 1
3 - Ürün üretmek. 1
4 - Herhangi bir şey ortaya çıkarmak, oluşturmak. 1
5 - Tümünü herhangi bir duruma sokmak. 1
6 - Sahip olmasını sağlamak. 1
7 - (Bir şey üzerinde) Etki yapmak, biçimini değiştirmek. 1
8 - Saptamak, tespit etmek. 1
9 - Kazandırmak, katmak.
20 - Ayırmak, harcamak. 2
1 - Dayamak. 2
2 - Kök ya da gövdeleri sonuna -e (-a) ulaç eki almış eylemsilerle tezlikbildirir. 2
3 - Dilek bildiren birleşik eylemler yapar.

A A A D I K L M N T Y Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Aydınlatmak,

10 Harfli Kelimeler

Aydınlatma, Dayanılmak, Dayatılmak, Dayılanmak, Kaynatılma, Yanıtlamak, Yankılatma,

9 Harfli Kelimeler

Ayıklanma, Ayıklatma, Dayanaklı, Dayanılma, Dayatılma, Dayılanma, Kanıtlama, Kayıtlama, Tanıklama, Tanılamak, Yanıltmak, Yanıtlama, Yankılama,

8 Harfli Kelimeler

Adıyaman, Adlanmak, Aldanmak, Aldatmak, Anıklama, Anlatmak, Atkılama, Atlanmak, Ayakaltı, Ayıklama, Ayıltmak, Aylanmak, Dalanmak, Damatlık, Dayanmak, Dayatmak, Kanadalı, Kanamalı, Katlanma, Katmanlı, Kaynatma, Kaytanlı, Kınalama, Takımada, Tamlayan, Tanılama, Tanılmak, Tanlamak, Taylamak, Tıklanma, Tınlamak, Yalanmak, Yalatmak, Yalıtkan, Yalıtmak, Yanılmak, Yanıltma, Yanlamak, Yatılmak, Yatmalık,

7 Harfli Kelimeler

Adamlık, Adanalı, Adanmak, Adatmak, Adaylık, Adlanma, Aklanma, Aklımda, Aldanma, Aldatma, Alınmak, Almanak, Anılmak, Anlamak, Anlatım, Anlatma, Anmalık, Antalya, Atanmak, Atılmak, Atlamak, Atlanma, Ayılmak, Ayıltma, Aylamak, Aylanma, Aynalık, Dalamak, Dalaman, Dalanma, Damaklı, Dayaklı, Dayamak, Dayanak, Dayanım, Dayanma, Dayantı, Dayatma, Kalınma, Kanatlı,

6 Harfli Kelimeler

Adaklı, Adamak, Adanma, Adatma, Akıtma, Aklama, Alanya, Alınma, Amalık, Amyant, Analık, Anamal, Anılma, Anlama, Anlatı, Atalık, Atamak, Ataman, Atanma, Atılma, Atlama, Ayaklı, Ayakta, Ayıkma, Ayılma, Aylama, Aynalı, Dalama, Dalmak, Dalyan, Damalı, Dayalı, Dayama, Daylak, Iklama, Kamalı, Kanaat, Kanama, Kanata, Katana,

5 Harfli Kelimeler

Adalı, Adama, Adamı, Adana, Adına, Akala, Aklan, Akman, Alaka, Alkan, Alkım, Almak, Alman, Altık, Altın, Alyan, Analı, Andık, Anlak, Anlam, Anlık, Anmak, Antlı, Atama, Atmak, Atmık, Aydın, Aylak, Aylık, Aymak, Dalak, Dalan, Dalma, Dalya, Damak, Damal, Damat, Damla, Damlı, Dayak,

4 Harfli Kelimeler

Adak, Adam, Aday, Adıl, Adım, Adlı, Akıl, Akım, Akın, Aklı, Akma, Alan, Alay, Aldı, Alık, Alım, Alın, Alma, Altı, Amal, Aman, Anal, Anam, Anık, Anıt, Anka, Anma, Atak, Atık, Atıl, Atım, Atkı, Atlı, Atma, Ayak, Ayal, Ayan, Ayık, Ayın, Ayıt,

3 Harfli Kelimeler

Ada, Aka, Akı, Ala, Alt, Ama, Ana, Anı, Ant, Ata, Aya, Ayı, Ayn, Dal, Dam, Kal, Kam, Kan, Kat, Kay, Kıl, Kın, Kıt, Lak, Lam, Lan, Mal, Mat, Nal, Nam, Tak, Tal, Tam, Tan, Tay, Tık, Tın, Yad, Yak, Yal,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Ak, Al, Am, An, At, Ay, La, Ta, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.