AYDINLANMACI (TDK)

Toplumda usun ve bilimin egemen olmasını benimseyen kişi.

Aydınlanmacı kelimesi baş harfi A son harfi I olan bir kelime. Başında A sonunda I olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi Y , üçüncü harfi D , dördüncü harfi I , beşinci harfi N , altıncı harfi L , yedinci harfi A , sekizinci harfi N , dokuzuncu harfi M , onuncu harfi A , onbirinci harfi C , onikinci harfi I . Başı A sonu I olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİLİ Nedir?

Bilgi.

BİLİM Nedir?


1 . Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgi, ilim: "Benim sizden istediğim Türkçe yardım, bazı eski yazılı bilim ve tarih gibi ciddi eserleri bana okumanızdır."- H. E. Adıvar.
2 . Genel geçerlik ve kesinlik nitelikleri gösteren yöntemli ve dizgesel bilgi.
3 . Belli bir konuyu bilme isteğinden yola çıkan, belli bir amaca yönelen bir bilgi edinme ve yöntemli araştırma süreci.

EGEMEN Nedir?


1 . Yönetimini hiçbir kısıtlama veya denetime bağlı olmaksızın sürdüren, bağımlı olmayan, hükümran, hâkim: "Egemen devlet."- .
2 . mecaz Sözünü geçiren, üstünlük kazanan.

KİŞİ Nedir?


1 . İnsan, şahıs, zat, nefer: "Dilenciler de sayıda olduğu hâlde, yirmi otuz kişi kadardık."- M. Ş. Esendal.
2 . dil bilgisi Çekimli fiillerde ve zamirlerde konuşan, dinleyen, sözü edilen varlık, şahıs: "Ben (tekil kişi), sen (tekil kişi), o (tekil kişi); biz (çoğul kişi.) siz (çoğul kişi), onlar (çoğul kişi)."- .
3 . edebiyat Oyun, roman, hikâye vb.nde yer alan kimse.
4 . halk ağzında Eş, koca.
5 . eskimiş Erkek.

TOPLU Nedir?


1 . Topu olan: "Toplu tabanca."- .
2 . Hepsi bir arada bulunan, toplanmış: "Yol, toplu yaşamanın doğurduğu bir gereksinmeyi karşılamak için yapılır."- N. Cumalı.
3 . Birlikte yapılan, kombine.
4 . Düzenlenmiş, dağınık olmayan: "Toplu bir oda."- .
5 . Topunu, tamamını, bütününü içine alan: "Toplu bir bakış."- .
6 . Vücutça dolgun.

TOPLUM Nedir?


1 . Aynı toprak parçası üzerinde bir arada yaşayan ve temel çıkarlarını sağlamak için iş birliği yapan insanların tümü, cemiyet: "İlkel toplum."- .
2 . Topluluk.

A A A C D I I L M N N Y Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Adıyamanlı, Aydınlanma,

9 Harfli Kelimeler

Camadanlı, Dayanılma, Dayılanma,

8 Harfli Kelimeler

Acılanma, Acınılma, Adıyaman, Anamalcı, Canlanma, Dalyancı, Yalandan,

7 Harfli Kelimeler

Adamcıl, Adanalı, Adlanma, Aldanma, Almanca, Almancı, Anlamca, Aydınlı, Aylanma, Camadan, Dalaman, Dalancı, Dalanma, Dayanım, Dayanma, Madalya, Mancana, Mandacı, Mayıncı, Mayınlı, Nadanca, Nalıncı, Yalancı, Yalanma, Yanılma, Yanında, Yanlama, Yılancı,

6 Harfli Kelimeler

Acınma, Adamca, Adanma, Alanya, Alaycı, Alımcı, Alındı, Alınma, Amanın, Anacıl, Anamal, Anılma, Anında, Anlama, Ayılma, Aylama, Aynacı, Aynalı, Candan, Dalama, Dalıcı, Dalyan, Damacı, Damalı, Danacı, Dayalı, Dayama, Ilıman, Ilınma, Lamacı, Manaca, Manalı, Mandal, Mayalı, Namına, Yalama, Yalman, Yamacı, Yamalı,

5 Harfli Kelimeler

Acılı, Acıma, Adalı, Adama, Adamı, Adana, Adına, Alaca, Alıcı, Alman, Alyan, Anaca, Analı, Anlam, Aydın, Ayıcı, Camlı, Canan, Canım, Canlı, Cayma, Dalan, Dalma, Dalya, Damal, Damla, Damlı, Danca, Ilıca, Ilıma, Maada, Malca, Malcı, Malya, Manca, Manda, Mayın, Mayna, Nadan, Nalan,

4 Harfli Kelimeler

Adam, Aday, Adcı, Adıl, Adım, Adlı, Alan, Alay, Aldı, Alım, Alın, Alma, Amal, Aman, Amca, Anal, Anam, Anca, Anma, Ayal, Ayan, Ayın, Ayla, Aylı, Ayma, Ayna, Aynı, Cadı, Cana, Cıda, Dama, Dana, Dayı, Ilım, Lama, Mala, Mana, Maya, Yalı, Yama,

3 Harfli Kelimeler

Acı, Ada, Ala, Ama, Ana, Anı, Aya, Ayı, Ayn, Cam, Can, Dal, Dam, Lam, Lan, Mal, Nal, Nam, Nan, Yad, Yal, Yan, Yıl,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Al, Am, An, Ay, La, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.