AYBALTA (TDK)


1 - Ay biçimindeki savaş baltası.
2 - Gemi, kayık kerestelerini yontmakta kullanılan ay biçiminde balta.

Aybalta kelimesi baş harfi A son harfi A olan bir kelime. Başında A sonunda A olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi Y , üçüncü harfi B , dördüncü harfi A , beşinci harfi L , altıncı harfi T , yedinci harfi A . Başı A sonu A olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BALTA Nedir?

Ağacı kesme, yarma, yontma vb. işlerde kullanılan ağaç saplı, demir araç.

BİÇİM Nedir?

Biçme işi: "Buğday biçim zamanı."- . biçim (II) isim
1 . Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkal: "İtalya elçiliği bugüne değin ilk biçimini korumuştur."- S. Birsel.
2 . Yakışık alan şekil, uygun şekil: "Söylediklerimden çok, söyleyiş biçimi etkili oluyor kalabalığın üstünde."- A. İlhan.
3 . Herhangi bir şeyin benzeri.
4 . Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form.
5 . Tarz: "İngiliz biçimi ceketler, sıcak iklimler için yapılmış kısa pantolonlar."- F. R. Atay.
6 . bilişim Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format.
7 . bilişim Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu.
8 . edebiyat Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil: "Gazel, mesnevi, rubai, sone birer şiir biçimidir."- .

GEMİ Nedir?

Su üstünde yüzen, insan ve yük taşımaya yarayan büyük taşıt, sefine: "Yük gemisi. Savaş gemisi."- .

KAYIK Nedir?


1 . Kürek veya yelkenle yürütülen ufak tekne: "Balıkçı kayığı."- .
2 . sıfat Bir yana kaymış.

KERE Nedir?

Kez, yol, defa, sefer: "Bir kere düştün mü ne arayan olur ne soran!"- B. Felek.

KERES Nedir?

Büyük ve derin karavana.

KERESTE Nedir?


1 . Tomrukların boyuna biçilmesiyle elde edilen ve marangozlukla inşaatta kullanılan nitelikli ağaç: "Dağdan kestim kereste / Kuş besledim kafeste."- Halk türküsü.
2 . Ayakkabı yapımında kullanılan gereç.
3 . mecaz Kaba saba kimse, kalas: "Gözünü oyarım vallahi kereste!"- S. F. Abasıyanık.

SAVAŞ Nedir?


1 . Devletlerin diplomatik ilişkilerini keserek giriştikleri silahlı mücadele, harp, cenk.
2 . Uğraşma, kavga, mücadele.
3 . Hayvanların birbirleriyle yaptığı mücadele: "Kartallarla leyleklerin savaşı."- .
4 . Bir şeyi ortadan kaldırmak, yok etmek amacıyla girişilen mücadele: "Veremle savaş."- .

YONT Nedir?

Başıboş hayvan.

YONTMA Nedir?


1 . Yontmak işi: "Ucu sipsivri bir kurşun kalemi tekrar yontmaya kalktım, ucunu kırdım."- P. Safa.
2 . sıfat Yontulmuş veya yontularak yapılmış: "Yontma taş. Yontma su yolu."- .

YONTMAK Nedir?


1 - Bir şeye istenilen biçimi vermek için dış bölümünü keskin bir araçla biçmek,kesmek.
2 - Bir kimsenin azar azar parasını çekmek, birinden para sızdırmak.
3 -

A A A B L T Y Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Ablatya,

6 Harfli Kelimeler

Balata, Batyal,

5 Harfli Kelimeler

Albay, Balat, Balta, Balya, Bayat, Tabla, Tabya,

4 Harfli Kelimeler

Abat, Abla, Alay, Ayal, Ayla, Bala, Lata, Taba, Tabl, Taya, Yaba,

3 Harfli Kelimeler

Aba, Ala, Alt, Ata, Aya, Bal, Bat, Bay, Tab, Tal, Tay, Yal, Yat,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Al, At, Ay, La, Ta, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.