AYARLAMA (TDK)


1 . Ayarlamak işi, kalibraj.
2 . Düzene koyma, regülasyon.

Ayarlama kelimesi baş harfi A son harfi A olan bir kelime. Başında A sonunda A olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi Y , üçüncü harfi A , dördüncü harfi R , beşinci harfi L , altıncı harfi A , yedinci harfi M , sekizinci harfi A . Başı A sonu A olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AYARLAMAK Nedir?


1 . Bir ölçünün doğruluğunu belli bir örneğe göre düzeltmek, doğrulamak: "Saati radyoya göre ayarlamak."- .
2 . Bir aygıtı belli bir iş yapabilecek duruma getirmek: "Dikiş makinesini nakşa göre ayarlamak."- .
3 . mecaz İşleri birbiriyle çatışmayacak veya zamanında bitirecek bir biçimde düzenlemek: "Konuşmayı on dakikaya göre ayarladım."- .
4 . argo Kandırmak: "Babamı ayarlaram sinemaya gideceğim."- .

DÜZE Nedir?

Doz.

DÜZEN Nedir?


1 . Belli yöntem, ilke veya yasalara göre kurulmuş olan durum, uyum, nizam, sistem.
2 . Soyut ve somut nesnelerin bir sıraya, bir hedefe, bir amaca göre sıralanması, konsept.
3 . Yerleştirme, tertip: "Evin en bozuk düzeninde bile hastalığa mahsus birtakım aletler vardır."- R. N. Güntekin.
4 . Bir devletin belli başlı ilkeleri bakımından yönetimde tuttuğu yol, yönetim biçimi, rejim.
5 . mecaz Bir kimseye, bir kuruluşa karşı toplu olarak alınan gizli karar, dolap, komplo.
6 . mecaz Topluca ve gizlice yürütülen herhangi bir plan, dolap, komplo.
7 . mecaz Dolap, hile: "Hile, düzen dağarcığından elbette yeni bir şey bulup çıkaracak."- E. E. Talu.
8 . müzik Müzik aletlerinde ses ayarı, akort.
9 . toplum bilimi Toplumsal bir yapı içinde ögelerin bütüne, bütünün ögelere ve ögelerin birbirlerine göre ilişkileri: "Orta hâlli ailelerin kurduğu bu düzende herkesin bacası tüten, kapısı çalınan bir evi var."- N. Meriç.
10 . halk ağzında Alet edevat takımı. 1
1 . halk ağzında Bez dokuma tezgâhı.

KOYMA Nedir?

Koymak işi.

A A A A L M R Y Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Ayarlama, Yaralama,

7 Harfli Kelimeler

Aralama, Malarya,

6 Harfli Kelimeler

Alarma, Aylama, Yalama, Yarama,

5 Harfli Kelimeler

Alarm, Arama, Malya, Maral, Marya, Yarma,

4 Harfli Kelimeler

Alay, Alma, Amal, Arma, Arya, Ayal, Ayar, Ayla, Ayma, Lama, Mala, Maya, Yama, Yara,

3 Harfli Kelimeler

Ala, Ama, Ara, Aya, Lam, Mal, Ram, Ray, Yal, Yar,

2 Harfli Kelimeler

Al, Am, Ar, Ay, La, Ra, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.