AYAKKABILIK (TDK)


1 . Ayakkabı konulan yer, ayakkabı dolabı.
2 . sıfat Ayakkabı yapmaya elverişli olan (deri, kösele vb.).

Ayakkabılık kelimesi baş harfi A son harfi K olan bir kelime. Başında A sonunda K olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi Y , üçüncü harfi A , dördüncü harfi K , beşinci harfi K , altıncı harfi A , yedinci harfi B , sekizinci harfi I , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi I , onbirinci harfi K . Başı A sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AYAK Nedir?


1 . Bacakların bilekten aşağıda bulunan ve yere basan bölümü.
2 . Bacak.
3 . Birtakım şeylerin yerden yüksekçe durmasını sağlayan dayak, destek veya bunlardan her biri: "İskemlenin bir ayağı kırık. Bu köprünün dört ayağı var."- .
4 . Vücudun belden aşağı bölümü: "Ayağına bir pantolon çekti."- .
5 . Yürüyüşün ağırlık veya çabukluk derecesi: "Senin ayağınla köye akşama kadar varamayız."- .
6 . Basamak.
7 . Fut.
8 . Futun küpü alınarak hesaplanan değer.
9 . halk ağzında Mayalardan önce, makama uygun olarak çalınan veya söylenen beste.
10 . eskimiş Yarım arşın veya 30,
5 cm uzunluğundaki ölçü birimi, kadem. 1
1 . coğrafya Göl ayağı. 1
2 . edebiyat Halk edebiyatında koşuklarda kısa yedekli dizeler. 1
3 . edebiyat Halk edebiyatında uyak: "Mânicilerin kafa yormadan buldukları ayaklar Cenap'ı şaşkınlıktan şaşkınlığa sürükler."- S. Birsel. 1
4 . matematik Bir doğrunun başka bir doğruyu veya bir düzlemi kestiği nokta: "Dikme ayağı."- . 1
5 . spor Karakucak ve yağlı güreşte pehlivanların ayrıldıkları beş dereceden biri. 1
6 . spor Altılı ganyanda yer alan her bir koşu.

AYAKKABI Nedir?

Özellikle sokakta ayağı korumak için giyilen, iskarpin, çizme, kundura, makosen, sandalet, patik, galoş gibi türleri olan ayak giyeceği, °pabuç.

ELVERİŞLİ Nedir?


1 . Uygun, müsait: "Halim'e içinde bulunduğu zor ve ezici durumdan kurtulmak için bundan daha elverişli bir fırsat çıkmazdı."- A. İlhan.
2 . İşe yarayan, ergonomik.

KONU Nedir?


1 . Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu, süje: "Öğretmenimizin verdiği konuları manzum yazardım."- Y. Z. Ortaç.
2 . Üzerinde konuşulan şey, bahis: "Daha fazla tafsilata girmeyi bugün zararlı gördüğüm için bu konuda susacağım."- B. Felek.

KÖSELE Nedir?


1 . Ayakkabı tabanı, bavul, çanta yapımında kullanılan, büyükbaş hayvanların işlenmiş derisi.
2 . sıfat Bu deriden yapılan: "Kösele ayakkabı."- .

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

SIFAT Nedir?


1 - Bir kimsenin görev, ödev, toplumsal ya da hukuksal bakımdan yeri ve özelliği.
2 - Yüz, kılık ve dış görünüş.
3 - Bir adı, nitelik, nicelik, yer, sıra vb. bakımından niteleyen, belirten sözcük, önad.

YAPMA Nedir?


1 . Yapmak işi: "Ham ağaçları evcile çeviririm, aşı yapmayı bilirim, budamayı bilirim."- N. Araz.
2 . sıfat Doğadaki şeylere benzetilerek insan eliyle yapılmış, yapay, suni, sahici karşıtı: "Eliyle bahçenin dökme taştan yapma mağaralarından birini göstererek..."- Y. K. Karaosmanoğlu.
3 . sıfat Yapmacık: "Fakat fazla içliliği erkekliğe yakıştıramadığından kendini her zaman yapma bir sertliğin arkasına gizlerdi."- H. Taner.

A A A B I I K K K L Y Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Ayakkabılık,

8 Harfli Kelimeler

Ayakkabı, Kabaklık, Kıyaklık,

7 Harfli Kelimeler

Akbakla, Akbalık, Ayaklık, Ayıklık, Kabalak, Kabalık, Kayalık, Yakalık, Yalabık,

6 Harfli Kelimeler

Akyaka, Ayaklı, Ayılık, Bakaya, Bakkal, Balayı, Kabala, Kaklık, Kalaba, Kalkık, Yakalı, Yalaka,

5 Harfli Kelimeler

Abalı, Ablak, Akala, Aklık, Alaka, Albay, Aylak, Aylık, Bakla, Balık, Balkı, Balya, Bıyık, Kabak, Kalak, Kalay, Kalbı, Kalık, Kalya, Kayak, Kayık, Kılık, Kıyak, Kıyık, Layık, Yalak, Yıkık, Yılık, Yılkı,

4 Harfli Kelimeler

Abla, Akak, Akıl, Aklı, Alay, Alık, Ayak, Ayal, Ayık, Ayla, Aylı, Bakı, Bala, Ilık, Kaba, Kaka, Kala, Kaya, Kayı, Kıya, Kıyı, Laka, Yaba, Yaka, Yakı, Yalı, Yıkı,

3 Harfli Kelimeler

Aba, Aka, Akı, Ala, Aya, Ayı, Bak, Bal, Bay, Kak, Kal, Kay, Kıl, Lak, Yak, Yal, Yıl,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ak, Al, Ay, La, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.