AYAKÜSTÜ (TDK)


1 . Oturmadan, ayakta durarak: "Makasçı, ayaküstü bana gayet basit kelimelerle bir dram anlattı."- R. N. Güntekin.
2 . Kısa sürede, acele olarak, ayaküzeri.

Ayaküstü kelimesi baş harfi A son harfi Ü olan bir kelime. Başında A sonunda Ü olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi Y , üçüncü harfi A , dördüncü harfi K , beşinci harfi Ü , altıncı harfi S , yedinci harfi T , sekizinci harfi Ü . Başı A sonu Ü olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ACELE Nedir?


1 . Hızlı yapılan, çabuk, tez, ivedi.
2 . zarf Vakit geçirmeden, tez olarak: "Acele, bir karar vermek ihtiyacındayım."- P. Safa.
3 . isim Çabuk davranma.

AYAK Nedir?


1 . Bacakların bilekten aşağıda bulunan ve yere basan bölümü.
2 . Bacak.
3 . Birtakım şeylerin yerden yüksekçe durmasını sağlayan dayak, destek veya bunlardan her biri: "İskemlenin bir ayağı kırık. Bu köprünün dört ayağı var."- .
4 . Vücudun belden aşağı bölümü: "Ayağına bir pantolon çekti."- .
5 . Yürüyüşün ağırlık veya çabukluk derecesi: "Senin ayağınla köye akşama kadar varamayız."- .
6 . Basamak.
7 . Fut.
8 . Futun küpü alınarak hesaplanan değer.
9 . halk ağzında Mayalardan önce, makama uygun olarak çalınan veya söylenen beste.
10 . eskimiş Yarım arşın veya 30,
5 cm uzunluğundaki ölçü birimi, kadem. 1
1 . coğrafya Göl ayağı. 1
2 . edebiyat Halk edebiyatında koşuklarda kısa yedekli dizeler. 1
3 . edebiyat Halk edebiyatında uyak: "Mânicilerin kafa yormadan buldukları ayaklar Cenap'ı şaşkınlıktan şaşkınlığa sürükler."- S. Birsel. 1
4 . matematik Bir doğrunun başka bir doğruyu veya bir düzlemi kestiği nokta: "Dikme ayağı."- . 1
5 . spor Karakucak ve yağlı güreşte pehlivanların ayrıldıkları beş dereceden biri. 1
6 . spor Altılı ganyanda yer alan her bir koşu.

AYAKTA Nedir?


1 . Ayağa kalkmış durumda: "Kahvelerimizi ayakta içtik."- A. Gündüz.
2 . mecaz Telaşlı, heyecanlı bir biçimde.

AYAKÜSTÜ Nedir?


1 . Oturmadan, ayakta durarak: "Makasçı, ayaküstü bana gayet basit kelimelerle bir dram anlattı."- R. N. Güntekin.
2 . Kısa sürede, acele olarak, ayaküzeri.

AYAKÜZERİ Nedir?

Ayaküstü.

BANA Nedir?

Ben zamirinin yönelme durumu ekli biçimi.

BASİT Nedir?


1 - Yapılması ya da anlaşılması kolay olan, karışık olmayan.
2 - Süssüz, gösterişsiz.
3 - Bilgi ve görgüsü sınırlı olan, bayağı, görgüsüz.
4 - Her zaman rastlanan, özelliği olmayan, olağan .
5 - Kolay.

DRAM Nedir?


1 . Sahnede oynanmak için yazılmış oyun, drama.
2 . Acıklı, üzüntülü olayları, bazen güldürücü yönlerini de katarak konu alan sahne oyunu veya televizyon filmi, drama.
3 . Tiyatro edebiyatı.
4 . mecaz Acıklı olay: "İhtiyarın ve umumiyetle insanın dramı nedir, bilir misiniz?"- B. Felek.

GAYET Nedir?


1 - Pek, çok, pek çok, °hayli.
2 - Son.

KELİME Nedir?

Anlamlı ses veya ses birliği, söz, sözcük: "Tayyare kelimesine alışan millet, uçak kelimesine de alışır."- O. V. Kanık.

KISA Nedir?


1 . Boyu, uzunluğu az olan, uzun karşıtı.
2 . Az süren, uzun olmayan: "Türk milleti en kısa zaman içinde yeni harflerle okumaya, yazmaya başladı."- E. İ. Benice.
3 . Ayrıntısı çok olmayan: "Kısa bilgi. Kısa yazı."- .
4 . isim Kısa olan şey: "Uzun lafın kısası."- .
5 . zarf Kısaca, kısaltarak: "Kısa konuştu."- .

OTURMA Nedir?


1 . Oturmak işi.
2 . Kısa süre için konukluğa gitme: "Yemeğini yedikten sonra gece Vehbi Dedeye oturmaya gitti."- H. E. Adıvar.

SÜRE Nedir?

Bir olayın başı ile sonu arasında geçen zaman parçası, zaman aralığı, zaman bölümü, °müddet: Uzun bir iyileşme süresinden sonra askere gitmiş .

A A K S T Y Ü Ü Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Ayaküstü,

5 Harfli Kelimeler

Askat, Sakat, Takas, Taksa, Yasak, Yatak,

4 Harfli Kelimeler

Asya, Atak, Ayak, Kasa, Kast, Kaya, Küsü, Saat, Saka, Saya, Taka, Tasa, Taya, Yaka, Yasa,

3 Harfli Kelimeler

Aka, Aks, Akü, Asa, Ask, Ast, Ata, Aya, Kas, Kat, Kay, Küs, Küt, Sak, Say, Süt, Tak, Tas, Tay, Tüy, Üst, Ütü, Yak, Yas, Yat, Yük,

2 Harfli Kelimeler

Ak, As, At, Ay, Ta, Üs, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.