AYIRTMANLIK (TDK)

Ayırtmanın görevi, mümeyyizlik.

Ayırtmanlık kelimesi baş harfi A son harfi K olan bir kelime. Başında A sonunda K olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi Y , üçüncü harfi I , dördüncü harfi R , beşinci harfi T , altıncı harfi M , yedinci harfi A , sekizinci harfi N , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi I , onbirinci harfi K . Başı A sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AYIRT Nedir?

Fark: "Ününün, sinemamıza getirdiği özel duyarlığın ayırdında bile değildi."- S. İleri.

AYIRTMAN Nedir?

Sınavlarda, soruların hazırlanmasından notların verilmesine kadar bütün değerlendirme çalışmalarına katılan görevli, mümeyyiz.

GÖRE Nedir?


1 . Bir şeye uygun olarak, bir şey uyarınca, gereğince: "... günün modasına göre taranmış saçlarıyla güzel bir kadın başı uzandı bahçeye."- N. Cumalı.
2 . Bakılırsa, hesaba katılırsa, göz önünde tutulunca, bakarak, nazaran: "Bilginlerin dediğine göre on milyona yakın Türk yurt değiştirdi."- N. Araz.

GÖREV Nedir?


1 . Bir nesne veya bir kimsenin yaptığı iş.
2 . İşlev.
3 . Resmî iş, vazife: "Cavit Bey, görevi ona verdiği gün, Abdi Bey çok sevinmişti."- A. İlhan.
4 . Bir kimseye veya bir kurula verilen özel amaçlı görev, misyon.
5 . dil bilgisi Bir cümlede bir dil biriminin öbür birimlerle ilişkisi aracılığıyla yerine getirdiği iş.
6 . fizyoloji Bir organ veya hücrenin yaptığı iş.
7 . matematik Bir değerin başka değerlerle olan ilişkisi.

MÜMEYYİZ Nedir?


1 . İyiyi, kötüyü, doğru ve yanlışı ayıran, seçen.
2 . isim, eğitim bilimi Ayırtman: "Neşemden duramıyor, öbür mümeyyizlerle konuşuyor, gülüyordum."- Ö. Seyfettin.
3 . isim Yazıları beyaz kâğıda temize çeken kimse: "O, 'yazıla' işaretini koydu mu mümeyyiz temize çeker."- R. H. Karay.

MÜMEYYİZLİK Nedir?


1 . Ayırtmanlık.
2 . Mümeyyizin görevi.

A A I I K L M N R T Y Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Ayırtmanlık,

10 Harfli Kelimeler

Ayırtılmak, Yatırılmak,

9 Harfli Kelimeler

Arıtılmak, Ayırtılma, Kayırılma, Mantarlık, Yanıltmak, Yatırılma, Yırtılmak, Yırtınmak,

8 Harfli Kelimeler

Akıtmalı, Anırtmak, Arıtılma, Ayıltmak, Ayırtmak, Ayırtman, Ayrılmak, Kanırtma, Kantarlı, Katmanlı, Katranlı, Kayırtma, Kaytanlı, Kırtlama, Kıyılama, Malkıran, Mantarlı, Mantıklı, Natıkalı, Natırlık, Tanılmak, Tanımlık, Tanrılık, Tıkamalı, Tıklanma, Tınlamak, Tırnaklı, Yaktırma, Yalıtkan, Yalıtmak, Yanılmak, Yanıltma, Yarılmak, Yarımlık, Yarmalık, Yatılmak, Yatırmak, Yatmalık, Yıktırma, Yırlamak,

7 Harfli Kelimeler

Aktarım, Alınmak, Anılmak, Anırmak, Anırtma, Anlatım, Anmalık, Arınmak, Arıtmak, Artımlı, Atılmak, Atımlık, Ayılmak, Ayıltma, Ayırmak, Ayırtma, Aynalık, Aynılık, Ayrıklı, Ayrılık, Ayrılma, Ayrımlı, Ayrıntı, Ilınmak, Ilıtmak, Kalınma, Kalıntı, Kalıtım, Kanatlı, Kanırma, Kanıtlı, Karaltı, Karılma, Karınlı, Karınma, Karıntı, Katılım, Katılma, Katmalı, Kayıntı,

6 Harfli Kelimeler

Akıntı, Akıtma, Alınma, Alıntı, Amalık, Amyant, Analık, Anılık, Anılma, Anırma, Anırtı, Anıtlı, Anlatı, Araklı, Aralık, Arantı, Arılık, Arınma, Arıtım, Arıtma, Arkalı, Armalı, Artmak, Atalık, Atılım, Atılma, Atkılı, Ayaklı, Ayarlı, Ayartı, Ayıkma, Ayılık, Ayılma, Ayıltı, Ayıran, Ayırma, Ayırtı, Aykırı, Aynalı, Ayrılı,

5 Harfli Kelimeler

Karat, Aklan, Akman, Akran, Aktar, Alarm, Alkan, Alkım, Almak, Alman, Altık, Altın, Alyan, Analı, Anlak, Anlam, Anlık, Anmak, Antlı, Arkıt, Artık, Artım, Artın, Artma, Atılı, Atmak, Atmık, Aylak, Aylık, Aymak, Ayran, Ayrık, Ayrım, Ayrıt, Ilıma, Iltar, Irama, Irmak, Itlak, Kalan,

4 Harfli Kelimeler

Akar, Akıl, Akım, Akın, Aklı, Akma, Alan, Alay, Alık, Alım, Alın, Alma, Altı, Amal, Aman, Anal, Anam, Anık, Anıt, Anka, Anma, Arak, Arık, Arka, Arlı, Arma, Artı, Arya, Atak, Atık, Atıl, Atım, Atkı, Atlı, Atma, Ayak, Ayal, Ayan, Ayar, Ayık,

3 Harfli Kelimeler

Aka, Akı, Ala, Alt, Ama, Ana, Anı, Ant, Ara, Arı, Ark, Art, Ata, Aya, Ayı, Ayn, Ira, Irk, Kal, Kam, Kan, Kar, Kat, Kay, Kıl, Kın, Kır, Kıt, Lak, Lam, Lan, Mal, Mat, Nal, Nam, Nar, Ram, Ray, Tak, Tal,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Am, An, Ar, At, Ay, La, Ra, Ta, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.