AYIKLAYICILIK (TDK)

Canlı gözelerde kimi iyon ya da molekülleri içeri alıp kimilerini almama biçiminde beliren genel özellik.

Ayıklayıcılık kelimesi baş harfi A son harfi K olan bir kelime. Başında A sonunda K olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi Y , üçüncü harfi I , dördüncü harfi K , beşinci harfi L , altıncı harfi A , yedinci harfi Y , sekizinci harfi I , dokuzuncu harfi C , onuncu harfi I , onbirinci harfi L , onikinci harfi I , onüçüncü harfi K . Başı A sonu K olan 13 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALMA Nedir?


1 . Almak işi.
2 . Alıntı, iktibas: "Ondan acemicesine alma olarak."- Muallim Naci.
3 . spor Bir profesyonel sporcunun, para karşılığı kulübünden bir başka kulübe geçmesi, transfer.

BELİ Nedir?

Evet.

BİÇİM Nedir?

Biçme işi: "Buğday biçim zamanı."- . biçim (II) isim
1 . Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkal: "İtalya elçiliği bugüne değin ilk biçimini korumuştur."- S. Birsel.
2 . Yakışık alan şekil, uygun şekil: "Söylediklerimden çok, söyleyiş biçimi etkili oluyor kalabalığın üstünde."- A. İlhan.
3 . Herhangi bir şeyin benzeri.
4 . Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form.
5 . Tarz: "İngiliz biçimi ceketler, sıcak iklimler için yapılmış kısa pantolonlar."- F. R. Atay.
6 . bilişim Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format.
7 . bilişim Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu.
8 . edebiyat Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil: "Gazel, mesnevi, rubai, sone birer şiir biçimidir."- .

GENEL Nedir?


1 . Bir şeye veya bir kimseye özgü olmayıp onun bütün benzerlerini içine alan, umumi: "Genel seçim. Genel tarih."- .
2 . Ayrıntıları göz önüne alınmayarak bütünü bakımından ele alınan: "Genel bir sıralama yapmak gerekirse denebilir ki dünyada en iyisi mutlu, dengeli bir evliliktir."- H. Taner.
3 . Yetkisi ve sorumluluğu çok olan: "Genel başkan. Genel müdür."- .
4 . Herkesin yararlanabileceği (yer, nesne): "Genel kitaplık."- .
5 . Bir genelleme sonucunda elde edilen: "Genel düşünce."- .

GÖZE Nedir?


1 . Hücre.
2 . halk ağzında Su kaynağı.

İYON Nedir?

Bir veya daha çok elektron kazanmış veya yitirmiş bir atom veya bir atom grubundan oluşmuş elektrik yüklü parçacık, yükün.

KİMİ Nedir?


1 . Birtakımı, bazısı, kimisi: "Kimi su çeker, kimi sebze ayıklar, kimi yufka açar, çamaşır yıkar..."- N. Cumalı.
2 . sıfat Bazı (canlı varlıklar için): "Kimi çocuklar."- .

MOLEKÜL Nedir?


1 . Element veya bileşikleri oluşturan ve onların özgül niteliklerini gösteren en küçük birim, madde.
2 . fizik Fiziksel kimyada bir veya birkaç atomun birleşmesinden oluşan, birkaç çekirdek veya elektronlu yapı.
3 . mecaz Bir bütünün en küçük parçası.

ÖZEL Nedir?


1 . Yalnız bir kişiye, bir şeye ait veya ilişkin olan.
2 . Benzerlerinden ayrılmasını sağlayan bir özelliği olan, spesiyal.
3 . Bir kişiyi ilgilendiren, hususi, zatî: "Özel bir diyeceği varmış gibi koluma girdi sokakta."- N. Cumalı.
4 . Devlete değil, kişiye ait olan, hususi, resmî karşıtı.
5 . Dikkate değer: "Özel bir ilgi gösterdi."- .
6 . Ayırt edici bir niteliği olan.
7 . Her zaman görülenden, olağandan farklı: "Özel durumları da göz önüne alalım."- .

ÖZELLİK Nedir?

Bir şeyin benzerlerinden veya başka şeylerden ayrılmasını sağlayan nitelik, hususiyet, spesiyalite: "Her kadının kendine göre bir özelliği oluyor."- H. Taner.

A A C I I I I K K L L Y Y Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Yalayıcılık,

10 Harfli Kelimeler

Kalaycılık, Yaylacılık,

9 Harfli Kelimeler

Acıklılık, Akılcılık, Alaycılık, Ayaklılık, Kalıcılık, Kıyıcılık, Lakacılık, Layıkıyla, Yakalıklı, Yakıcılık, Yıkıcılık,

8 Harfli Kelimeler

Acılılık, Akıcılık, Akıllıca, Alıcılık, Ayıcılık, Aylaklık, Yalayıcı, Yıkayıcı, Yılkılık,

7 Harfli Kelimeler

Alıklık, Ayaklık, Ayıklık, Aylıklı, Cılklık, Ilıklık, Kalaycı, Kalaylı, Kayalık, Kılıklı, Kıyılık, Yakalık, Yayalık, Yaylacı, Yılkıcı,

6 Harfli Kelimeler

Acıklı, Acılık, Akılcı, Akıllı, Alaycı, Alaylı, Ayaklı, Ayılık, Cakalı, Ilıcak, Kalıcı, Kaykay, Kılcal, Kıyacı, Kıyıcı, Lakacı, Laklak, Yakalı, Yakıcı, Yayılı, Yaylak, Yıkıcı, Yıllık,

5 Harfli Kelimeler

Acılı, Akıcı, Aklık, Alıcı, Allık, Ayıcı, Aylak, Aylık, Ilıca, Kalak, Kalay, Kalcı, Kalık, Kalya, Kayak, Kayık, Kılık, Kıllı, Kıyak, Kıyık, Layık, Yalak, Yayık, Yayla, Yaylı, Yıkık, Yılık, Yılkı,

4 Harfli Kelimeler

Akak, Akıl, Aklı, Alay, Alık, Allı, Ayak, Ayal, Ayık, Ayla, Aylı, Caka, Cılk, Ilık, Kaka, Kala, Kaya, Kayı, Kıya, Kıyı, Laka, Lala, Yaka, Yakı, Yalı, Yaya, Yıkı,

3 Harfli Kelimeler

Acı, Aka, Akı, Ala, Aya, Ayı, Cık, Kak, Kal, Kay, Kıl, Lak, Lal, Yak, Yal, Yay, Yıl,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Ay, La, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.