AYIDUTU (TDK)

Kuzey Amerika'da yetişen dikenli sütsü özsulu, iki evcikli ağaç.

Ayıdutu kelimesi baş harfi A son harfi U olan bir kelime. Başında A sonunda U olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi Y , üçüncü harfi I , dördüncü harfi D , beşinci harfi U , altıncı harfi T , yedinci harfi U . Başı A sonu U olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AĞAÇ Nedir?


1 . Meyve verebilen, gövdesi odun veya kereste olmaya elverişli bulunan ve uzun yıllar yaşayabilen bitki.
2 . sıfat Bu gibi bitkilerin gövdesinden ve dallarından yapılan: "Ağaç tekne."- .
3 . Direk.

DİKENLİ Nedir?


1 . Dikenli olan: "Dikenli çiçek."- .
2 . Dikeni olan bitkilerin bulunduğu (yer): "Dikenli tarla."- .
3 . mecaz Zor, çetin, sıkıntı veya üzüntü veren: "Corielanus, Shakespeare'in gerek oynanması gerek yorumu en güç, en dikenli yapıtlarından biridir."- H. Taner.

EVCİ Nedir?

Tatil günlerini evinde geçiren yatılı öğrenci, er vb.

EVCİK Nedir?

Küçük, sevimli ev: "Birbirinden bahçelerle, evlerle ayrılmış; güneş, çiçek, ağaç içinde evciklerdi."- S. F. Abasıyanık.

KUZEY Nedir?


1 . Sağını doğuya, solunu batıya veren kimsenin tam karşısına düşen yön, dört ana yönden biri, şimal, güney karşıtı.
2 . Bulunduğu noktaya göre kuzeyde kalan yer: "Zonguldak Ankara'nın kuzeyindedir."- .
3 . denizcilik Yıldız.

ÖZSU Nedir?


1 - Bitki ve hayvan dokularında bulunan sıvılara verilen ad, °usare.
2 - Salgı ile oluşan ve içinde enzimler bulunan organik sıvı.

SÜTSÜ Nedir?

Sütü andıran, süte benzeyen, süt gibi.

YETİ Nedir?


1 . İnsanda bulunan, bir şey yapabilme yeteneği, meleke: "Aklımız fikrimiz hep insanda, yetilerimizi var gücümüzle çoğaltıp onun rahatlığına çalışıyoruz."- A. Erhat.
2 . ruh bilimi Bellek, usa vurma, algılama veya imgeleme gibi insanın doğuştan gelen zihin güçlerinden herhangi biri, meleke.

A D I T U U Y Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

4 Harfli Kelimeler

Ayıt, Dayı, Duyu, Uydu, Yatı,

3 Harfli Kelimeler

Aut, Ayı, Dua, Dut, Duy, Tay, Yad, Yat,

2 Harfli Kelimeler

Ad, At, Ay, Ta, Tu, Ut, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.