AVANTACI (TDK)

Çıkarcı, beleşçi, bedavacı.

Avantacı kelimesi baş harfi A son harfi I olan bir kelime. Başında A sonunda I olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi V , üçüncü harfi A , dördüncü harfi N , beşinci harfi T , altıncı harfi A , yedinci harfi C , sekizinci harfi I . Başı A sonu I olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BEDAVA Nedir?


1 . Karşılıksız, parasız, emeksiz, caba: "Muharebe içinde herkese bedava şeker, pirinç, bulgur dağıtmış."- Ö. Seyfettin.
2 . Çok ucuz.
3 . zarf Herhangi bir bedel ödemeden: "Bedava yaşıyoruz bedava / Hava bedava, bulut bedava / Dere tepe bedava."- O. V. Kanık.

BEDAVACI Nedir?

Her şeyi bedavadan sağlamaya çalışan kimse, beleşçi, lüpçü.

BELEŞ Nedir?

Karşılıksız, emeksiz, parasız elde edilen.

BELEŞÇİ Nedir?

Bedavacı.

ÇIKAR Nedir?

Dolaylı bir biçimde elde edilen kazanç, menfaat, yarar: "Kimse siyasi ve kişisel çıkar yahut nüfuz sağlama amacıyla dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz."- Anayasa.

ÇIKARCI Nedir?

Yalnız kendi çıkarını düşünen, çıkarını kollayan (kimse), çıkarsever, menfaatçi, menfaat düşkünü, menfaatperest, menfaatperver, menfaattar: "Büyüklere ve topluma en büyük fenalık çıkarcı oğlu çıkarcı pohpohçulardan gelir."- H. Taner.

A A A C I N T V Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Avantacı,

6 Harfli Kelimeler

Avanta, Cıvata,

5 Harfli Kelimeler

Anaca, Tavan, Tavcı, Vatan,

4 Harfli Kelimeler

Anca, Anıt, Avcı, Cana, Cıva, Naat, Tanı, Tava, Vaat, Vana,

3 Harfli Kelimeler

Acı, Ana, Anı, Ant, Ata, Can, Tan, Tav, Tın, Van, Vat, Vın,

2 Harfli Kelimeler

An, At, Av, Ta,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.