ATLIKARINCA (TDK)

Yere dikilmiş bir eksen çevresinde döndürülen askılara takılı oyuncak at, uçak vb.nden oluşan bir eğlence aracı: "Kadınlar çocuklarını bayram yerinde bir salıncağa, bir atlıkarıncaya bindirmişlerdi."- O. C. Kaygılı.

Atlıkarınca kelimesi baş harfi A son harfi A olan bir kelime. Başında A sonunda A olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi T , üçüncü harfi L , dördüncü harfi I , beşinci harfi K , altıncı harfi A , yedinci harfi R , sekizinci harfi I , dokuzuncu harfi N , onuncu harfi C , onbirinci harfi A . Başı A sonu A olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ARACI Nedir?


1 . Ara bulucu.
2 . Üretici ile tüketici arasında alım satım konusunda bağlantı kuran ve bundan kazanç sağlayan kimse, mutavassıt.
3 . ekonomi İki şey arasında, bağlantı kuran kimse, vasıta.
4 . ekonomi İhracatçının ihracattan doğan alacaklarının büyük bir bölümünün malın yüklenmesinden hemen sonra, kalan kısmının ise para, malı alandan tahsil edildiğinde bir aracı banka tarafından ödenmesini sağlayan kredi veya yatırım tekniği.

ASKI Nedir?


1 . Üzerine herhangi bir şey asmaya yarar nesne: "Giysi askısı."- .
2 . Pantolon veya giysilerin düşmesini önlemek için omuzdan aşırılan bağ.
3 . Artırma, eksiltme vb. resmî iş ilanlarının ilgili daire duvarında belli bir zaman süresince asılı durması.
4 . Hastanelerde kırık kol veya bacakların asılarak tutturulduğu araç.
5 . Çay, kahve taşımaya yarar kahveci tepsisi, fener.
6 . Saklanmak için tavana asılmış dizi veya hevenk: "Üzüm askısı. Ayva askısı."- .
7 . Yeni yapılan yapıların çatısına, ev sahibi tarafından usta için veya düğün arabalarına düğün sahibi tarafından arabacı için armağan olarak asılan kumaş.
8 . Gelinin oturacağı yerin üstüne asılan süsler: "Askı ... kalpakçılar başındaki hususi dükkânlardan ariyet kaldırılan ve düğün odasının münasip bir köşesine kurulan bir nevi dekor."- R. H. Karay.
9 . Kadınların kullandığı altın dizisi veya zincirli mücevherat.
10 . Düğünlerde geline yakınları tarafından takılan hediye. 1
1 . İpek böceğinin kozasını sarması için yanına konulan çalı çırpı. 1
2 . Saz şairleri arasında yapılan deyiş yarışında üstün gelene verilmek için duvara asılan kumaş, tabanca vb. ödül.

ATLI Nedir?


1 . Atı olan: "Atlı araba."- .
2 . isim Ata binmiş kimse, süvari: "Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik / Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik."- Y. K. Beyatlı.
3 . askerlik Binek atı kullanan (asker veya asker sınıfı): "Biraz sonra da atlı jandarma yetişti."- M. Ş. Esendal.

ATLIKARINCA Nedir?

Yere dikilmiş bir eksen çevresinde döndürülen askılara takılı oyuncak at, uçak vb.nden oluşan bir eğlence aracı: "Kadınlar çocuklarını bayram yerinde bir salıncağa, bir atlıkarıncaya bindirmişlerdi."- O. C. Kaygılı.

BAYRAM Nedir?


1 . Millî veya dinî bakımdan önemi olan ve kutlanan gün veya günler.
2 . Özel olarak kutlanan gün: "Üzüm bayramlarının eğlencelerinde bulunmak istiyorum."- H. E. Adıvar.
3 . mecaz Sevinç, neşe: "Sandalda, gemide bir sevinç, bir bayram, el çırpmalar, gülüşler, yaşalar."- N. Cumalı.

BİNDİ Nedir?

Destek.

ÇEVRE Nedir?


1 . Bir şeyin yakını, dolayı, etraf, periferi: "Büyük kentlerin çevreleri gecekondularla sarılmıştır."- O. Rifat.
2 . Kişinin içinde bulunduğu toplumu oluşturan ortam: "Her girdiği çevreye kişiliği ile birlikte olgun ve asil bir huzur havası getirirdi."- H. Taner.
3 . Sırma işlemeli mendil: "Geçen gün sandığı karıştırırken elime işlemeli çevreler geçti."- M. Yesari.
4 . mecaz Aynı konu ile ilgisi bulunan kimselerin tümü, muhit: "Siyasi çevreler. Sanat çevresi."- .
5 . mecaz Bir kimse ile ilişkisi bulunanlar, muhit: "Babanın ve çevresinin var güçleri ile destekledikleri düşünülebilir."- H. Taner.
6 . dil bilgisi Bir birimden önce veya sonra gelen aynı türden birimlerin tümü, bunların oluşturduğu küçük grup, kontekst.
7 . matematik Düzlem üzerindeki bir şekli sınırlayan çizgi.
8 . toplum bilimi Hayatın gelişmesinde etkili olan doğal, toplumsal, kültürel dış faktörlerin bütünlüğü.

ÇOCUK Nedir?


1 . Küçük yaştaki oğlan veya kız: "Çocuğun bir sütninesi vardı."- R. H. Karay.
2 . Soy bakımından oğul veya kız, evlat: "Anası olacak bir kadın çocuğu omuzundan yakalamış."- B. R. Eyuboğlu.
3 . Bebeklik ile erginlik arasındaki gelişme döneminde bulunan oğlan veya kız, uşak: "Çocuk köşeyi dönerken ana arkasından su içmeye gitti."- B. R. Eyuboğlu.
4 . Genç erkek.
5 . mecaz Büyükler arasında daha az yaşlı olan kişi.
6 . mecaz Büyüklere yakışmayacak biçimde düşüncesizce davranan kimse: "Otuz yaşında ama hâlâ çocuk."- .
7 . mecaz Belli bir işte yeteri kadar deneyimi ve yeteneği olmayan kimse.

EĞLENCE Nedir?


1 . Eğlenme işi, sefahat: "Biz bu işe tuhaf bir merakla eğlence şeklinde başladık."- F. R. Atay.
2 . Neşeli ve hoşça vakit geçirten şey veya kimse: "Karıma göre en güzel eğlence, kırda yayan gezmek, kırların havasından istifade etmektir."- Ö. Seyfettin.

EKSEN Nedir?


1 . Bir cismi iki eşit parçaya bölen çizgi, mihver: "Politikacıların kendilerini evrenin ekseni saymamaları gereğini anlamaları için..."- H. Taner.
2 . matematik Üzerinde bir pozitif yön varsayılan sonsuz doğru.
3 . Dingil.

KAYGI Nedir?

Üzüntü, endişe duyulan düşünce, tasa: "Korku ve kaygıyla vücudunu dinledi."- A. İlhan.

KAYGILI Nedir?

Kaygısı olan, üzüntülü: "Kadın kaygılı bir sesle bağırdı."- H. E. Adıvar.

OLUŞ Nedir?


1 - Olmak eylemi ya da biçimi, °vuku.
2 - Oluşma, °teşekkül, °tekevvün.
3 - Bir durumdan öteki duruma geçiş.

OYUNCAK Nedir?


1 . Oynayıp eğlenmeye yarayan her şey: "Çocuğun elinde oyuncak bir köpek."- B. Felek.
2 . mecaz Önemsiz ve kolay iş: "Oyuncak değil, mesele çok ciddi."- .
3 . mecaz Başkaları tarafından bir araç gibi kullanılan, hiçe sayılan güçsüz kimse.

SALI Nedir?

Haftanın üçüncü günü, pazartesi ile çarşamba arası olan gün.

TAKILI Nedir?

Takılmış, tutturulmuş, asılmış.

UÇAK Nedir?

Kanatlarının altındaki havanın yaptığı basınç yardımıyla yükselip ilerleyebilen motorlu hava taşıtı, tayyare.

YERİNDE Nedir?


1 . İyi, yeterli: "Binbaşı, uzun boylu, ince yapılı, uzun kır bıyıklı, yaşlı ise de gücü yerinde, her işe eli yatan bir adam."- M. Ş. Esendal.
2 . zarf Zamanı, yeri uygun düşerek, gerektiği biçimde: "Yerinde konuşmak."- .
3 . zarf Durumunda: "Sıkılacak ne var, doktor onun babası yerinde."- M. Ş. Esendal.

A A A C I I K L N R T Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Atlıkarınca,

9 Harfli Kelimeler

Akıncılar, Karıncalı, Nakaratlı,

8 Harfli Kelimeler

Aktarıcı, Ankaralı, Anlatıcı, Aracılık, Aralıkta, Atacılık, Kantarcı, Kantarlı, Katrancı, Katranlı, Natıkalı, Natırlık, Tanrılık, Tırnaklı,

7 Harfli Kelimeler

Acarlık, Acıkara, Aklınca, Alakart, Alkarna, Altıncı, Cırtlak, Kalınca, Kalıntı, Kanatlı, Kancalı, Kanıtlı, Karaltı, Karınca, Karınlı, Karıntı, Katırcı, Kıranta, Lakırtı, Nakarat, Taklacı, Talancı, Taraklı,

6 Harfli Kelimeler

Acıklı, Acılık, Acırak, Akarca, Akılcı, Akıncı, Akıntı, Alacak, Alıntı, Anacık, Anacıl, Analık, Anılık, Anırtı, Anıtlı, Ankara, Anlatı, Araklı, Aralık, Arantı, Arıcak, Arılık, Arkalı, Atalık, Atkılı, Cakalı, Cırlak, Cırnak, Cırnık, Ilıcak, Iraklı, Kalıcı, Kanaat, Kanara, Kanata, Kancıl, Kantar, Karaca, Karacı, Karalı,

5 Harfli Kelimeler

Karat, Acara, Acılı, Akala, Akıcı, Aklan, Akran, Aktar, Alaca, Alaka, Alıcı, Alkan, Altık, Altın, Anaca, Analı, Ancak, Anlak, Anlık, Antlı, Aracı, Araka, Arıcı, Arkıt, Artık, Artın, Atıcı, Atılı, Canlı, Carlı, Carta, Ilıca, Iltar, Itlak, Kalan, Kalcı, Kalın, Kalıt, Kanal, Kanat,

4 Harfli Kelimeler

Acar, Akar, Akıl, Akın, Aklı, Alan, Alık, Alın, Altı, Anal, Anca, Anık, Anıt, Anka, Arak, Arık, Arka, Arlı, Artı, Atak, Atık, Atıl, Atkı, Atlı, Caka, Cana, Cart, Cılk, Cırt, Ilık, Irak, Itır, Kala, Kana, Kanı, Kant, Kara, Karı, Kart, Katı,

3 Harfli Kelimeler

Acı, Aka, Akı, Ala, Alt, Ana, Anı, Ant, Ara, Arı, Ark, Art, Ata, Can, Car, Cık, Ira, Irk, Kal, Kan, Kar, Kat, Kıl, Kın, Kır, Kıt, Lak, Lan, Nal, Nar, Tak, Tal, Tan, Tar, Tık, Tın, Tır,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, An, Ar, At, La, Ra, Ta,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.