ATKUYRUĞUGİLLER (TDK)

Eğrelti otugillerden, örneği atkuyruğu olan bir bitki familyası.

Atkuyruğugiller kelimesi baş harfi A son harfi R olan bir kelime. Başında A sonunda R olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi T , üçüncü harfi K , dördüncü harfi U , beşinci harfi Y , altıncı harfi R , yedinci harfi U , sekizinci harfi Ğ , dokuzuncu harfi U , onuncu harfi G , onbirinci harfi İ , onikinci harfi L , onüçüncü harfi L , ondördüncü harfi E , onbeşinci harfi R . Başı A sonu R olan 15 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ATKUYRUĞU Nedir?


1 - Atkuyruğugillerden köksapı ömürlü olan, daha çok nemli yerlerde yetişen ve ilaç olarak kullanılan bir bitki (Equisetum arvense).
2 - Saçların başın arkasında sıkılıp bağlanmasıyla oluşturulmuş saç biçimi.

BİTKİ Nedir?

Bulunduğu yere kökleriyle tutunup gelişen, döl veren ve hayatını tamamladıktan sonra kuruyarak varlığı sona eren, yosun, ot, ağaç vb. canlıların genel adı, nebat.

EĞRELTİ Nedir?

Eğrelti otu.

FAMİLYA Nedir?


1 . Aile: "Halep'in esas familyalarının asılları Türklerdi."- F. R. Atay.
2 . biyoloji Birçok ortak özelliği sebebiyle bir araya getirilen cinslerin topluluğu, fasile: "Karabuğdaygiller. İzmaritgiller. Gelincikgiller."- .
3 . halk ağzında Karı, eş.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

A E G K L L R R T U U U Y Ğ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

15 Harfli Kelimeler

Atkuyruğugiller,

9 Harfli Kelimeler

Atkuyruğu, İtkuyruğu,

8 Harfli Kelimeler

Atgiller, Gayretli, Kraliyet, Kurultay, Yarkurul,

7 Harfli Kelimeler

Gerilla, Gurultu, Gururlu, Kariyer, Kurgulu, Leylaki, Liturya, Telkari, Uğruluk, Uğurluk, Uyruklu, Yurtluk,

6 Harfli Kelimeler

Akliye, Akyurt, Aletli, Algler, Ariyet, Galeri, Gayeli, Gayret, Kalite, Kareli, Kargir, Kartel, Krater, Kriter, Kurtlu, Kurulu, Kutulu, Leylak, Riayet, Tağyir, Takiye, Takrir, Tekila, Tekrar, Tekrir, Telaki, Tellak, Tergal, Terlik, Tiryak, Tuğrik, Tuğrul, Turgay, Uğultu, Uğurlu, Ululuk, Utkulu, Uykulu, Yarlik, Yeğlik,

5 Harfli Kelimeler

Alkil, Arter, Ellik, Erika, Erkli, Erlik, Etlik, Gaile, Gayet, Gayri, Gayur, Gelir, Geyik, Giray, Gitar, Guatr, Gulet, Gurur, İkrar, İlkel, İllet, Kagir, Karye, Katil, Katre, Kelli, Kerti, Ketal, Kiler, Kitle, Kulle, Kural, Kurgu, Kurul, Kurut, Kurya, Kurye, Kutlu, Kutur, Kuytu,

4 Harfli Kelimeler

Agel, Aile, Akil, Akit, Akli, Akur, Akut, Alet, Alil, Atel, Atik, Ayet, Eğik, Eğil, Eğir, Eğri, Ekli, Ekti, Elik, Elit, Elli, Elti, Erat, Ergi, Erik, Eril, Etik, Etil, Etki, Etli, Gale, Gali, Gark, Gaye, Gayr, Geri, Getr, Grek, Gril, Gurk,

3 Harfli Kelimeler

Agu, Ait, Alg, Ali, Alt, Ari, Ark, Art, Ate, Ati, Aut, Ela, Elk, Erg, Erk, Eti, Gak, Gar, Gri, Gut, İka, İla, İle, İlk, İta, İye, Kal, Kar, Kat, Kay, Kel, Ker, Ket, Kil, Kir, Kit, Kul, Kur, Kut, Lak,

2 Harfli Kelimeler

Ağ, Ak, Al, Ar, At, Ay, Ek, El, Er, Et, Ey, Ge, İğ, İl, İt, Ke, Ki, La, Le, Ra, Re, Ta, Te, Ti, Tu, Ur, Ut, Ya, Ye,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.