ATEŞLEYİCİ (TDK)


1 . Ateşleme niteliği olan (şey).
2 . isim Patlayıcı maddeleri ateşlemekte kullanılan cihaz.

Ateşleyici kelimesi baş harfi A son harfi İ olan bir kelime. Başında A sonunda İ olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi T , üçüncü harfi E , dördüncü harfi Ş , beşinci harfi L , altıncı harfi E , yedinci harfi Y , sekizinci harfi İ , dokuzuncu harfi C , onuncu harfi İ . Başı A sonu İ olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ATEŞ Nedir?


1 . Yanıcı cisimlerin tutuşmasıyla beliren ısı ve ışık, od, nâr: "Uygarlık ateşten doğmuştur."- .
2 . Tutuşmuş olan cisim.
3 . Isıtmak, pişirmek için kullanılan yer veya araç: "Yemeği ateşten indirdim."- .
4 . Patlayıcı silahların atılması: "Top ateşi geceye kadar sürdü."- .
5 . Vücut ısısı: "Ateşi kırktan aşağıya düşmezdi."- S. F. Abasıyanık.
6 . mecaz Öfke, hırs, hınç: "Fırlayıp ayağa kalkmış, bir duvara yaslanarak ateş fışkıran gözlerle onu seyre başlamıştı."- T. Buğra.
7 . mecaz Coşkunluk: "Nejat Efendi'nin çalışında Peregrini'nin ihtirası, ateşi yoktu."- H. E. Adıvar.
8 . mecaz Tehlike, felaket: "Kendinizi ateşe atıyorsunuz."- .
9 . mecaz Büyük üzüntü, acı: "İçimin ateşi hiç küllenmedi. Seneler geçtikçe daha alevleniyor. Evlat acısı bu ..."- H. R. Gürpınar.

ATEŞLEMEK Nedir?


1 . Tutuşturmak, yakmak: "Ocağı ateşlemek."- .
2 . Top, tüfek vb. patlayıcı maddeleri patlatmak.
3 . mecaz Kışkırtmak, kızıştırmak.
4 . mecaz Coşturmak.

CİHAZ Nedir?


1 . Aygıt, alet, takım.
2 . Çeyiz.

İSİM Nedir?


1 - Ad.
2 - Kişi, insan.

MADDE Nedir?


1 . Duyularla algılanabilen nesne.
2 . Bir cismi oluşturan öge, öz: "Cam yapmak için silisli maddeler kullanılır."- .
3 . Yasa, sözleşme, antlaşma vb. metinlerde, her biri başlı başına bir yargı getiren ve çoğu kez rakamla belirtilen bölüm: "Kanun tatbikatında merhamet bilmez. Suçları maddeleriyle ölçer. Hükmünü verir, çarpar."- H. R. Gürpınar.
4 . Sözlük ve ansiklopedilerde tanımlanan, anlatılan kelime, ad veya konulardan her biri: "Bir uzmanla buluşacağı zaman ansiklopediyi açar, o konuyla ilgili maddeyi okur."- S. Birsel.
5 . Para, mal vb. ile ilgili şey: "Maddeye önem vermek."- .
6 . Kendi içinde bütünlüğü olan anlatım.
7 . fizik Boşlukta yer kaplayan, bir kütlesi olan her türlü varlık, özdek.
8 . kimya Molekül.

NİTE Nedir?

Nasıl, niçin.

NİTEL Nedir?

Nitelik bakımından, nitelikle ilgili, kalitatif.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

PATLAYICI Nedir?

Patlama özelliği olan (madde).

A C E E L T Y İ İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Ateşleyici,

7 Harfli Kelimeler

Şitaiye,

6 Harfli Kelimeler

Ailece, Atelye, Ateşli, Eşeyli, Eyalet, İcetea, İletiş, İltica, İştial, Telaşe,

5 Harfli Kelimeler

Acele, İleti, İtila, İyice, Şayet, Şilte, Tacil, Teali, Tecil, Telaş, Teşci, Teşyi, Teyel, Yeşil,

4 Harfli Kelimeler

Acil, Aile, Alet, Atel, Ateş, Ayet, Cali, Celi, Cila, Cilt, Ecel, Elci, Elit, Elti, Eşey, Eşit, Eşli, Eşya, Etil, Etli, İaşe, İcat, İlca, İşli, İşte, İtiş, Laşe, Lice, Liet, Şale, Şali, Şayi, Şeci, Şile, Şilt, Şita, Tali, Tela, Yele, Yeti,

3 Harfli Kelimeler

Ace, Ait, Ali, Alt, Ate, Ati, Cet, Ece, Ela, Eti, İla, İle, İta, İti, İye, İyi, Leş, Ley, Şal, Şat, Şet, Şey, Şia, Şii, Tal, Taş, Tay, Tel, Yal, Yaş, Yat, Yel,

2 Harfli Kelimeler

Al, Aş, At, Ay, Ce, El, Eş, Et, Ey, İl, İş, İt, La, Le, Şe, Ta, Te, Ti, Ya, Ye,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.