ATAMA (TDK)

Atamak işi, tayin: "Personel atama işlemleri Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile düzenlenir."- Anayasa.

Atama kelimesi baş harfi A son harfi A olan bir kelime. Başında A sonunda A olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi T , üçüncü harfi A , dördüncü harfi M , beşinci harfi A . Başı A sonu A olan 5 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ANAYASA Nedir?

Bir devletin yönetim biçimini belirten, yasama, yürütme, yargılama güçlerinin nasıl kullanılacağını gösteren, yurttaşların kamu haklarını bildiren temel yasa, kanunuesasi.

ATAMA Nedir?

Atamak işi, tayin: "Personel atama işlemleri Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile düzenlenir."- Anayasa.

ATAMAK Nedir?

Birini bir göreve getirmek, tayin etmek.

CUMHURBAŞKANLIĞI Nedir?


1 . Cumhurbaşkanı olma durumu.
2 . Cumhurbaşkanının makamı.
3 . Cumhurbaşkanı ve diğer görevlilerin bulunduğu bina.

DÜZE Nedir?

Doz.

DÜZEN Nedir?


1 . Belli yöntem, ilke veya yasalara göre kurulmuş olan durum, uyum, nizam, sistem.
2 . Soyut ve somut nesnelerin bir sıraya, bir hedefe, bir amaca göre sıralanması, konsept.
3 . Yerleştirme, tertip: "Evin en bozuk düzeninde bile hastalığa mahsus birtakım aletler vardır."- R. N. Güntekin.
4 . Bir devletin belli başlı ilkeleri bakımından yönetimde tuttuğu yol, yönetim biçimi, rejim.
5 . mecaz Bir kimseye, bir kuruluşa karşı toplu olarak alınan gizli karar, dolap, komplo.
6 . mecaz Topluca ve gizlice yürütülen herhangi bir plan, dolap, komplo.
7 . mecaz Dolap, hile: "Hile, düzen dağarcığından elbette yeni bir şey bulup çıkaracak."- E. E. Talu.
8 . müzik Müzik aletlerinde ses ayarı, akort.
9 . toplum bilimi Toplumsal bir yapı içinde ögelerin bütüne, bütünün ögelere ve ögelerin birbirlerine göre ilişkileri: "Orta hâlli ailelerin kurduğu bu düzende herkesin bacası tüten, kapısı çalınan bir evi var."- N. Meriç.
10 . halk ağzında Alet edevat takımı. 1
1 . halk ağzında Bez dokuma tezgâhı.

İŞLEM Nedir?


1 . Bir işi sonuçlandırmak için yapılan iş veya uygulamaların hepsi, muamele, muamelat.
2 . Bir amaca ulaşmak için tutulan yol ve yöntem, prosedür.
3 . ekonomi Nakit veya menkul değerleri kullanarak alım satım, takas, borçlanma vb. piyasa hareketi.
4 . kimya Madde üzerinde her türlü değişim yapma işi, muamele.
5 . kimya Ham veya ara malları ve maddeleri fiziksel, kimyasal değişikliklerle daha uygun, kullanılır duruma getirme, muamele.
6 . matematik Sayıları karşı karşıya getirip belirli birtakım kurallara uygun olarak birbiri üzerine etkilendirme yöntemi: "Her işlem yeni bir sayı bulmaya varır."- .

KARA Nedir?

Yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü, toprak: "Havamız da karamız da denizlerimiz de kirli olduğuna göre..."- H. Taner.

KARAR Nedir?


1 . Bir iş veya sorun hakkında düşünülerek verilen kesin yargı: "Kararımı biradere pek güçlükle kabul ettirdim."- R. N. Güntekin.
2 . hukuk Herhangi bir durum için tartışılarak verilen kesin yargı, hüküm: "Yargıç kararı."- .
3 . Bu yargıyı bildiren belge: "Mahkeme kararını aldı."- .
4 . Değişmeyen, düzenli durum, düzenlilik, yöntemlilik.
5 . Değişmez olma: "Havanın hiç kararı yok."- .
6 . Tam ölçüsünde, ne az ne çok: "Yemeğin tuzu karar."- .
7 . müzik Türk müziğinde, taksim yaparken ana makama dönüş.

KARARNAME Nedir?


1 . Cumhurbaşkanının onayladığı hükûmet kararı.
2 . Bakanlar Kuruluna verilen yetkilere dayanarak alınan karar: "Hükûmetin çıkardığı kararnameden söz ediyorlar."- N. Cumalı.
3 . Bu kararı bildiren resmî yazı: "Tayin ve terfi kararnameleri."- .

TAYİN Nedir?


1 - Ne olduğunu anlama, gösterme, belirtme, kararlaştırma.
2 - Atama.

A A A M T Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

5 Harfli Kelimeler

Atama,

4 Harfli Kelimeler

Atma, Taam,

3 Harfli Kelimeler

Ama, Ata, Mat, Tam,

2 Harfli Kelimeler

Am, At, Ta,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.