ASYALI (TDK)


1 . Asya'da yaşayan kimse.
2 . sıfat Asya'ya özgü olan, Asya ile ilgili olan.

Asyalı kelimesi baş harfi A son harfi I olan bir kelime. Başında A sonunda I olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi S , üçüncü harfi Y , dördüncü harfi A , beşinci harfi L , altıncı harfi I . Başı A sonu I olan 6 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

İLGİLİ Nedir?

İlgilenmiş olan, ilgisi bulunan, alakalı, alakadar, müteallik: "Tütün piyasası ile ilgili hesapların bir ucu, yine elindeydi."- N. Cumalı.

KİMSE Nedir?

Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi: "Kimsenin girdisi çıktısı, alacağı borcu ile uğraşmak istemiyordum."- N. Cumalı.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

ÖZGÜ Nedir?

Birine, bir şeye ait olan, belli bir kimsede, şeyde veya türde bulunan, aynı cinsten başka hiçbir türde veya bireyde rastlanılmayan, öze, has, mahsus: "Hepsi de halis sporculara özgü sevimli bir çocukluk ve candanlık içinde kocamışlardı."- H. Taner.

SIFAT Nedir?


1 - Bir kimsenin görev, ödev, toplumsal ya da hukuksal bakımdan yeri ve özelliği.
2 - Yüz, kılık ve dış görünüş.
3 - Bir adı, nitelik, nicelik, yer, sıra vb. bakımından niteleyen, belirten sözcük, önad.

YAŞA Nedir?

Hoşnutluk, sevinç gibi duyguları anlatmak ya da alkışlamak için söylenir.

A A I L S Y Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Alaysı, Asyalı, Yasalı,

5 Harfli Kelimeler

Salya, Yasal, Yaslı,

4 Harfli Kelimeler

Alay, Asal, Asıl, Asla, Asya, Ayal, Ayla, Aylı, Sala, Salı, Saya, Sayı, Sıla, Yalı, Yasa, Yısa,

3 Harfli Kelimeler

Ala, Asa, Ası, Aya, Ayı, Sal, Say, Yal, Yas, Yıl,

2 Harfli Kelimeler

Al, As, Ay, La, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.