ASTİGMATİZM (TDK)

Gözün saydam tabakasında meridyenlerin eşitsizliği yüzünden net görememe durumu.

Astigmatizm kelimesi baş harfi A son harfi M olan bir kelime. Başında A sonunda M olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi S , üçüncü harfi T , dördüncü harfi İ , beşinci harfi G , altıncı harfi M , yedinci harfi A , sekizinci harfi T , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi Z , onbirinci harfi M . Başı A sonu M olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

EŞİT Nedir?


1 - Yapı, değer, boyut, nicelik ve nitelik bakımından birbirinden ne artık ne eksik olmayan (iki ya da daha çok şeyler), °müsavi.
2 - Aynı haklardan yararlanan, aynı düzeyde olan.

EŞİTSİZ Nedir?

Eşit olmayan.

GÖRE Nedir?


1 . Bir şeye uygun olarak, bir şey uyarınca, gereğince: "... günün modasına göre taranmış saçlarıyla güzel bir kadın başı uzandı bahçeye."- N. Cumalı.
2 . Bakılırsa, hesaba katılırsa, göz önünde tutulunca, bakarak, nazaran: "Bilginlerin dediğine göre on milyona yakın Türk yurt değiştirdi."- N. Araz.

MERİ Nedir?

Geçerli: "Fethi Bey hükûmeti, meri olan bu maddeyi tatbik ettiği için kürsüden izahat vermek ıstırarında kalıyor."- Y. K. Beyatlı.

MERİDYEN Nedir?

Boylam: "Ekvator dairesi, birer derece aralıkla 360 eşit parçaya bölündükten sonra her dereceden bir meridyen yayı geçirilir."- .

SAYDAM Nedir?


1 . İçinden ışığın geçmesine ve arkasındaki şeylerin görülmesine engel olmayan (cisim), şeffaf, transparan: "Atlet vücudunu bütünüyle gösteren, saydam bir sabahlık giymişti."- A. İlhan.
2 . isim Üzerindeki resim ve şekilleri beyaz bir zemin üzerine yansıtmak amacıyla tepegöz ve projeksiyona konan şeffaf, ışığı geçiren kâğıt veya madde, slayt.
3 . Saydam bir yüzey üzerine alınmış, projeksiyonda kullanılmaya özgü pozitif görüntü, slayt, diyapozitif.
4 . isim, kimya Asetat.
5 . mecaz Açık seçik, belirgin: "Karmaşık gibi gözüken sorun son günlerde saydam bir görünüş kazandı."- .

TABA Nedir?


1 . Kuru tütün yaprağını andıran kızılımsı kahverengi.
2 . sıfat Bu renkte olan.

TABAK Nedir?


1 . Yiyecek koymaya yarar, az derin ve yayvan kap: "Kadın masaya tabak, kaşık koyuyor."- A. Gündüz.
2 . sıfat Bu kabın alacağı miktarda olan.

TABAKA Nedir?


1 . Katman: "Madenin üzerindeki kalın toprak tabakası kaldırılıyor."- .
2 . Baskı ve yazıda kullanılan, değişik boyutlarda kesilmiş kâğıt.
3 . Derece.
4 . toplum bilimi Katman: "Bu insan nehrinin en aşağı tabakası, ipsiz takımıdır."- S. Birsel.

YÜZÜNDEN Nedir?

-den ötürü: "O da çocuklar yüzünden alışmış, onlar yüzünden daha uygun görmüş, karısına anne derdi."- S. F. Abasıyanık.

A A G M M S T T Z İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Astigmatizm,

8 Harfli Kelimeler

Astigmat, İtaatsiz, Migmatit,

7 Harfli Kelimeler

Tazimat,

6 Harfli Kelimeler

Gammaz, İtimat, Samimi, Tamtam, Tasmim,

5 Harfli Kelimeler

Agami, Astat, Azami, Gaita, Gitti, İstim, İtaat, İtmam, Magma, Masat, Matiz, Satma, Simit, Tamam, Tamim, Tasma, Tatma, Tazim, Titiz, Zimmi,

4 Harfli Kelimeler

Amit, Amma, Asit, Asma, Atma, Azat, Azim, Azit, Azma, Gama, Gaza, Gazi, İmam, İmza, İsim, İzam, Mama, Masa, Mazi, Miat, Miza, Saat, Sami, Sima, Stat, Taam, Taat, Tasa, Zait, Zati,

3 Harfli Kelimeler

Ait, Ama, Asa, Asi, Ast, Ata, Ati, Aza, Gam, Gaz, Giz, İma, İsa, İta, İti, Mai, Mas, Mat, Mim, Mis, Mit, Sam, Saz, Sim, Sit, Siz, Tam, Tas, Tat, Tim, Tiz, Zam, Zat,

2 Harfli Kelimeler

Am, As, At, Az, İm, İs, İt, İz, Mi, Si, Ta, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.