ASTEĞMENLİK (TDK)


1 . Asteğmen rütbesi.
2 . Asteğmenin görevi.

Asteğmenlik kelimesi baş harfi A son harfi K olan bir kelime. Başında A sonunda K olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi S , üçüncü harfi T , dördüncü harfi E , beşinci harfi Ğ , altıncı harfi M , yedinci harfi E , sekizinci harfi N , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi İ , onbirinci harfi K . Başı A sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ASTEĞMEN Nedir?

Orduda en küçük rütbeli subay.

GÖRE Nedir?


1 . Bir şeye uygun olarak, bir şey uyarınca, gereğince: "... günün modasına göre taranmış saçlarıyla güzel bir kadın başı uzandı bahçeye."- N. Cumalı.
2 . Bakılırsa, hesaba katılırsa, göz önünde tutulunca, bakarak, nazaran: "Bilginlerin dediğine göre on milyona yakın Türk yurt değiştirdi."- N. Araz.

GÖREV Nedir?


1 . Bir nesne veya bir kimsenin yaptığı iş.
2 . İşlev.
3 . Resmî iş, vazife: "Cavit Bey, görevi ona verdiği gün, Abdi Bey çok sevinmişti."- A. İlhan.
4 . Bir kimseye veya bir kurula verilen özel amaçlı görev, misyon.
5 . dil bilgisi Bir cümlede bir dil biriminin öbür birimlerle ilişkisi aracılığıyla yerine getirdiği iş.
6 . fizyoloji Bir organ veya hücrenin yaptığı iş.
7 . matematik Bir değerin başka değerlerle olan ilişkisi.

RÜTBE Nedir?


1 . Mertebe, derece, paye.
2 . Subay, astsubay ve polislerin sahip olduğu derece, mevki: "Ben de nişancı taburunun subaylarını rütbeleriyle, isimleriyle bilirdim."- N. Cumalı.

A E E K L M N S T Ğ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Asteğmenlik,

9 Harfli Kelimeler

Aksilenme, Sakinleme, Sinematek, Teğmenlik,

8 Harfli Kelimeler

Asetilen, Asteğmen, Eksiltme, İnletmek, İslenmek, İstenmek, İtlenmek, Kemalist, Mesnetli, Metinsel, Nakletme, Netameli, Semantik, Siklamen,

7 Harfli Kelimeler

Aksetme, Eğilmek, Eğinmek, Eğitmek, Eğitmen, Eğitsel, Eğlenti, Eklenti, Eksilen, Eksilme, Elastik, Esenlik, Eskitme, İlenmek, İletken, İletmek, İnlemek, İnletme, İskelet, İskemle, İslemek, İslenme, İstemek, İstenme, İtlenme, Kalemis, Kalsemi, Kamilen, Kenetli, Kentsel, Kesilme, Kesinme, Kestane, Kimesne, Laskine, Maskeli, Melaike, Melanet, Melanit, Mesleki,

6 Harfli Kelimeler

Aksine, Aleksi, Anemik, Asetik, Eğilme, Eğinme, Eğitme, Ekilme, Eleman, Elenti, Emanet, Emekli, Eskime, Etamin, Etilen, Etkime, İkamet, İlenme, İletme, İlkten, İnleme, İskele, İskete, İsleme, İsteka, İsteme, İtenek, Kalite, Kalsit, Kasten, Kelime, Kemane, Kemani, Kement, Kental, Kentli, Keseli, Kestel, Lamise, Lastik,

5 Harfli Kelimeler

Akemi, Aklen, Aleni, Altes, Amele, Anele, Anemi, Anime, Anket, Antik, Aslen, Astik, Eğlek, Eğmek, Eklem, Eksen, Eksin, Elmas, Elmek, Email, Emlak, Emlik, Emsal, Emtia, Enlem, Entel, Esame, Eskil, Eslek, Esmek, Esnek, Etken, Etkin, Etlik, Etmek, Etmen, Etnik, Etsel, İkame, İkmal,

4 Harfli Kelimeler

Aile, Akil, Akim, Akis, Akit, Akli, Akne, Akse, Aksi, Alem, Alet, Alim, Amel, Amil, Amin, Amit, Asil, Asit, Asli, Atel, Atik, Eğik, Eğil, Eğim, Eğin, Eğme, Eğsi, Ekim, Ekin, Ekli, Ekme, Eksi, Ekti, Elan, Elek, Elem, Elik, Elim, Elit, Elma,

3 Harfli Kelimeler

Ait, Aks, Ali, Alt, Ani, Ant, Asi, Ask, Ast, Ate, Ati, Eğe, Eke, Ela, Elk, Eti, İka, İla, İle, İlk, İma, İsa, İta, Kal, Kam, Kan, Kas, Kat, Kel, Kem, Kes, Ket, Kil, Kim, Kin, Kit, Lak, Lam, Lan, Lim,

2 Harfli Kelimeler

Ağ, Ak, Al, Am, An, As, At, Ek, El, Em, En, Es, Et, İğ, İl, İm, İn, İs, İt, Ke, Ki, La, Le, Me, Mi, Ne, Se, Si, Ta, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.