ASTASIM (TDK)

Öncüllerinden biri önceki tasımın vargısı durumunda olan bir ek tasım.

Astasım kelimesi baş harfi A son harfi M olan bir kelime. Başında A sonunda M olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi S , üçüncü harfi T , dördüncü harfi A , beşinci harfi S , altıncı harfi I , yedinci harfi M . Başı A sonu M olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİRİ Nedir?

ya da.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

ÖNCEKİ Nedir?

Önce olan, evvelki, mukaddem, sabık: "Önceki başkan."- .

ÖNCÜ Nedir?


1 . Önde gidip haber ulaştıran kimse.
2 . Bir sanat ve düşünce akımını, çağına göre yeni bir görüşü başlatan kimse veya eser, müjdeci, avangart.
3 . sıfat Önden gelen, önde olan, artçı karşıtı.
4 . askerlik Yürüyüşte kolun ilerisinden giden kıta, pişdar, artçı karşıtı.
5 . halk ağzında Önder, kılavuz.

ÖNCÜL Nedir?


1 . Bir çıkarımın öncüller kümesini oluşturan önermelerden herhangi biri, mukaddem.
2 . Bir tasımda sonucu hazırlayan ilk iki önermeden her biri, mukaddem.
3 . Bir bilimsel çalışmada işe koyulurken, araştırmaya konu edilmeksizin doğru sayılan önerme.
4 . halk ağzında Kılavuz, öncü.

TASIM Nedir?

Doğru olarak kabul edilen iki yargıdan üçüncü bir yargı çıkarma temeline dayanan bir uslamlama yolu. °kıyas.

VARGI Nedir?

Verilen bir önermeden çıkarsama yoluyla varılan sonuç: "Taşlar katı olur, mermer bir taştır, şu hâlde mermer katıdır uslamlaması bir tasımdır. Bu tasımın ilk önermesine büyük önerme, ikincisine küçük önerme, sonuncusuna da vargı denir."- .

A A I M S S T Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Astasım,

6 Harfli Kelimeler

Samsat, Sasıma,

5 Harfli Kelimeler

Astım, Masat, Mastı, Samsa, Satım, Satma, Sıtma, Tasım, Tasma,

4 Harfli Kelimeler

Asım, Asma, Atım, Atma, Masa, Saat, Sası, Satı, Sıma, Taam, Tasa,

3 Harfli Kelimeler

Ama, Asa, Ası, Ast, Ata, Mas, Mat, Sam, Tam, Tas, Tıs,

2 Harfli Kelimeler

Am, As, At, Ta,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.