ASRİLEŞME (TDK)

Çağdaşlaşma.

Asrileşme kelimesi baş harfi A son harfi E olan bir kelime. Başında A sonunda E olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi S , üçüncü harfi R , dördüncü harfi İ , beşinci harfi L , altıncı harfi E , yedinci harfi Ş , sekizinci harfi M , dokuzuncu harfi E . Başı A sonu E olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ÇAĞDAŞ Nedir?


1 . Aynı çağda yaşayan, çağcıl, asri, muasır: "Victor Hugo ile Namık Kemal çağdaş yazarlardır."- .
2 . Bulunulan çağın anlayışına, şartlarına uygun olan, çağcıl, modern, asri: "Eğitim ve öğretim, Atatürk ilkeleri ve inkılapları doğrultusunda, çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre, devletin gözetim ve denetimi altında yapılır."- Anayasa.

ÇAĞDAŞLAŞMA Nedir?

Çağdaşlaşmak işi, çağcıllaşma, modernleşme, asrileşme, muasırlaşma, modernizasyon.

A E E L M R S İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Asrileşme,

8 Harfli Kelimeler

Asileşme,

7 Harfli Kelimeler

Semerli, Serilme,

6 Harfli Kelimeler

Aşerme, Erişme, Esirme, Esrime, Eşilme, İsleme, İşleme, Lamise, Melisa, Mesail, Mesela, Mesire, Meşale, Risale, Şemail,

5 Harfli Kelimeler

Amele, Elmas, Email, Emare, Emsal, Erime, Ermiş, Esame, Esire, Esmer, Eşlem, İmale, İrsal, İsale, İslam, İşeme, İşlem, İşmar, Lemis, Maile, Maşer, Melas, Meles, Meleş, Meres, Mersi, Mesai, Mesel, Milas, Miras, Misal, Misel, Remel, Remil, Resim, Resmi, Reşme, Rimel, Salim, Selam,

4 Harfli Kelimeler

Aile, Alem, Alim, Amel, Amil, Amir, Arşe, Asil, Asli, Asri, Aşir, Elem, Elim, Elma, Emel, Emir, Emiş, Eril, Erim, Eriş, Erme, Eser, Esim, Esir, Esma, Esme, Esre, Eşli, Eşme, İare, İaşe, İlam, İlme, İmal, İmar, İmla, İsal, İşar, Lame, Laşe,

3 Harfli Kelimeler

Ali, Ari, Arş, Asi, Ela, İla, İle, İma, İrs, İsa, Lam, Leş, Lim, Lir, Mai, Mal, Mas, Maş, Mil, Mir, Mis, Ram, Sal, Sam, Sel, Sem, Ser, Sim, Şal, Şem, Şer, Şia,

2 Harfli Kelimeler

Al, Am, Ar, As, Aş, El, Em, Er, Es, Eş, İl, İm, İs, İş, La, Le, Me, Mi, Ra, Re, Se, Si, Şe,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.