ASORTİ (TDK)

Birbirine uygun, birbirini tutar renk ve biçimde olan (giysi): "Kendi tüyleri ile hiç asorti olmayan ekose bir yelek giymiş."- H. Taner.

Asorti kelimesi baş harfi A son harfi İ olan bir kelime. Başında A sonunda İ olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi S , üçüncü harfi O , dördüncü harfi R , beşinci harfi T , altıncı harfi İ . Başı A sonu İ olan 6 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ASORTİ Nedir?

Birbirine uygun, birbirini tutar renk ve biçimde olan (giysi): "Kendi tüyleri ile hiç asorti olmayan ekose bir yelek giymiş."- H. Taner.

BİÇİM Nedir?

Biçme işi: "Buğday biçim zamanı."- . biçim (II) isim
1 . Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkal: "İtalya elçiliği bugüne değin ilk biçimini korumuştur."- S. Birsel.
2 . Yakışık alan şekil, uygun şekil: "Söylediklerimden çok, söyleyiş biçimi etkili oluyor kalabalığın üstünde."- A. İlhan.
3 . Herhangi bir şeyin benzeri.
4 . Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form.
5 . Tarz: "İngiliz biçimi ceketler, sıcak iklimler için yapılmış kısa pantolonlar."- F. R. Atay.
6 . bilişim Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format.
7 . bilişim Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu.
8 . edebiyat Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil: "Gazel, mesnevi, rubai, sone birer şiir biçimidir."- .

BİRBİRİ Nedir?


1 - Karşılıklı olarak biri ötekini, öteki de onu.
2 - Biri diğerinin yanı sıra, ardından.

EKOSE Nedir?

Çeşitli renk ve büyüklükteki karelerden oluşan (desen veya kumaş): "Kendi tüyleri ile hiç asorti olmayan ekose bir yelek giymiş."- H. Taner.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

RENK Nedir?


1 - Cisimler tarafından yansılanan ışığın gözde oluşturduğu duyum.
2 - Nitelik.

TANE Nedir?


1 . Herhangi bir sayıda olan, adet.
2 . Bazı bitkilerin tohumu: "Bu küllerin içinde, kavrulmuş buğday taneleri ... görüyorum."- M. Ş. Esendal.
3 . bitki bilimi Çekirdekli küçük meyve: "Üzüm tanesi. Nar tanesi."- .

TUTAR Nedir?


1 . Nicelik bakımından bir şeyin bütünü.
2 . Para miktarı, meblağ.

UYGU Nedir?

İki şey arasındaki uygunluk ilkesi.

UYGUN Nedir?


1 . Yakışır, yaraşır, mutabık, mütenasip: "Rıza Efendi'de yerine, zamanına ve konusuna uygun hikâyeler vardır."- T. Buğra.
2 . Elverişli, yarar, müsait, muvafık.
3 . mecaz Orantılı, oranlı.

YELEK Nedir?


1 . Ceket altına giyilen kolsuz ve kısa giysi: "Sağ elini yelek cebine attı."- Ö. Seyfettin.
2 . Okun yay kirişine takılan bölümündeki tüy: "Ok yeleği."- .
3 . halk ağzında Kuş kanadının büyük tüyü, telek.

A O R S T İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Asorti, Otarsi,

5 Harfli Kelimeler

Satir, Sirto, Sorit, Sorti,

4 Harfli Kelimeler

Aort, Asit, Asri, İrat, İsot, Orsa, Orta, Rast, Rota, Sair, Sari, Star, Stor, Tras, Trio,

3 Harfli Kelimeler

Ait, Ari, Art, Asi, Ast, Ati, İrs, İsa, İta, Ora, Rot, Sit, Tar, Tas, Tor, Tos,

2 Harfli Kelimeler

Ar, As, At, İs, İt, Ot, Ra, Si, Ta, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.