ASMAGİLLER (TDK)

İki çeneklilerden, belli başlı türü asma olan bitki familyası.

Asmagiller kelimesi baş harfi A son harfi R olan bir kelime. Başında A sonunda R olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi S , üçüncü harfi M , dördüncü harfi A , beşinci harfi G , altıncı harfi İ , yedinci harfi L , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi E , onuncu harfi R . Başı A sonu R olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ASMA Nedir?


1 - Asmagillerden, dalları çardak üzerine yayılan bitkilere genel olarak verilen ad.
2 - Belirli bir tür üzüm veren bitki (Vitis).

BAŞLI Nedir?

Başı olan: "O zaman kırmızı başlı kibritler vardı ya."- P. Safa.

BELLİ Nedir?

Beli olan: "Hani sen benim gibi ince belli sarışınları severdin?"- N. Araz. Birleşik Sözler karınca belli http://sozbul.ASPX?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF05A79F75456518CA&Kelime=karınca belli&EskiSoz=belli&GeriDon=2 belli (II) sıfat
1 . Bilinmedik bir yanı olmayan, malum: "Hâlimiz, vaktimiz sizce belli."- H. R. Gürpınar.
2 . Gizli olmayan, ortada olan, anlaşılan, bedihi, zahir, aşikâr: "Kıyafetinden söyleyeceği şeyin ciddiyeti belli."- Ö. Seyfettin.
3 . Belirli, muayyen: "Belli toplumsal evreler ve iktisadi çevrelerdeki şiir biçimi olan aruz ..."- S. Birsel.

BİTKİ Nedir?

Bulunduğu yere kökleriyle tutunup gelişen, döl veren ve hayatını tamamladıktan sonra kuruyarak varlığı sona eren, yosun, ot, ağaç vb. canlıların genel adı, nebat.

ÇENE Nedir?


1 . Canlılarda baş bölümünde yer alan, kemik veya kıkırdak ile desteklenen, altlı üstlü dişleri taşıyan ve ağzın kapanıp açılmasını saplayan kasları üzerinde barındıran iki parçaya verilen ad: "Çenesinin, başının bütün iskeleti peksimeti çiğnedikçe daha açık olarak meydana çıkıyordu."- H. E. Adıvar.
2 . Mengene, kerpeten vb. araçların eşyayı sıkıştıran karşılıklı iki parçasından her biri.
3 . denizcilik Baş bodoslamasının omurga ile birleştiği yer, çarık.
4 . mecaz Çok konuşma huyu, gevezelik: "Sende de çene var ha!"- .
5 . halk ağzında Köşe.

ÇENEK Nedir?


1 . Tohumda embriyoyu kaplayan etli bölüm: "Bakla, fasulye gibi bitkilerin tohumlarında ikişer çenek bulunur."- .
2 . hayvan bilimi Kuşların gagasını oluşturan alt ve üst bölümlerden her biri.
3 . hayvan bilimi Böceklerde ağzın iki yanında bulunan parçalayıcı sert organ.

ÇENEKLİ Nedir?

Çeneği olan.

FAMİLYA Nedir?


1 . Aile: "Halep'in esas familyalarının asılları Türklerdi."- F. R. Atay.
2 . biyoloji Birçok ortak özelliği sebebiyle bir araya getirilen cinslerin topluluğu, fasile: "Karabuğdaygiller. İzmaritgiller. Gelincikgiller."- .
3 . halk ağzında Karı, eş.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

A A E G L L M R S İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Asmagiller,

7 Harfli Kelimeler

Galsame, Gerilla,

6 Harfli Kelimeler

Algler, Allame, Amiral, Argali, Asgari, Galeri, Garami, Lamise, Maaile, Melisa, Mesail, Risale, Sarmal, Sigala, Sigara,

5 Harfli Kelimeler

Agami, Alarm, Allem, Arami, Elmas, Email, Emsal, Gaile, Gasil, Gelir, Gerim, Girme, Glase, İmale, İrsal, İsale, İslam, Lagar, Lamel, Legal, Lemis, Magri, Maile, Maral, Masal, Melal, Melas, Mersi, Mesai, Milas, Milel, Miras, Misal, Misel, Ralli, Remil, Resim, Resmi, Rimel, Sagar,

4 Harfli Kelimeler

Agel, Aile, Alem, Alil, Alim, Alma, Amal, Amel, Amil, Amir, Arma, Arsa, Asal, Asar, Asil, Asla, Asli, Asma, Asri, Elim, Elli, Elma, Emir, Ergi, Eril, Erim, Esim, Esir, Esma, Gala, Gale, Gali, Gama, Gemi, Geri, Gram, Gres, Gril, İare, İlam,

3 Harfli Kelimeler

Ala, Alg, Ali, Ama, Ara, Ari, Asa, Asi, Ela, Erg, Gam, Gar, Gem, Gri, İla, İle, İma, İrs, İsa, Lal, Lam, Lig, Lim, Lir, Mai, Mal, Mas, Mil, Mir, Mis, Ram, Sal, Sam, Sel, Sem, Ser, Sim,

2 Harfli Kelimeler

Al, Am, Ar, As, El, Em, Er, Es, Ge, İl, İm, İs, La, Le, Me, Mi, Ra, Re, Se, Si,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.