ASLANDİŞİ (TDK)

Sarı çiçekleri olan kırlarda yetişen otsu bitki.

Aslandişi kelimesi baş harfi A son harfi İ olan bir kelime. Başında A sonunda İ olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi S , üçüncü harfi L , dördüncü harfi A , beşinci harfi N , altıncı harfi D , yedinci harfi İ , sekizinci harfi Ş , dokuzuncu harfi İ . Başı A sonu İ olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİTKİ Nedir?

Bulunduğu yere kökleriyle tutunup gelişen, döl veren ve hayatını tamamladıktan sonra kuruyarak varlığı sona eren, yosun, ot, ağaç vb. canlıların genel adı, nebat.

ÇİÇEK Nedir?


1 . Bir bitkinin, üreme organlarını taşıyan çoğu güzel kokulu, renkli bölümü.
2 . bitki bilimi Çiçek açan kır veya bahçe bitkisi: "Evin ufak çiçekler ve bitkilerle süslü bahçesine çıktım."- R. H. Karay.
3 . mecaz Davranışları hafif, toplum kurallarına uymayan kimse: "Onun ne çiçek olduğunu hep biliriz."- .
4 . kimya Süblimleşme veya çiçeksime yoluyla elde edilen toz.
5 . tıp (***) İrinli kabarcıklar dökerek yüzde izler bırakan ateşli, ağır ve bulaşıcı bir hastalık.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

OTSU Nedir?

Ot gibi olan, gövdesi odunlaşmayan, kısa ömürlü (bitki).

SARI Nedir?


1 - Güneş ışığının ayrışma tayfında yeşil ile portakalrengi arasında olan renk, altının, kükürdün, limonun rengi.
2 - Bu renkte olan: Sarı defter .
3 - Soluk, solgun: Bugün seni sarı gördüm .

YETİ Nedir?


1 . İnsanda bulunan, bir şey yapabilme yeteneği, meleke: "Aklımız fikrimiz hep insanda, yetilerimizi var gücümüzle çoğaltıp onun rahatlığına çalışıyoruz."- A. Erhat.
2 . ruh bilimi Bellek, usa vurma, algılama veya imgeleme gibi insanın doğuştan gelen zihin güçlerinden herhangi biri, meleke.

A A D L N S İ İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Ladini, Lisani, Sandal,

5 Harfli Kelimeler

Adsal, Aslan, Aşina, Dalan, Dalaş, Diliş, Dilsi, Diniş, Dinli, Dişil, Dişli, İndis, Ladin, Lisan, Nadas, Nisai, Salaş, Sanal, Siliş, Siniş, Şilin,

4 Harfli Kelimeler

Adaş, Adil, Adli, Alan, Anal, Asal, Asil, Asla, Asli, Dana, Dans, Dini, Dişi, İdil, İlan, İnal, İndi, İniş, İnşa, İsal, İsli, İşli, Lain, Naaş, Nail, Naşi, Nida, Nisa, Sada, Sala, Sana, Sili, Sini, Şali, Şans, Şasi,

3 Harfli Kelimeler

Ada, Adi, Ala, Ali, Ana, Ani, Asa, Asi, Dal, Dil, Din, Diş, İla, İni, İsa, Lan, Nal, Nas, Niş, Sal, San, Sin, Şad, Şal, Şan, Şia, Şii,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Al, An, As, Aş, İl, İn, İs, İş, La, Si,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.