ASKERİLEŞTİRMEK (TDK)

Asker yönetimine geçirmek; (bir şeye) askerlik niteliği kazandırmak.

Askerileştirmek kelimesi baş harfi A son harfi K olan bir kelime. Başında A sonunda K olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi S , üçüncü harfi K , dördüncü harfi E , beşinci harfi R , altıncı harfi İ , yedinci harfi L , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi Ş , onuncu harfi T , onbirinci harfi İ , onikinci harfi R , onüçüncü harfi M , ondördüncü harfi E , onbeşinci harfi K . Başı A sonu K olan 15 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ASKER Nedir?


1 . Orduda görev yapan erden generale kadar herkes.
2 . Askerlik görevi veya ödevi: "Askere gitmek. Askerden dönmek."- .
3 . Er: "Dışarıda kolları kırmızı beyaz işaretli askerlerin taşıdığı boş sedyeler süratle uzaklaşıyor"- N. Hikmet.
4 . sıfat Topluluk düzenine saygısı olan, disiplinli: "Asker adam."- .
5 . sıfat Yurdun korunması yolunda iyi dövüşmesini başaran: "Asker millet."- .

ASKERLİK Nedir?

Asker olma durumu, askerlik hizmeti, bayrakaltı, askeriye.

GEÇİRME Nedir?

Geçirmek işi: "Esaretimin geri kalan müddetini bu ümitle geçirmeye başladım."- A. Mithat.

GEÇİRMEK Nedir?


1 . Geçme işini yaptırmak, geçmesini sağlamak.
2 . (-e) Bir şeyi bir yandan öbür yana götürmek: "Kalanımızı peşine takarak Murat suyunun karşı kıyısına geçirdi."- K. Bilbaşar.
3 . (-i, -e) Bir şeyi bir yerden başka yere taşımak, nakletmek: "Odanın eşyasını öbür odaya geçirmek."- .
4 . (-i, -e) Tespit etmek, yazmak, kaydetmek: "Merkez, kadının dosyasına vefat kaydını geçirdi."- R. H. Karay.
5 . (-i, -e) Bir şeyi kendisine ayrılmış olan yere yerleştirmek, takmak: "Yem torbalarını hayvanların boyunlarına geçirdikten sonra arkadaşına sordu."- O. C. Kaygılı.
6 . (-i, -e) Yola çıkan birini uğurlamaya gitmek, selametlemek, teşyi etmek: "Arkadaşımı geçirmeye gittim."- .
7 . (-i, -de) Bir süre yaşamak, oturmak, kalmak: "Kocan için geceyi evden dışarıda geçirmek fırsatını sen kendin temin et."- H. C. Yalçın.
8 . (-e, nsz) Giymek, giyinmek: "Sırtına pembe, kolları tamamen çıplak bir bluz geçirmişti."- S. F. Abasıyanık.
9 . (-den) Bir işi birden çok kişi üzerinde uygulamak: "Kılıçtan geçirmek. Dayaktan geçirmek."- .
10 . (-i, -den) Herhangi bir durumu yaşamış olmak: "Ne yapar ne eder, günde iki üç saatini at üstünde geçirirdi."- N. Cumalı. 1
1 . Etmek, yapmak. 1
2 . (-i, -e) Hastalık bulaştırmak: "Nezleyi bana geçirdin."- . 1
3 . (-le) Zaman harcamak: "Benim bu işlerle geçirecek vaktim yok."- . 1
4 . Bir gereksinimi eldeki imkânla karşılamak.

KAZA Nedir?


1 . Can veya mal kaybına, zararına neden olan kötü olay: "Tren kazası."- .
2 . İlçe, kaymakamlık: "Kazada mektepli dişçi olmadığı için onu vilayete götürdüm."- R. N. Güntekin.
3 . din b. (***) Vaktinde kılınmayan namazı veya tutulmayan orucu sonradan yerine getirme.
4 . eskimiş, hukuk Yargı.
5 . eskimiş Kadılık görevi.

KAZAN Nedir?


1 . Çok miktarda yemek pişirmeye veya bir şey kaynatmaya yarayan büyük, derin kap: "Koca bir kazan patates kaynattık."- A. Gündüz.
2 . Buhar makinelerinde, kalorifer tesisatında, suyun kaynatıldığı büyük derin kap: "Kazan patladı."- .

KAZANDIRMA Nedir?

Kazandırmak işi.

KAZANDIRMAK Nedir?

Kazanmasını sağlamak.

NİTE Nedir?

Nasıl, niçin.

NİTEL Nedir?

Nitelik bakımından, nitelikle ilgili, kalitatif.

YÖNETİM Nedir?


1 . Yönetme işi, çekip çevirme, idare: "Bu iş sizin yönetiminiz altında yürüyebilir."- .
2 . mecaz Dümen.

A E E E K K L M R R S T İ İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

15 Harfli Kelimeler

Askerileştirmek,

14 Harfli Kelimeler

Askerileştirme,

13 Harfli Kelimeler

Asrileştirmek,

12 Harfli Kelimeler

Askerileşmek, Asrileştirme,

11 Harfli Kelimeler

Askerileşme, Ekleştirmek, Esrarkeşlik, İşaretlemek, Kestirilmek, Sekreterlik, Sirkeleşmek,

10 Harfli Kelimeler

Aksileşmek, Asrileşmek, Ekleştirme, Ekşitilmek, Eleştirmek, Eriştirmek, Eskileşmek, Eskitilmek, Estirilmek, Etkileşmek, İşaretleme, Kaseletmek, Kaşeletmek, Katileşmek, Kerestelik, Kertikleme, Kestirilme, Kirişlemek, Kistleşmek, Restleşmek, Sertleşmek, Silktirmek, Sirkeleşme, Şeritlemek, Tersleşmek,

9 Harfli Kelimeler

Aksileşme, Asileşmek, Asimetrik, Asrileşme, Ateşlemek, Eksiltmek, Ekşitilme, Eleştirim, Eleştirme, Erişilmek, Eriştelik, Eriştirme, Eritilmek, Erketelik, Eskileşme, Eskitilme, Estirilme, Eşitlemek, Etkilemek, Etkileşim, Etkileşme, İkileşmek, İkiletmek, İletişmek, İrileşmek, İrkiltmek, İrrealist, İteklemek, Karelemek, Kaseletme, Kaşelemek, Kaşeletme, Kaşmerlik, Katileşme, Kerametli, Keresteli, Kerrakeli, Kertilmek, Kestirmek, Keşikleme,

8 Harfli Kelimeler

Aksetmek, Alşimist, Asileşme, Asimetri, Askerlik, Ateşleme, Ekleşmek, Ekletmek, Eksilmek, Eksiltme, Ekşitmek, Ektirmek, Elastiki, Elektrik, Eleşkirt, Eleştiri, Erişilme, Eritilme, Ermişlik, Eskitmek, Esmerlik, Esrarkeş, Esriklik, Esritmek, Estirmek, Eşitleme, Eştirmek, Etkileme, İkilemek, İkileşme, İkiletme, İletişme, İrileşme, İrkilmek, İrkiltme, İskerlet, İskitler, İsteşmek, İstikrar, İstimlak,

7 Harfli Kelimeler

Akrilik, Aksetme, Aksilik, Amirlik, Aritmik, Asimile, Asrilik, Aşermek, Ateşkes, Ateşlik, Atiklik, Ekilmek, Eklemek, Ekleşme, Ekletme, Ekmeksi, Eksikli, Eksiliş, Eksilme, Eksilti, Ekstrem, Ekşilik, Ekşimek, Ekşimik, Ekşimsi, Ekşitme, Ektilik, Ektirme, Elastik, Eletmek, Emektar, Emirlik, Ereksel, Eriklik, Erirlik, Eristik, Erişmek, Eritmek, Erkekli, Erkeksi,

6 Harfli Kelimeler

Akseki, Aktris, Aleksi, Alşimi, Aritmi, Arktik, Asetik, Asilik, Askeri, Aşerme, Aşiret, Ateşli, Ekarte, Ekilme, Ekleme, Ekseri, Ekstra, Ekstre, Ekşili, Ekşime, Elemek, Eletme, Emaret, Emekli, Eriksi, Erimek, Erişim, Erişme, Erişte, Eritiş, Eritme, Erkete, Erseme, Ertesi, Esaret, Esatir, Eserme, Esirme, Eskime, Eskrim,

5 Harfli Kelimeler

Akemi, Altes, Amele, Arter, Asker, Astik, Ekili, Eklem, Ekler, Ekmek, Ekser, Eksik, Eleme, Elmas, Elmek, Email, Emare, Emlak, Emlik, Emsal, Emtia, Erika, Erime, Erkek, Erkli, Erlik, Ermek, Ermiş, Esame, Eseme, Esire, Eskil, Eslek, Esmek, Esmer, Esrar, Esrik, Ester, Eşkal, Eşlek,

4 Harfli Kelimeler

Aile, Akik, Akil, Akim, Akis, Akit, Akli, Akse, Aksi, Alem, Alet, Alim, Amel, Amil, Amir, Amit, Arşe, Asil, Asit, Asli, Asri, Aşir, Atel, Ateş, Atik, Ekim, Ekli, Ekme, Eksi, Ekşi, Ekti, Elek, Elem, Elik, Elim, Elit, Elma, Elti, Emek, Emel,

3 Harfli Kelimeler

Ait, Aks, Ali, Alt, Ari, Ark, Arş, Art, Asi, Ask, Ast, Aşk, Ate, Ati, Eke, Ela, Elk, Erk, Eti, İka, İki, İla, İle, İlk, İma, İri, İrs, İsa, İta, İti, Kak, Kal, Kam, Kar, Kas, Kaş, Kat, Kek, Kel, Kem,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Am, Ar, As, Aş, At, Ek, El, Em, Er, Es, Eş, Et, İl, İm, İs, İş, İt, Ke, Ki, La, Le, Me, Mi, Ra, Re, Se, Si, Şe, Ta, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.