ASKERİLEŞMEK (TDK)

Bir yer askerlikle ilişkili duruma gelmek, askerlik niteliği kazanmak.

Askerileşmek kelimesi baş harfi A son harfi K olan bir kelime. Başında A sonunda K olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi S , üçüncü harfi K , dördüncü harfi E , beşinci harfi R , altıncı harfi İ , yedinci harfi L , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi Ş , onuncu harfi M , onbirinci harfi E , onikinci harfi K . Başı A sonu K olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ASKER Nedir?


1 . Orduda görev yapan erden generale kadar herkes.
2 . Askerlik görevi veya ödevi: "Askere gitmek. Askerden dönmek."- .
3 . Er: "Dışarıda kolları kırmızı beyaz işaretli askerlerin taşıdığı boş sedyeler süratle uzaklaşıyor"- N. Hikmet.
4 . sıfat Topluluk düzenine saygısı olan, disiplinli: "Asker adam."- .
5 . sıfat Yurdun korunması yolunda iyi dövüşmesini başaran: "Asker millet."- .

ASKERLİK Nedir?

Asker olma durumu, askerlik hizmeti, bayrakaltı, askeriye.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

GELME Nedir?


1 . Gelmek işi.
2 . sıfat Gelmiş olan: "Avrupa'dan gelme bir televizyon."- .
3 . sıfat Yetişme: "İyi aileden gelme çocuk."- .
4 . fizik Bir ışının, kaynağından çıkarak bir ayna yüzüne veya saydam bir cismin yüzeyine erişmesi.

GELMEK Nedir?


1 . Bir yere gitmek, ulaşmak, varmak: "Gurbetten gelmişim yorgunum, hancı."- B. S. Erdoğan.
2 . Geriye dönmek: "... adamı Ödemiş'ten aldım geldim, her masrafını çektim."- N. Cumalı.
3 . Oturmaya, ziyarete gitmek: "Dün akşam amcamlar bize geldi."- .
4 . İsabet etmek: "Kurşun ayağına geldi."- .
5 . Varmak, ulaşmak: "Derslerin artık sonuna geldik. Telgraf geldi."- .
6 . Varlığını sürdürmek, yaşamak, intikal etmek: "Eski çağlardan birçok anıt çağımıza kadar gelmiştir."- .
7 . Ortaya çıkmak, doğmak.
8 . Belli bir süre dolmak: "Vakit kuşluğu aşmış, öğleye geliyordu."- N. Cumalı.
9 . Belli bir zamana ulaşmak.
10 . Kadar olmak: "Boyu ancak omzuna geliyor."- . 1
1 . Çıkmak, yönelmek: "Merak etme, ondan kimseye kötülük gelmez."- . 1
2 . İzlemek, takip etmek: "Çocuklar arkadan geliyordu."- . 1
3 . Bir yerden alınıp bir yere ulaştırılmak: "Kahve Brezilya'dan geliyor."- . 1
4 . Katılmak, eklenmek: "Türkçede ekler kelimelerin sonuna gelir."- . 1
5 . Türemek. 1
6 . Daha önce üzerinde durulmuş olan bir konuya yeniden dönmek: "Şimdi sözü burada kesip asıl konumuza gelelim."- . 1
7 . Sonuç çıkmak: "Bu davranışlardan ne gelir bilinmez."- . 1
8 . Dayanmak, tahammül etmek: "Birazcık üşütmeye gelmiyor, hemen hastalanıyor."- . 1
9 . Kendine yapılan herhangi bir davranış veya durumu iyi karşılamak: "Kadri o adamlardandır ki iyi davranmaya, yüz vermeye gelmez."- M. Ş. Esendal. "Bizim baştan savma işe gelmediğimizi bilirsin."- R. H. Karay.
20 . (-e) Bir şeye sonradan inanmak, doğruluğuna hak vermek, eğilim göstermek, kabul etmek: "Dediğime geldiniz mi?"- . 2
1 . Etkisini herhangi bir biçimde göstermek: "Buranın havası iyi geldi. Burası bana çok sıcak geldi."- . 2
2 . Kazanılmak, sağlanılmak: "Çiftlikten onlara ayda beş yüz milyon lira gelir."- . 2
3 . Uymak: "Bu ayakkabı sana küçük gelir."- . 2
4 . Olmak, -e uğramak: "Felç gelmek. Başımıza bir bela geldi."- . 2
5 . Akmak: "Burnundan kan geldi. Musluktan su gelmiyor."- . 2
6 . Düşmek, rast gelmek: "Buraya ışık gelmiyor."- . 2
7 . Görünmek, sanılmak: "Baygın da olsa yabancı bir kadını böyle kucağında tutmak ona pek ayıp bir şey gibi geldi."- H. Taner. 2
8 . (-e) Uygun düşmek: "Caddelerde oturmaya gelmez."- Ö. Seyfettin. 2
9 . (-e) Başlamak, ortaya çıkmak.
30 . Mal olmak: "Bu bardakların tanesi yüz liraya geldi."- . 3
1 . Biriyle birlikte gitmek: "Ben İstanbul'a gidiyorum, benimle gelir misiniz?"- . 3
2 . Başlamak, ulaşmak: "Saati gelince söylerim. Öyle bir zaman gelecek ki..."- . 3
3 . İhtiyaç anlatan deyimler kurmaya yarayan bir fiil: "Uykusu gelmek."- . 3
4 . (yardımcı fiil) Kök veya gövdeleri sonuna -a (-e) eki almış fiillere gelerek süreklilik bildiren birleşik fiiller oluşturur: "Alışageldiğimiz bir anlamı vardı."- . 3
5 . -mez, -mezlik ile birlikte yapmacık anlatan deyimler yapar: "Görmezlikten gelmek. İşitmezlikten gelmek."- . 3
6 . Yönelme durumundaki bazı kelimelere getirilerek birleşik fiil yapar: "Yola gelmek. Meydana gelmek. Hatıra gelmek. Akla gelmek."- . 3
7 . ...-dikçe, ...-esi biçiminde kullanılan sıfat-fiil eklerinden sonra geldiğinde önceki fiille ilgili olarak pekiştirilmiş bir istek ve sürerlik bildiren bir fiil: "Baktıkça bakası gelmek. Yedikçe yiyesi gelmek."- . 3
8 . Herhangi bir sırada bulunmak: "Başta gelmek. Önde gelmek. Birinci gelmek."- .

İLİŞKİLİ Nedir?

İlişkisi olan.

KAZA Nedir?


1 . Can veya mal kaybına, zararına neden olan kötü olay: "Tren kazası."- .
2 . İlçe, kaymakamlık: "Kazada mektepli dişçi olmadığı için onu vilayete götürdüm."- R. N. Güntekin.
3 . din b. (***) Vaktinde kılınmayan namazı veya tutulmayan orucu sonradan yerine getirme.
4 . eskimiş, hukuk Yargı.
5 . eskimiş Kadılık görevi.

KAZAN Nedir?


1 . Çok miktarda yemek pişirmeye veya bir şey kaynatmaya yarayan büyük, derin kap: "Koca bir kazan patates kaynattık."- A. Gündüz.
2 . Buhar makinelerinde, kalorifer tesisatında, suyun kaynatıldığı büyük derin kap: "Kazan patladı."- .

KAZANMA Nedir?

Kazanmak işi, edinme.

KAZANMAK Nedir?


1 . Kazanç sağlamak: "Bu beş lirayı bitirmeden ben para kazanmalıyım."- P. Safa.
2 . (nsz) Olumlu, iyi bir sonuç elde etmek: "Böyle yazılara hiç cevap vermeyiz ve yazı çok ağırsa dava açarak çok defa kazanırız."- B. Felek.
3 . Çıkmak, isabet etmek.
4 . Edinmek, sahip olmak: "Emniyetlerini kazanmak için bu esrar bir kimya gibi gizli kalmalıdır."- R. N. Güntekin.
5 . (nsz) Tutulmak, yakalanmak: "Huy kazanmak."- . "Dert kazanmak."- .
6 . Kendinden yana çekmek: "Bu genç şairin dostluğunu kazanmak için hiçbir külfete katlanmadım."- M. Ş. Esendal.
7 . (-den) Ele geçirmek, fethetmek, kazanç sağlamak: "Düşmandan yer kazanmak."- .
8 . Yenmek, galip gelmek: "İşte kesin muharebeyi bu manevi kudret kazanacaktır."- R. E. Ünaydın.

NİTE Nedir?

Nasıl, niçin.

NİTEL Nedir?

Nitelik bakımından, nitelikle ilgili, kalitatif.

A E E E K K L M R S İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Askerileşmek,

11 Harfli Kelimeler

Askerileşme, Sirkeleşmek,

10 Harfli Kelimeler

Aksileşmek, Asrileşmek, Eskileşmek, Sirkeleşme,

9 Harfli Kelimeler

Aksileşme, Asileşmek, Asrileşme, Eskileşme, Karelemek, Kaşelemek, Kaşmerlik, Keşikleme, Sekilemek, Serkeşlik, Sikkeleme,

8 Harfli Kelimeler

Asileşme, Askerlik, Ekleşmek, Eksilmek, Esmerlik, Kareleme, Kaşeleme, Kekremsi, Kemerlik, Kemrelik, Kesilmek, Kesişmek, Kesmelik, Keşlemek, Sekileme, Semereli, Serilmek, Şekerlik,

7 Harfli Kelimeler

Aşermek, Ekilmek, Eklemek, Ekleşme, Ekmeksi, Eksilme, Ekşimek, Ereksel, Erişmek, Erkekli, Erkeksi, Erselik, Ersemek, Esermek, Esirmek, Eskimek, Eslemek, Esrimek, Eşeklik, Eşilmek, Eşlemek, İskemle, İslemek, İşlemek, Kalemis, Kalsemi, Kaşeksi, Kekleme, Kemerli, Kesekli, Kesilme, Kesişme, Keşleme, Maskeli, Mekkare, Melaike, Mesleki, Meşelik, Semerli, Seramik,

6 Harfli Kelimeler

Akseki, Aleksi, Askeri, Aşerme, Ekilme, Ekleme, Ekseri, Ekşime, Elemek, Emekli, Erimek, Erişme, Erseme, Eserme, Esirme, Eskime, Eskrim, Esleme, Esrime, Eşeksi, Eşelek, Eşilme, Eşleme, İrkmek, İskele, İsleme, İşemek, İşleme, Kalker, Kareli, Kaşeli, Kaşmer, Kaşmir, Kekeme, Keleme, Kelime, Kemere, Kemlik, Kerime, Kerkes,

5 Harfli Kelimeler

Akemi, Amele, Asker, Eklem, Ekler, Ekmek, Ekser, Eksik, Eleme, Elmas, Elmek, Email, Emare, Emlak, Emlik, Emsal, Erika, Erime, Erkek, Erkli, Erlik, Ermek, Ermiş, Esame, Eseme, Esire, Eskil, Eslek, Esmek, Esmer, Esrik, Eşkal, Eşlek, Eşlem, Eşlik, Eşmek, İkame, İkmal, İkram, İlmek,

4 Harfli Kelimeler

Aile, Akik, Akil, Akim, Akis, Akli, Akse, Aksi, Alem, Alim, Amel, Amil, Amir, Arşe, Asil, Asli, Asri, Aşir, Ekim, Ekli, Ekme, Eksi, Ekşi, Elek, Elem, Elik, Elim, Elma, Emek, Emel, Emik, Emir, Emiş, Erek, Erik, Eril, Erim, Eriş, Erke, Erme,

3 Harfli Kelimeler

Aks, Ali, Ari, Ark, Arş, Asi, Ask, Aşk, Eke, Ela, Elk, Erk, İka, İla, İle, İlk, İma, İrs, İsa, Kak, Kal, Kam, Kar, Kas, Kaş, Kek, Kel, Kem, Ker, Kes, Keş, Kik, Kil, Kim, Kir, Lak, Lam, Leş, Lim, Lir,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Am, Ar, As, Aş, Ek, El, Em, Er, Es, Eş, İl, İm, İs, İş, Ke, Ki, La, Le, Me, Mi, Ra, Re, Se, Si, Şe,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.