ASKITOPU (TDK)

Camilerde kubbelerin merkezinden aşağıya sarkan zincirlerin ucundaki yumurta biçimli bezeme öğesi.

Askıtopu kelimesi baş harfi A son harfi U olan bir kelime. Başında A sonunda U olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi S , üçüncü harfi K , dördüncü harfi I , beşinci harfi T , altıncı harfi O , yedinci harfi P , sekizinci harfi U . Başı A sonu U olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AŞAĞI Nedir?


1 . Bir şeyin alt bölümü, zir, yukarı karşıtı.
2 . Eğimli bir yerin daha alçak olan yeri.
3 . sıfat Bir yere göre daha alçak yerde bulunan: "Aşağı katı, sakin ve daha sıcak olduğu için seçtik."- A. Gündüz.
4 . sıfat Bayağı, adi.
5 . sıfat, mecaz Niteliği düşük, kötü: "Aşağı mal."- .
6 . sıfat, mecaz Daha küçük, daha az: "On sekiz yaşından aşağı olanlar giremez."- .
7 . sıfat, mecaz Değeri daha az.
8 . zarf Aşağıya, yere doğru: "Aşağı inmek."- .

BEZEME Nedir?


1 . Süsleme, tezyin.
2 . Süs, süsleyen şey.

BİÇİMLİ Nedir?


1 . Biçimi güzel olan, mevzun: "Bu kadın biçimli vücuduyla az sonra dikkati çeker."- R. H. Karay.
2 . zarf Uygun olarak, yakışacak bir biçimde: "Biçimli koysan bunlar olmaz."- R. H. Karay.

CAMİ Nedir?


1 - Toplayan, bir araya getiren.
2 - İçine alan, içinde bulunduran.

CAMİ Nedir?

Müslümanların hep birlikte tapınmak için toplandıkları yer.

KUBBE Nedir?

Yarım küre biçiminde olan ve yapıyı örten dam, kümbet: "Büyük bir camiydi bu. Minareleri, kubbeleri, kemerleri ve parmaklıklı pencereleri filan hepsi tamamdı."- O. Atay.

MERKEZ Nedir?


1 . Bir bölgenin veya kuruluşun yönetim yeri.
2 . Bir işin öğretildiği yer: "Er eğitim merkezi."- .
3 . Bir işin yoğun olarak yapıldığı yer: "İki harp esnasında, burası kolay kazançların, vurgunculuğun en işlek merkezlerinden biriydi."- Y. K. Karaosmanoğlu.
4 . Belirli bir yerin ortası: "Şehir merkezi."- .
5 . Polis karakolu: "Sizi merkezimize gönderip tevkif ettireceğim."- A. Gündüz.
6 . mecaz Biçim, tarz: "Çalışmaların, bu merkezdeyken durdurulması iyi olmadı."- .
7 . matematik Bir kapalı eğrinin veya bazı çokgenlerde köşegenlerin kesişme noktası.
8 . matematik Bir dairenin veya bir küre yüzeyinin her noktasından aynı uzaklıkta bulunan iç nokta, özek: "Daire merkezi. Küre merkezi."- .

MERKEZİ Nedir?

Merkezde olan, merkezi oluşturan, merkezsel.

YUMURTA Nedir?


1 . Bir dişinin vücudunda oluşan, yumurtlama ve döllenmeden sonra aynı türden bir canlı oluşturan hücre: "Balık yumurtası. Böcek yumurtası."- .
2 . Kanatlı hayvanların çoğalmasını sağlayan kabuklu bir besin maddesi.
3 . Tavuk yumurtası.
4 . anatomi Er bezi: "Koç yumurtası."- .
5 . halk ağzında Çorap onarmakta kullanılan, yumurta biçiminde, genellikle tahta veya mermerden kalıp.

ZİNCİR Nedir?


1 . Birbirine geçmiş bir sıra metal halkadan oluşan bağ.
2 . Art arda gelen şeylerin oluşturduğu dizi: "Otomobillerin bitmez tükenmez zinciri üzerinden geçiyor."- A. İlhan.
3 . Taşıtların kar veya buzda kaymaması için tekerleklerine takılan alet.
4 . Altın veya gümüşten yapılmış takı.
5 . eskimiş Hükümlülerin eline, ayağına vurulan demir bağ: "Elleri, ayakları kalın baklalı zincirle bağlı biçarenin."- R. Enis.

A I K O P S T U Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Iskota,

5 Harfli Kelimeler

Iskat, Kaput, Kasıt, Posta, Potas, Potuk, Pusat, Sakıt, Sapık, Sapkı, Topak, Topuk,

4 Harfli Kelimeler

Aksu, Akut, Asık, Askı, Atık, Atkı, Iska, Kaos, Kapı, Kast, Katı, Kısa, Kıta, Kosa, Kota, Kupa, Opus, Otsu, Pakt, Paso, Posa, Post, Pota, Sako, Satı, Sıpa, Soku, Sopa, Spot, Stok, Stop, Takı, Tapı, Tapu, Tıpa, Toka, Topu, Usta,

3 Harfli Kelimeler

Akı, Aks, Ası, Ask, Ast, Aut, Kap, Kas, Kat, Kıt, Kot, Kup, Kut, Pak, Pas, Pat, Pıt, Pos, Pot, Pus, Put, Sak, Sap, Sık, Sup, Sut, Tak, Tas, Tık, Tıp, Tıs, Tok, Top, Tos,

2 Harfli Kelimeler

Ak, As, At, Ok, Ot, Su, Ta, Tu, Us, Ut,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.