ASİTLEMEK (TDK)

Üretimi artırmak için petrol kuyusuna asit şırınga etmek.

Asitlemek kelimesi baş harfi A son harfi K olan bir kelime. Başında A sonunda K olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi S , üçüncü harfi İ , dördüncü harfi T , beşinci harfi L , altıncı harfi E , yedinci harfi M , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi K . Başı A sonu K olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ARTIRMAK Nedir?


1 . Artmasını sağlamak, çoğaltmak.
2 . Bir malı başka alıcıların verdiği fiyattan daha yüksek bir fiyatla almak istemek.
3 . Tutumlu davranıp biriktirmek, tasarruf etmek.
4 . mecaz Herhangi bir davranışta ileri gitmek: "Sen edepsizliği adamakıllı artırdın."- .

ASİT Nedir?

Turnusolün mavi rengini kırmızıya çevirmek özelliğinde olan ve bileşimindeki hidrojenin yerine maden alarak tuz oluşturan hidrojenli bileşik, °hamız.

ETME Nedir?

Etmek işi.

ETMEK Nedir?


1 . Bir işi yapmak: "Şemsi, sıra düştükçe emlak komisyonculuğu ediyordu."- H. Taner.
2 . "İyi, kötü" zarflarıyla birlikte davranmak: "İyi ettiniz de geldiniz."- .
3 . (-i) Bulmak, erişmek: "Hemşerileri gelir, kemençe gibi bir çalgıyla sabahı ederlerdi."- R. H. Karay.
4 . (-i, -den) Birini bir şeyden yoksun bırakmak.
5 . Eşit değer kazanmak: "İki iki daha dört eder."- .
6 . Herhangi bir değerde olmak: "Kira dâhil olduğu hâlde aylık masrafımız tam beş lira ediyordu."- Ö. Seyfettin.
7 . Kötülükte bulunmak: "Ah, iki bardak süt sen bana neler ettin?"- S. F. Abasıyanık.
8 . (-e) Küçük veya büyük abdestini yapmak: "Çocuk altına etti."- .

KUYU Nedir?


1 . Su katmanına varıncaya kadar derinliğine kazılan, genellikle silindir biçiminde, çevresine duvar örülen, suyundan yararlanılan çukur: "Kahveci Salih eğilmiş, az evvel sarkıttığı gazozları kuyudan çıkarıyordu."- H. Taner.
2 . Toprağa kazılan derince çukur: "Kireç kuyusu."- .
3 . mecaz İçinden çıkılamayan durum veya yer.
4 . madencilik Yer altındaki iş yerlerine ulaşmak için açılmış ve kesit boyutları derinliğine oranla sınırlı, düşey veya düşeye yakın bağlantı yolu.

PETROL Nedir?

Yoğunluğu 0,8'den 0,95'e kadar değişebilen, hidrokarbürlerden oluşmuş, kendisine özgü kokusu olan, koyu renkli, arıtılmamış, doğal yanıcı mineral yağ, yeryağı.

ŞIRINGA Nedir?


1 . Havayı, sıvıları emmeye veya itmeye yarayan alet.
2 . tıp (***) İğne.

ÜRETİ Nedir?

Üretilen her türlü nesne.

ÜRETİM Nedir?

Belirli faaliyet ve işlemler sonucu yeni bir mal veya hizmet meydana getirme, istihsal, tüketim karşıtı: "Bu arada üç beş yazarın üretimi de araya kaynayıp gidiyor."- N. Meriç.

A E E K L M S T İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Eksiltme, Kemalist,

7 Harfli Kelimeler

Aksetme, Eksilme, Elastik, Eskitme, İletmek, İskelet, İskemle, İslemek, İstemek, Kalemis, Kalsemi, Kesilme, Maskeli, Melaike, Mesleki, Metalik, Metalsi, Metelik, Sekitme, Selamet,

6 Harfli Kelimeler

Aleksi, Asetik, Ekilme, Emekli, Eskime, Etkime, İkamet, İletme, İskele, İskete, İsleme, İsteka, İsteme, Kalite, Kalsit, Kelime, Keseli, Kestel, Lamise, Lastik, Lateks, Maktel, Melike, Melisa, Mesail, Mesela, Meslek, Miskal, Misket, Seklem, Selika, Silkme, Silmek, Taksim, Tekila, Tekmil, Telaki, Teleks, Temlik, Temsil,

5 Harfli Kelimeler

Akemi, Altes, Amele, Astik, Eklem, Elmas, Elmek, Email, Emlak, Emlik, Emsal, Emtia, Esame, Eskil, Eslek, Esmek, Etlik, Etmek, Etsel, İkame, İkmal, İlmek, İmale, İmlek, İmsak, İsale, İslam, İsmet, İstek, İstem, İtmek, Kaime, Kalem, Kamet, Kamil, Kasem, Kaset, Kasti, Katil, Kelam,

4 Harfli Kelimeler

Aile, Akil, Akim, Akis, Akit, Akli, Akse, Aksi, Alem, Alet, Alim, Amel, Amil, Amit, Asil, Asit, Asli, Atel, Atik, Ekim, Ekli, Ekme, Eksi, Ekti, Elek, Elem, Elik, Elim, Elit, Elma, Elti, Emek, Emel, Emet, Emik, Esik, Esim, Eski, Esma, Esme,

3 Harfli Kelimeler

Ait, Aks, Ali, Alt, Asi, Ask, Ast, Ate, Ati, Eke, Ela, Elk, Eti, İka, İla, İle, İlk, İma, İsa, İta, Kal, Kam, Kas, Kat, Kel, Kem, Kes, Ket, Kil, Kim, Kit, Lak, Lam, Lim, Mai, Mal, Mas, Mat, Met, Mil,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Am, As, At, Ek, El, Em, Es, Et, İl, İm, İs, İt, Ke, Ki, La, Le, Me, Mi, Se, Si, Ta, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.