ASİTÖLÇER (TDK)

Bir asidin özelliğini, konsantrasyon derecesini ölçmeye yarayan cihaz, asidimetre.

Asitölçer kelimesi baş harfi A son harfi R olan bir kelime. Başında A sonunda R olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi S , üçüncü harfi İ , dördüncü harfi T , beşinci harfi Ö , altıncı harfi L , yedinci harfi Ç , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi R . Başı A sonu R olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ASİDİMETRE Nedir?

Asitölçer.

CİHAZ Nedir?


1 . Aygıt, alet, takım.
2 . Çeyiz.

DERE Nedir?


1 . Genellikle yazın kuruyan küçük akarsu: "Bu ensiz tahta köprü altında ince dere."- E. B. Koryürek.
2 . coğrafya Bu akarsuyun yatağı.
3 . coğrafya İki dağ arasındaki uzun çukur.
4 . Damlarda yağmur sularını toplayarak oluğa veren çinko veya kiremit yol.

DERECE Nedir?


1 . Bir süreç içindeki durumlardan her biri, basamak, aşama, rütbe, mertebe: "Hukuk tahsilini Paris'te bitirmiş, birinci derece diploma almıştı."- Ö. Seyfettin.
2 . edat Denli, kadar: "Beyoğlu'nda bu derece itibar görmemişti."- E. E. Talu.
3 . fizik Ölçü aletlerinin ölçeğinde belirtilmiş bulunan başlıca bölümlerden her biri: "Sıcakölçerin dereceleri."- .
4 . fizik Sıcaklıkölçer.
5 . kimya Bir çözeltinin yoğunluğunu ölçmede kullanılan birim.
6 . matematik Bir çemberin üç yüz altmışta birine eşit olan açı birimi: "Dik açılar doksan derecedir."- .
7 . spor Başarı gösterme.

KONSANTRASYON Nedir?


1 . Derişim.
2 . ruh bilimi Dikkat toplaşımı: "Ölçüsüzlük matematik eksikliğinden, laubalilik dağınıklık, konsantrasyon yetersizliği hep bundan..."- H. Taner.

ÖLÇME Nedir?

Ölçmek işi.

ÖZEL Nedir?


1 . Yalnız bir kişiye, bir şeye ait veya ilişkin olan.
2 . Benzerlerinden ayrılmasını sağlayan bir özelliği olan, spesiyal.
3 . Bir kişiyi ilgilendiren, hususi, zatî: "Özel bir diyeceği varmış gibi koluma girdi sokakta."- N. Cumalı.
4 . Devlete değil, kişiye ait olan, hususi, resmî karşıtı.
5 . Dikkate değer: "Özel bir ilgi gösterdi."- .
6 . Ayırt edici bir niteliği olan.
7 . Her zaman görülenden, olağandan farklı: "Özel durumları da göz önüne alalım."- .

YARA Nedir?


1 . Keskin bir şeyle veya bir vuruşla vücutta oluşan derin kesik: "Mendilimi bir çatkı şekline sokarak başıma, yaramın üzerine sardım."- R. H. Karay.
2 . Bir şeyin iç veya dış yüzünde herhangi bir etki ile oluşan ve tehlikeli olabilen oyuk, gedik, yarık: "Geminin omurgasındaki yara."- .
3 . mecaz Dert, üzüntü, acı: "Bu yarayı deşmeyin."- .

A E L R S T Ç Ö İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Asitölçer,

7 Harfli Kelimeler

Realist, Resital,

6 Harfli Kelimeler

Esatir, Risale, Setliç, Steril, Töreli,

5 Harfli Kelimeler

Altes, Çitar, Etçil, İçsel, İrsal, İsale, İster, Liret, Liste, Litre, Ölçer, Satir, Seçal, Setir, Streç, Teali, Telis, Telsi, Teras, Terli, Tesir, Tesri, Tirle, Törel,

4 Harfli Kelimeler

Aile, Alet, Asil, Asit, Asli, Asri, Atel, Çare, Çeri, Çile, Çise, Çita, Elçi, Elit, Elti, Erat, Eril, Esir, Etçi, Etil, Etli, İare, İçel, İçre, İlaç, İlçe, İrat, İsal, İtçe, Liet, Lira, Lise, Ölet, Ötre, Rast, Rate, Reis, Rest, Röle, Sair,

3 Harfli Kelimeler

Ait, Ali, Alt, Ari, Art, Asi, Ast, Ate, Ati, Çal, Çar, Çat, Çil, Çir, Çis, Çit, Çöl, Ela, Eti, İla, İle, İrs, İsa, İta, Lir, Lös, Örs, Öte, Ret, Saç, Sal, Sel, Ser, Set, Sit, Sör, Taç, Tal, Tar, Tas,

2 Harfli Kelimeler

Aç, Al, Ar, As, At, Çe, El, Er, Es, Et, İç, İl, İs, İt, La, Le, Öç, Ra, Re, Se, Si, Ta, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.