ASİSTANLIK (TDK)


1 . Asistan, araştırma görevlisi olma durumu: "Asistanlık sınavı."- .
2 . Asistanın görevi.

Asistanlık kelimesi baş harfi A son harfi K olan bir kelime. Başında A sonunda K olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi S , üçüncü harfi İ , dördüncü harfi S , beşinci harfi T , altıncı harfi A , yedinci harfi N , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi I , onuncu harfi K . Başı A sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ARAŞTIRMA Nedir?


1 . Araştırmak işi, taharri.
2 . Bilim ve sanatla ilgili olarak yapılan yöntemli çalışma: "Türkiye'nin nüfus patlaması konusunda yapılan araştırmalar ekonomik planlarımız için önemlidir."- .

ASİSTAN Nedir?


1 . Yardımcı: "Doktorun asistanı. Teknisyenin asistanı."- .
2 . Araştırma görevlisi.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

GÖRE Nedir?


1 . Bir şeye uygun olarak, bir şey uyarınca, gereğince: "... günün modasına göre taranmış saçlarıyla güzel bir kadın başı uzandı bahçeye."- N. Cumalı.
2 . Bakılırsa, hesaba katılırsa, göz önünde tutulunca, bakarak, nazaran: "Bilginlerin dediğine göre on milyona yakın Türk yurt değiştirdi."- N. Araz.

GÖREV Nedir?


1 . Bir nesne veya bir kimsenin yaptığı iş.
2 . İşlev.
3 . Resmî iş, vazife: "Cavit Bey, görevi ona verdiği gün, Abdi Bey çok sevinmişti."- A. İlhan.
4 . Bir kimseye veya bir kurula verilen özel amaçlı görev, misyon.
5 . dil bilgisi Bir cümlede bir dil biriminin öbür birimlerle ilişkisi aracılığıyla yerine getirdiği iş.
6 . fizyoloji Bir organ veya hücrenin yaptığı iş.
7 . matematik Bir değerin başka değerlerle olan ilişkisi.

GÖREVLİ Nedir?


1 . Görevi olan, vazifeli: "Herkesi kendisine hizmetle görevli sanırdı."- Ç. Altan.
2 . isim Resmî görevi olan kimse, memur.

SINAV Nedir?


1 . Öğrencilerin veya bir işe girmek isteyenlerin bilgi derecesini anlamak için yapılan yoklama, imtihan, test.
2 . mecaz Direnme, dayanışma, güç gerektiren, sonuçta bir deneyim kazandıran zor durum: "Evliliğin ilk yılları bir sınavdır."- .

A A I K L N S S T İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Asistanlık,

8 Harfli Kelimeler

Saklantı,

7 Harfli Kelimeler

Analist, Anıtsal, Asistan, Aslansı, İnaksal, Kanatlı, Nasılsa, Saatlik, Sanatlı, Taksalı,

6 Harfli Kelimeler

Analık, Anasıl, Anısal, Anlatı, Antika, Atalık, İnkıta, Kainat, Kalsit, Kasalı, Kassıl, Kıstas, Lastik, Lisans, Nakisa, Natıka, Saatli, Sakalı, Saltık, Sınaat, Talika, Talkın, Tansık, Tasalı, Taslak,

5 Harfli Kelimeler

Akait, Aklan, Aksan, Alkan, Altık, Altın, Analı, Anlak, Anlık, Antik, Antlı, Asist, Askat, Asklı, Aslan, Aslık, Astik, Atlas, Iskat, Islak, Itlak, İntak, İskan, İsnat, Kalan, Kalas, Kalın, Kalıt, Kanal, Kanat, Kanıt, Kanlı, Kasıt, Kasis, Kaslı, Kasnı, Kasti, Katil, Katlı, Kısas,

4 Harfli Kelimeler

Akıl, Akın, Akil, Akis, Akit, Aklı, Akli, Aksi, Alan, Alık, Alın, Altı, Anal, Anık, Anıt, Anka, Asal, Asık, Asıl, Asil, Asit, Askı, Asla, Asli, Atak, Atık, Atıl, Atik, Atkı, Atlı, Iska, İkna, İlan, İnak, İnal, İnat, İsal, Kail, Kain, Kala,

3 Harfli Kelimeler

Ait, Aka, Akı, Aks, Ala, Ali, Alt, Ana, Anı, Ani, Ant, Asa, Ası, Asi, Ask, Ast, Ata, Ati, İka, İla, İlk, İsa, İta, Kal, Kan, Kas, Kat, Kıl, Kın, Kıt, Kil, Kin, Kit, Lak, Lan, Nal, Nas, Sak, Sal, San,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, An, As, At, İl, İn, İs, İt, Ki, La, Si, Ta, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.