ASFALTSI (TDK)

Asfaltın özelliklerine yakın olan.

Asfaltsı kelimesi baş harfi A son harfi I olan bir kelime. Başında A sonunda I olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi S , üçüncü harfi F , dördüncü harfi A , beşinci harfi L , altıncı harfi T , yedinci harfi S , sekizinci harfi I . Başı A sonu I olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ASFALT Nedir?


1 - Siyah renkte şekilsiz bir cins bitüm.
2 - Ana maddesi katran olan ve yolların kaplanmasında kullanılan karışım.
3 - Asfaltlanmış.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

ÖZEL Nedir?


1 . Yalnız bir kişiye, bir şeye ait veya ilişkin olan.
2 . Benzerlerinden ayrılmasını sağlayan bir özelliği olan, spesiyal.
3 . Bir kişiyi ilgilendiren, hususi, zatî: "Özel bir diyeceği varmış gibi koluma girdi sokakta."- N. Cumalı.
4 . Devlete değil, kişiye ait olan, hususi, resmî karşıtı.
5 . Dikkate değer: "Özel bir ilgi gösterdi."- .
6 . Ayırt edici bir niteliği olan.
7 . Her zaman görülenden, olağandan farklı: "Özel durumları da göz önüne alalım."- .

ÖZELLİK Nedir?

Bir şeyin benzerlerinden veya başka şeylerden ayrılmasını sağlayan nitelik, hususiyet, spesiyalite: "Her kadının kendine göre bir özelliği oluyor."- H. Taner.

ÖZELLİKLE Nedir?

Özel olarak, her şeyden önce, başta, hele, bilhassa, hususuyla, bahusus, mahsus: "Eşiğinde bulunduğu delilik üzerine konuşmaktan özellikle zevk alırmış."- H. Taner.

YAKIN Nedir?


1 - (Zamanda ve yerde) Az bir ara ile ayrılmış olan.
2 - Küçük, önemsiz değişikliklerle birbirinden ayrılan.
3 - Aralarında sıkı ilgi bulunan.
4 - Benzeyen, andıran.
5 - Erişmesi, olması zaman bakımından yaklaşmış olan.
6 - Uzak olmayan yer.
7 - Aralarında sıkı ilişki olan arkadaş, dost ya da akraba.
8 - Uzak olmayarak.

A A F I L S S T Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Asfalt, Fasıla, Fassal, Tasalı,

5 Harfli Kelimeler

Atlas, Fasıl, Faslı, Fatsa, Lasta, Salat, Salsa, Salta, Sıfat, Talas,

4 Harfli Kelimeler

Afal, Afat, Alfa, Altı, Asal, Asıl, Asla, Atıf, Atıl, Atlı, Faal, Lata, Saat, Safa, Sala, Salı, Salt, Sası, Satı, Sıla, Tasa,

3 Harfli Kelimeler

Aft, Ala, Alt, Asa, Ası, Ast, Ata, Fal, Fas, Laf, Saf, Sal, Tal, Tas, Tıs,

2 Harfli Kelimeler

Af, Al, As, At, Fa, La, Ta,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.