ASFALTLAMAK (TDK)

Asfaltla kaplamak.

Asfaltlamak kelimesi baş harfi A son harfi K olan bir kelime. Başında A sonunda K olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi S , üçüncü harfi F , dördüncü harfi A , beşinci harfi L , altıncı harfi T , yedinci harfi L , sekizinci harfi A , dokuzuncu harfi M , onuncu harfi A , onbirinci harfi K . Başı A sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ASFALT Nedir?


1 - Siyah renkte şekilsiz bir cins bitüm.
2 - Ana maddesi katran olan ve yolların kaplanmasında kullanılan karışım.
3 - Asfaltlanmış.

KAPLAM Nedir?

Bir kavramın ve o kavramı dile getiren terimin içerdiği varlıkların ve bireysel olayların bütünü, kapsam, şümul: "Bütün insanlar, hayvanlar, bitkiler canlı kavramının kaplamı içine girerler."- .

KAPLAMA Nedir?


1 . Kaplamak işi.
2 . Bir şeyin dışına süsleme veya koruma amacıyla geçirilen başka maddeden kat: "Her pencereyi, her kaplamayı tanıyordum artık."- S. F. Abasıyanık.
3 . Kalınlığı
5 mm'den az, ince ağaç levha.
4 . sıfat Üstü herhangi bir başka maddeyle kaplanmış olan: "Bu, kaplama bir bilezik değil."- .

KAPLAMAK Nedir?


1 . Her yanını örtmek, istila etmek: "Bulutlar gökyüzünü kapladı."- . "Sessizlik ortalığı kapladı."- .
2 . Çepeçevre sarmak, kuşatmak: "Evlerin bir tarafını yol, üç tarafını da yine çam ormanları kaplar."- S. F. Abasıyanık.
3 . (nsz) Bir kabın, bir kılıfın, bir örtünün içine almak: "Yorgan kaplamak."- .
4 . Yayılıp doldurmak, etkisinde bırakmak.
5 . Bir yüzeyi döşemek, başka bir nesne ile örtmek: "Dudaklarının üstünü kaplayan muntazam kesilmiş sert ve koyu siyah bıyıkları..."- A. Ş. Hisar.
6 . Kaplama adı verilen ince ağaç levhaları, değişik yöntemlerle hazırlanan tablalara yapıştırmak.
7 . Bir madeni bir başka madenle kimyasal bir yöntemle örtmek.
8 . mecaz Bir kimsenin veya bir şeyin nitelikleri herkesçe bilinir olmak: "Ünü cihanı kapladı."- .
9 . mecaz Duygular için doldurmak: "İçini sevinç kapladı."- .
10 . mecaz Doldurmak, bastırmak.

A A A A F K L L M S T Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Asfaltlamak,

10 Harfli Kelimeler

Afallatmak, Asfaltlama,

9 Harfli Kelimeler

Afallamak, Afallatma, Fakslatma, Sakatlama,

8 Harfli Kelimeler

Afallama, Alalamak, Altlamak, Fakslama, Kalamata, Kasalama, Laflamak, Saklatma, Sallamak, Taslamak,

7 Harfli Kelimeler

Aksatma, Alalama, Allamak, Altlama, Atlamak, Kalafat, Katlama, Laflama, Laklama, Saklama, Sallama, Taslama,

6 Harfli Kelimeler

Akasma, Aklama, Aksama, Aksata, Allama, Asalak, Asfalt, Atamak, Atlama, Falaka, Laakal, Mafsal, Maksat, Malafa, Maslak, Salata, Salmak, Satmak, Taslak,

5 Harfli Kelimeler

Akala, Aksam, Alaka, Almak, Askat, Asmak, Atama, Atlas, Atmak, Fakat, Faska, Fatsa, Flama, Kalas, Kalfa, Kalma, Kasma, Katma, Lasta, Makas, Makat, Makta, Malak, Masal, Masat, Matla, Sakaf, Sakal, Sakat, Salak, Salam, Salat, Salma, Salta, Satma, Skala, Takas, Takla, Takma, Taksa,

4 Harfli Kelimeler

Afak, Afal, Afat, Akma, Alfa, Alma, Amal, Asal, Asla, Asma, Atak, Atma, Faal, Faks, Kafa, Kala, Kama, Kasa, Kast, Klas, Laka, Lala, Lama, Lata, Mala, Malt, Masa, Mask, Saat, Safa, Saka, Sala, Salt, Taam, Taka, Talk, Tasa,

3 Harfli Kelimeler

Aft, Aka, Aks, Ala, Alt, Ama, Asa, Ask, Ast, Ata, Fak, Fal, Fas, Kal, Kam, Kas, Kat, Laf, Lak, Lal, Lam, Mal, Mas, Mat, Saf, Sak, Sal, Sam, Tak, Tal, Tam, Tas,

2 Harfli Kelimeler

Af, Ak, Al, Am, As, At, Fa, La, Ta,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.