ASAP (TDK)

Sinir: "Bu büyük ızdırap asabına uyuşukluk getirdi."- H. R. Gürpınar.

Asap kelimesi baş harfi A son harfi P olan bir kelime. Başında A sonunda P olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi S , üçüncü harfi A , dördüncü harfi P . Başı A sonu P olan 4 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BÜYÜK Nedir?


1 . Boyutları, benzerlerinden daha fazla olan (somut nesne), makro, küçük karşıtı: "Büyük ağaçların altında, gazinoya doğru gidiyoruz."- Y. Z. Ortaç.
2 . Çok, ortalamayı aşan (soyut kavram): "Büyük bir cevap sıkıntısı geçirdikten sonra itiraf etti."- P. Safa.
3 . Niceliği çok olan: "Benim büyük kalabalıklara karşı ürkekliğim vardır."- R. N. Güntekin.
4 . Üstün niteliği olan: "Molière büyük adammış, yeryüzüne gelmiş kişilerin en büyüklerinden biri."- N. Ataç.
5 . Yetişkin, belli bir yaşa gelmiş: "Büyüklerin yanında sesim çıkmazdı."- S. F. Abasıyanık.
6 . Önemli: "Ömrünün tek ve büyük oyunu bitmişti."- T. Buğra.

IZDIRAP Nedir?


1 . Acı.
2 . mecaz Üzüntü, sıkıntı, keder: "İyi bir şoför her çeşit ızdıraba katlanmalıdır."- A. Gündüz.

SİNİ Nedir?

Üzerinde yemek de yenilebilen yuvarlak, bakır veya pirinçten büyük tepsi: "Sininin üstünde, çepeçevre tahta kaşıklar ve yerde sini etrafında birer küçük minder dizilmişti."- A. Haşim.

SİNİR Nedir?


1 - Duyu ve devinim uyarılarını beyinden organlara; organlardan beyne ileten beyazımsı teller ve bu tellerin oluşturduğu demet.
2 - Kas kirişi ve zarı.
3 - Rahatsız edici, hastalık derecesine varan özellik.
4 - Herhangi bir şey, bir olay karşısında tepki gösterme duyarlığı ve kişinin ruhsal niteliği.
5 - Hoşa gitmeyen, can sıkan.

UYUŞUKLUK Nedir?

Uyuşuk olma durumu: "Öyle bir uyuşukluk içindeydim ki kalkıp gidemiyordum."- S. F. Abasıyanık.

A A P S Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

4 Harfli Kelimeler

Asap, Sapa,

3 Harfli Kelimeler

Asa, Pas, Sap,

2 Harfli Kelimeler

As,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.