ASALAK (TDK)


1 . Bir canlıda sürekli veya geçici yaşayarak ona zarar veren başka canlı, parazit.
2 . sıfat, mecaz Başkalarının sırtından geçinen (kimse), abacı, ekti, otlakçı, tufeyli.

Asalak kelimesi baş harfi A son harfi K olan bir kelime. Başında A sonunda K olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi S , üçüncü harfi A , dördüncü harfi L , beşinci harfi A , altıncı harfi K . Başı A sonu K olan 6 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ABACI Nedir?


1 . Aba yapan veya satan kimse.
2 . Abadan giyecek yapan veya satan kimse.
3 . sıfat, mecaz Asalak.
4 . halk ağzında Bedavacı.

BAŞKA Nedir?


1 . Bilinenden ayrı, değişik, farklı, özge: "Yıllar sonra olaya başka bir açıdan bakabildim."- H. Taner.
2 . Nitelik yönünden alışılmışın dışında bir üstünlüğü olan: "Bütün bunlar beni herkesten başka bir insan yapmıyor."- H. E. Adıvar.
3 . edat "Ayrıca, üstelik, bir yana" anlamlarında -dan / -den başka biçiminde kullanılan bir söz.

EKTİ Nedir?


1 . Her yiyeceği canı çeken.
2 . Asalak.
3 . Cimri.
4 . isim Anası ve babası olmayan veya atılmış, bırakılmış çocuk.
5 . isim, halk ağzında Anası ölüp başka bir koyuna alıştırılan veya elle beslenen kuzu: "Ayol ihtiyarsan ne diye kızın arkasından ekti kuzu gibi dolaşıyorsun?"- M. Ş. Esendal.
6 . halk ağzında Arsız, yüzsüz, görgüsüz.

GEÇİCİ Nedir?


1 . Çok sürmeyen: "Bunu evvela gençliğe mahsus geçici bir heves zannettim."- P. Safa.
2 . Kısa ve belli bir süre için olan, muvakkat, palyatif, kalıcı karşıtı: "Eğer yazmaktan para ve ün gibi iki geçici kıymet ve zevk elde edemezsem acaba yazı yazar mıydım?"- H. E. Adıvar.
3 . Bulaşan, bulaşıcı.
4 . isim Yaya, yoldan veya karşıdan karşıya geçen kimse, yolcu: "Onları sokakta gördüğünüz zaman adi bir geçiciden farklı bulmazsınız, sanırsınız ki bir yazıcı ticarethanesine gidiyor."- C. Şehabettin.

MECAZ Nedir?


1 . Bir ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamından başka anlamda kullanılan söz.
2 . Bir kelimeyi veya kavramı kabul edilenin dışında başka anlamlara gelecek biçimde kullanma, metafor.

OTLAK Nedir?

Hayvan otlatılan yer, salmalık, yaylak, mera: "Otlaktan çıktıkları sırada hava kuru soğuktu."- N. Cumalı.

OTLAKÇI Nedir?


1 . Asalak: "Bizim rahmetli İlhami de otlakçı idi ama hiç olmazsa bir inceliği vardı, adamı eğlendirirdi."- M. Ş. Esendal.
2 . isim Çok sigara içmesine karşın satın almayıp sürekli başkalarından sigara isteyen kimse.

PARA Nedir?


1 . Devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kâğıt veya metalden ödeme aracı, nakit.
2 . Kazanç: "Balıkçılıkta para vardır ama dalgıçlık kadar genç işidir."- S. F. Abasıyanık.
3 . eskimiş Kuruşun kırkta biri.

PARAZİT Nedir?


1 - Asalak.
2 - Radyo yayınına telefona karışan bozucu ses.
3 - Başkalarının sırtından geçinen kimse, asalak2.

SIFAT Nedir?


1 - Bir kimsenin görev, ödev, toplumsal ya da hukuksal bakımdan yeri ve özelliği.
2 - Yüz, kılık ve dış görünüş.
3 - Bir adı, nitelik, nicelik, yer, sıra vb. bakımından niteleyen, belirten sözcük, önad.

SÜREKLİ Nedir?


1 . Kesintisiz olarak süren, kalıcı, devamlı, baki, daimî.
2 . zarf Uzun süreli olarak, daima.
3 . dil bilgisi Ötümlü.

TUFEYLİ Nedir?


1 . Asalak.
2 . Salaş, virane, yıkık: "Onu tamir ve takviye ettirdiler, etrafını kaplayan tufeyli yapıları yıktırarak ortaya çıkardılar."- Y. K. Beyatlı.

VERE Nedir?

Bir kalenin veya tahkim edilmiş bir yerin teslimi.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

YAŞA Nedir?

Hoşnutluk, sevinç gibi duyguları anlatmak ya da alkışlamak için söylenir.

ZARAR Nedir?

Bir şeyin, bir olayın yol açtığı çıkar kaybı veya olumsuz, kötü sonuç, dokunca, ziyan, mazarrat: "Aldığı günlerde iyi para getiren oteli zararla kapatmaya başlamışlar."- M. Ş. Esendal.

A A A K L S Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Asalak,

5 Harfli Kelimeler

Akala, Alaka, Kalas, Sakal, Salak, Skala,

4 Harfli Kelimeler

Asal, Asla, Kala, Kasa, Klas, Laka, Saka, Sala,

3 Harfli Kelimeler

Aka, Aks, Ala, Asa, Ask, Kal, Kas, Lak, Sak, Sal,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, As, La,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.