ASABİLEŞMEK (TDK)

Kızmak, öfkelenmek, sinirlilik belirtileri göstermek, sinirlenmek.

Asabileşmek kelimesi baş harfi A son harfi K olan bir kelime. Başında A sonunda K olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi S , üçüncü harfi A , dördüncü harfi B , beşinci harfi İ , altıncı harfi L , yedinci harfi E , sekizinci harfi Ş , dokuzuncu harfi M , onuncu harfi E , onbirinci harfi K . Başı A sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BELİ Nedir?

Evet.

BELİRTİ Nedir?


1 . Bir olayın veya durumun anlaşılmasına yardım eden şey, alamet, nişan, nişane: "Kendinde yaşlılığın en küçük belirtisi yok."- H. Taner.
2 . tıp (***) Vücuttaki işlevsel bir bozukluğun, hastalığın göstergesi olan durum veya görüntü, araz, semptom, sendrom.

GÖSTERME Nedir?


1 . Göstermek işi: ": "Akreditifi açtırmadan ithal edilecek malı karşılık olarak gösterme olanağı yok."- Ç. Altan.
2 . Teşhir, sergileme.

GÖSTERMEK Nedir?


1 . Birini veya bir şeyi işaretle belirtmek: "Vitrindeki oyuncağı parmağıyla gösterdi."- .
2 . (-i, -e) Görülmesini sağlamak, görmesine yol açmak: "Size kitaplarımı göstereyim."- .
3 . Belirtmek, anlatmak: "Bu söz onun iyi niyetini gösteriyor."- .
4 . (-e) Bir şeyin etkisi altında tutulmak: "Güneşe göstermek. Aleve göstermek."- .
5 . (-e) Kanıtla inandırmak: "Bunun böyle olduğunu size göstereceğim."- .
6 . (nsz) Öğretmek, açıklamak: "Yol göstermek."- .
7 . (-e, nsz) Yapmasını söylemek, görevlendirmek: "Size ne iş gösterdiler?"- .
8 . Güzelliğini ortaya çıkarmak, temsil etmek: "Bu seni ablandan daha şirin gösteriyor, emin ol!"- R. N. Güntekin.
9 . Herhangi bir biçimde değerlendirmeye yol açmak: "Gerçekleri çarpıtarak gösteriyor."- .
10 . (nsz) Görünmek, benzemek. 1
1 . (yardımcı fiil) Etmek: "İtaat göstermek. Dayanışma göstermek."- . 1
2 . (-e), mecaz Sert bir biçimde karşılık vermek: "Anası da babasının küfürlerini tekrarlıyor, evde ona göstereceğini söylüyor, gözlerini açıyor, başını sallıyordu."- Ö. Seyfettin.

KIZMA Nedir?

Kızmak işi: "Şimdi artık kızma sırası bana gelmişti."- R. N. Güntekin.

KIZMAK Nedir?


1 - Isıtılan ya da ısınan bir nesnenin sıcaklığı çok artmak.
2 - Öfkelenmek, sinirlenmek.
3 - (At, eşek gibi hayvanlar için) Çiftleşmek istemek, kösnümek.
4 - (Dişi kuşlar için) Zamanı gelip kuluçkaya yatma isteği göstermek.

ÖFKE Nedir?

Engelleme, incinme veya gözdağı karşısında gösterilen saldırganlık tepkisi, kızgınlık, hışım, hiddet, gazap: "Eve gelinceye kadar hiç öfkesi kalmadı."- Ö. Seyfettin.

ÖFKELENME Nedir?

Öfkelenmek işi: "Ne kadar enerjim varsa öfkelenmeler, giyinmeler, anlatmalarla tükettiğimden artık konuşamazdım zaten."- R. H. Karay.

ÖFKELENMEK Nedir?

Öfkeli duruma düşmek, kızmak, hiddetlenmek: "Her şeyden alınıyorlar, her şeye öfkeleniyorlar."- Y. K. Karaosmanoğlu.

SİNİ Nedir?

Üzerinde yemek de yenilebilen yuvarlak, bakır veya pirinçten büyük tepsi: "Sininin üstünde, çepeçevre tahta kaşıklar ve yerde sini etrafında birer küçük minder dizilmişti."- A. Haşim.

SİNİR Nedir?


1 - Duyu ve devinim uyarılarını beyinden organlara; organlardan beyne ileten beyazımsı teller ve bu tellerin oluşturduğu demet.
2 - Kas kirişi ve zarı.
3 - Rahatsız edici, hastalık derecesine varan özellik.
4 - Herhangi bir şey, bir olay karşısında tepki gösterme duyarlığı ve kişinin ruhsal niteliği.
5 - Hoşa gitmeyen, can sıkan.

SİNİRLENME Nedir?

Sinirlenmek işi.

SİNİRLENMEK Nedir?

Duygu ve davranışlarını denetleyemeyecek duruma gelmek, öfkelenmek, köpürmek, feveran etmek: "Elindeki mendili didikleyerek dudaklarını ısırarak yürüyor, gittikçe sinirleniyordu."- P. Safa.

SİNİRLİLİK Nedir?

Sinirli olma durumu veya sinirli bir biçimde davranma, asabilik, asabiyet: "Çıplak ayağını o ana kadar görmediğim bir sinirlilikle oynatmaya başladı."- Y. K. Karaosmanoğlu.

A A B E E K L M S İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Asabileşmek,

10 Harfli Kelimeler

Asabileşme,

9 Harfli Kelimeler

Aksileşme, Asabilmek, Asileşmek, Aşabilmek,

8 Harfli Kelimeler

Akabilme, Asabilme, Asileşme, Aşabilme, Balsamik, Bileşmek,

7 Harfli Kelimeler

Abeslik, Amabile, Asamble, Başeski, Başkale, Beşamel, Bilemek, Bileşke, Bileşme, Eksilme, Elmabaş, Embesil, Eşilmek, İskemle, İslemek, İşkembe, İşlemek, Kalemis, Kalsemi, Kesilme, Kesişme, Makabil, Maskeli, Melaike, Mesleki, Meşelik,

6 Harfli Kelimeler

Aleksi, Ambale, Aşkale, Balsam, Baskil, Basmak, Başmak, Başmal, Beslek, Beşlik, Bileme, Bilmek, Ebelik, Ekilme, Eksibe, Ekşime, Elbise, Emekli, Eskime, Eşeksi, Eşilme, İskele, İsleme, İşemek, İşleme, Kabile, Kaşeli, Kelime, Keseli, Lamise, Maaile, Mablak, Makale, Maslak, Melike, Melisa, Mesabe, Mesail, Mesela, Meslek,

5 Harfli Kelimeler

Ablak, Akabe, Akbaş, Akemi, Aksam, Akşam, Almak, Almaş, Amele, Asabi, Asmak, Aşmak, Bakam, Bakla, Bakma, Basak, Basil, Basma, Başak, Başka, Bekas, Belek, Beleş, Belik, Belki, Beşik, Beşli, Beşme, Bikes, Bilek, Bilme, Bişek, Ebeli, Eklem, Elmas, Elmek, Email, Emlak, Emlik, Emsal,

4 Harfli Kelimeler

Abes, Abis, Abla, Abli, Aile, Akil, Akim, Akis, Akli, Akma, Akse, Aksi, Alem, Alim, Alma, Amal, Amel, Amil, Asal, Asil, Asla, Asli, Asma, Aşma, Baki, Baks, Bala, Bale, Beis, Beka, Bela, Beli, Besi, Bile, Ekim, Ekli, Ekme, Eksi, Ekşi, Elek,

3 Harfli Kelimeler

Aba, Abe, Abi, Aka, Aks, Ala, Ali, Ama, Asa, Asi, Ask, Aşk, Bak, Bal, Bas, Baş, Bek, Bel, Beş, Ebe, Eke, Ela, Elk, İka, İla, İle, İlk, İma, İsa, Kal, Kam, Kas, Kaş, Kel, Kem, Kes, Keş, Kil, Kim, Lak,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ak, Al, Am, As, Aş, Be, Ek, El, Em, Es, Eş, İl, İm, İs, İş, Ke, Ki, La, Le, Me, Mi, Se, Si, Şe,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.