ASILSIZ (TDK)


1 . Doğru olmayan, temelsiz, köksüz, dayanaksız, yalan (haber).
2 . Uydurma.

Asılsız kelimesi baş harfi A son harfi Z olan bir kelime. Başında A sonunda Z olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi S , üçüncü harfi I , dördüncü harfi L , beşinci harfi S , altıncı harfi I , yedinci harfi Z . Başı A sonu Z olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DAYANAK Nedir?


1 . Dayanılacak şey, istinatgâh, mesnet.
2 . mecaz Bir iddiayı güçlendirmeye yarayan tanıt.
3 . mecaz Destek, dayanak noktası: "Söylenenleri destekliyor, onlara dayanak oluyordu."- T. Buğra.
4 . felsefe Bir gerçekliğin onaylanması için olayların arkasında veya altında bulunan şey, kendisine bir şey yüklenilen, bir varlığa destek olan, altta bulunan temel.

DAYANAKSIZ Nedir?

Dayanağı olmayan: "Boş savlardır bunlar. Dayanaksız savlardır."- N. Cumalı.

DOĞRU Nedir?


1 . Bir ucundan öbür ucuna kadar yönü değişmeyen, eğri ve çarpık karşıtı.
2 . Gerçek, yalan olmayan: "Doğru haber."- .
3 . Akla, mantığa, gerçeğe veya kurala uygun: "Bunları sana şimdiden söylemek daha doğrudur."- A. Gündüz.
4 . isim Gerçek, hakikat: "Söyleyin doğrusunu, siz insanoğlunun ahlaklı olabileceğine inanmıyorsunuz."- N. Ataç.
5 . isim, matematik İki nokta arasındaki en kısa çizgi: "İki noktadan yalnız bir doğru geçebilir."- .
6 . zarf Yanlışsız, eksiksiz bir biçimde: "Çocuk doğru okudu."- .
7 . zarf Hiçbir yöne sapmadan, dosdoğru, doğruca.
8 . zarf Yakın, yakınlarında: "Şafağa doğru otomobil sesi duyuldu."- F. R. Atay.
9 . edat Karşı yönünce: "Yüzü sapsarı bir kadın iskeleye doğru yürüdü."- S. F. Abasıyanık.
10 . mecaz Yasa, yöntem ve ahlaka bağlı, dürüst, namuslu.

KÖKSÜ Nedir?

Ciğer otlarında ve yosunlarda kökü andıran, bitkinin tutunmasına yarayan bölüm.

KÖKSÜZ Nedir?


1 . Kökü olmayan.
2 . mecaz Temeli, dayanağı veya aslı olmayan: "Açık seçik bilgilere dayanmayan bir memleket sevgisinin ne kadar köksüz, ne kadar verimsiz olduğunu acı acı düşündüm."- B. R. Eyuboğlu.

TEMEL Nedir?


1 . Bir yapının toprak altında kalan ve yapıya dayanak olan duvar, taban vb. bölümlerinin tümü: "Evin temelleri sökülüyor gibi sarsılıyor."- H. E. Adıvar.
2 . Bu bölümleri yapmak için kazılan çukur.
3 . sıfat, mecaz En önemli, belli başlı, ana, taban, esas, asıl, baz: "Devletin temel kanununun adı Anayasa'dır."- B. Felek.
4 . mecaz Bir şeyin gelişimi için gereken ilk ögeler: "Temelde sıradan bir Fransız vodviline dayanırdı oynadıkları oyun."- N. Cumalı.

TEMELSİZ Nedir?


1 . Temeli olmayan.
2 . mecaz Gerçek veya sağlam olmayan, asılsız, yanlış: "Bu temelsiz sözler sonradan çürütülmüştür."- S. Birsel.
3 . zarf, mecaz Asılsız olarak, gerçeğe aykırı bir biçimde.

UYDU Nedir?


1 . Bir gezegenin çekiminde bulunarak onun çevresinde dolanan daha küçük gezegen, peyk: "Ay, yerin uydusudur."- .
2 . Türlü amaçlarla yerden fırlatılan ve genellikle kapalı bir yörünge çizerek yer çevresinde dolanan araç.
3 . sıfat, mecaz İşlerini ve davranışlarını daha güçlü birinin isteğine uyduran (devlet, kurum, kimse).

UYDURMA Nedir?


1 . Uydurmak işi.
2 . Gerçek olmayan, gerçekmiş gibi gösterilen haber, asparagas.
3 . sıfat Gerçek dışı, uydurulmuş olan, yalan, sahte, asılsız, düzme: "Atatürk'ün Osmanlıcayı Türkçeleştirmek hususundaki güzel arzusunu bugünkü 'uydurma dilcilik' gayretine alet etmişiz."- B. Felek.

YALAN Nedir?


1 . Doğru olmayan, gerçeğe uymayan söz, kıtır: "Yalanı en güzel kullanmış olanlar eski şarklılardır."- A. Haşim.
2 . sıfat Uydurma.

A I I L S S Z Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Asılsız,

5 Harfli Kelimeler

Asılı, Azılı, Issız, Sazlı,

4 Harfli Kelimeler

Asıl, Isıl, Salı, Sası, Sıla, Sızı,

3 Harfli Kelimeler

Ası, Azı, Isı, Laz, Sal, Saz,

2 Harfli Kelimeler

Al, As, Az, La,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.