ASILMIŞADAM (TDK)

Salepgillerden, çiçekleri asılmış bir insana benzeyen ve köklerinden salep çıkarılan bir bitki.

Asılmışadam kelimesi baş harfi A son harfi M olan bir kelime. Başında A sonunda M olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi S , üçüncü harfi I , dördüncü harfi L , beşinci harfi M , altıncı harfi I , yedinci harfi Ş , sekizinci harfi A , dokuzuncu harfi D , onuncu harfi A , onbirinci harfi M . Başı A sonu M olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ASIL Nedir?


1 - Bir şeyin kendisi, örnek, "kopya" karşıtı.
2 - Kök, köken, kaynak.
3 - Gerçeklik, °esas, °hakikat.
4 - Soy, °nesep.
5 - Gerçek.
6 - Bir şeyin temelini oluşturan, ana.
7 - Aranan nitelikleri en çok kendinde toplamış olan.
8 - Başlıca, başta gelen, gerçek olarak.

BENZEYEN Nedir?

Bir benzetmede niteliğini benzetmeden alan, nitelikçe zayıf olan.

BİTKİ Nedir?

Bulunduğu yere kökleriyle tutunup gelişen, döl veren ve hayatını tamamladıktan sonra kuruyarak varlığı sona eren, yosun, ot, ağaç vb. canlıların genel adı, nebat.

ÇIKAR Nedir?

Dolaylı bir biçimde elde edilen kazanç, menfaat, yarar: "Kimse siyasi ve kişisel çıkar yahut nüfuz sağlama amacıyla dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz."- Anayasa.

ÇİÇEK Nedir?


1 . Bir bitkinin, üreme organlarını taşıyan çoğu güzel kokulu, renkli bölümü.
2 . bitki bilimi Çiçek açan kır veya bahçe bitkisi: "Evin ufak çiçekler ve bitkilerle süslü bahçesine çıktım."- R. H. Karay.
3 . mecaz Davranışları hafif, toplum kurallarına uymayan kimse: "Onun ne çiçek olduğunu hep biliriz."- .
4 . kimya Süblimleşme veya çiçeksime yoluyla elde edilen toz.
5 . tıp (***) İrinli kabarcıklar dökerek yüzde izler bırakan ateşli, ağır ve bulaşıcı bir hastalık.

İNSAN Nedir?


1 . İki eli bulunan, iki ayak üzerinde dolaşan, sözle anlaşan, akıl ve düşünme yeteneği olan en gelişmiş canlı.
2 . Kişi, şahıs, âdemoğlu, âdem evladı: "O yaşta insan hiç düşünmeden sadece yaşamaya bakar."- H. Taner.
3 . sıfat, mecaz Huy ve ahlak yönünden üstün nitelikli (kimse).

SALEP Nedir?


1 . Salepgillerin tek köklü, yumrulu, salkımlı veya başak çiçekli örnek bitkisi (Orchis).
2 . Bu bitkinin yumru durumundaki köklerinden dövülerek hazırlanan beyaz toz.
3 . Bu tozun, şekerli süt veya su ile kaynatılmasıyla yapılan sıcak içecek: "Üstüne bol zencefil ektirdiğim salep fincanını iki elimle kavradım."- S. F. Abasıyanık.

SALEPGİLLER Nedir?

Güzel çiçekli, vanilya, orkide, venüsçarığı, salep vb. bitkileri kapsayan, tek çeneklilerden bir familya.

A A A D I I L M M S Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Asılmışadam,

9 Harfli Kelimeler

Mışıldama,

8 Harfli Kelimeler

Adımlama, Işıldama,

7 Harfli Kelimeler

Adlaşma, Aşamalı, Aşılama, Dalaşma, Damlama, Dışlama, Işılama,

6 Harfli Kelimeler

Alaşım, Alışma, Asılış, Asılma, Asmalı, Aşılma, Dalama, Damalı, Dışsal, Isıdam, Islama, Maaşlı, Malama, Maşala, Maşalı, Mısmıl, Şamalı, Şamama,

5 Harfli Kelimeler

Adalı, Adama, Adamı, Adsal, Almaş, Asılı, Aşama, Aşılı, Dalaş, Dalış, Dalma, Dalsı, Damal, Damla, Damlı, Ilıma, Işıma, Maada, Madam, Masal, Salam, Salaş, Salma,

4 Harfli Kelimeler

Adam, Adaş, Adıl, Adım, Adlı, Aldı, Alım, Alış, Alma, Amal, Amma, Asal, Asıl, Asım, Asla, Asma, Aşım, Aşma, Dama, Ilım, Isıl, Işıl, Lama, Maaş, Mala, Mama, Masa, Maşa, Sada, Sala, Salı, Sıla, Sıma, Şama,

3 Harfli Kelimeler

Ada, Ala, Ama, Asa, Ası, Aşı, Dal, Dam, Dış, Isı, Lam, Mal, Mas, Maş, Sal, Sam, Şad, Şal,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Al, Am, As, Aş, La,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.