ARYANİZM (TDK)

IV. yüzyılda Arius adlı bir papazın kurduğu ve Hristiyan inanışının tersine olarak İsa'nın tanrılığını inkâr eden mezhep.

Aryanizm kelimesi baş harfi A son harfi M olan bir kelime. Başında A sonunda M olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi R , üçüncü harfi Y , dördüncü harfi A , beşinci harfi N , altıncı harfi İ , yedinci harfi Z , sekizinci harfi M . Başı A sonu M olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ADLI Nedir?


1 - Adı... olan.
2 - Ünlü.

İNAN Nedir?


1 . İnanmak işi.
2 . Bir kimse veya şeyin doğruluğunu, büyüklüğünü ve gücünü sarsılmaz bir duygu ile benimseme: "... kendi paylarına düşen fedakârlığı, devlet, millet uğrunda inanla, güvenle, umutla bir daha tazeliyorlardı."- R. E. Ünaydın.
3 . Tanrı'ya duyulan sınırsız inanış, iman, itikat.

İNANIŞ Nedir?


1 . İnanma işi.
2 . İnanılan şey.

MEZHEP Nedir?


1 . Bir dinin görüş, yorum ve anlayış ayrılıkları sebebiyle ortaya çıkan kollarından her biri: "Anasının hatırasına bu derin hürmet, ömrünün sonlarına doğru, babamda âdeta bir mezhep hâlini almıştı."- Y. K. Karaosmanoğlu.
2 . mecaz Anlayış, görüş.
3 . eskimiş Öğreti.

PAPA Nedir?

Roma Katolik kilisesinin, bir meclis tarafından seçilen, Vatikan'da oturan ve Hz. İsa'nın vekili sayılan başkanı.

PAPAZ Nedir?


1 . Hristiyan din adamı, peder.
2 . Üzerinde papaz resmi olan iskambil kâğıdı.

TANRI Nedir?

Çok tanrıcılıkta var olduğuna inanılan insanüstü varlıklardan her biri, ilah. Birleşik Sözler çok tanrılı http://sozbul.ASPX?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF05A79F75456518CA&Kelime=çok tanrılı&EskiSoz=tanrı&GeriDon=2 neden tanrıcı http://sozbul.ASPX?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF05A79F75456518CA&Kelime=neden tanrıcı&EskiSoz=tanrı&GeriDon=2 Tanrı (II) özel, isim, din b. (***) Kâinatta var olan her şeyi yaratan, koruyan, tek ve yüce varlık, Yaradan, Allah, Rab, İlah, Mevla, Halik, Hüda, Hu, Oğan.

TERSİNE Nedir?

Beklenilenin, umulanın aksine, karşıt olarak, bilakis, aksine: "Tersine ... Hasan araya girer de olmaz diye korkuyorum."- H. E. Adıvar.

YÜZYIL Nedir?


1 . Yüzyıllık süre, asır: "Yüzyıllardır düzelmemiş işleri düzeltecek değilsin ya!"- M. Ş. Esendal.
2 . İçinde yaşanılan zaman.
3 . Milat başlangıç alınarak 1-100, 101-200, 201-300 vb. olarak sayılan yüzyıllık dönem.

A A M N R Y Z İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Aryanizm,

6 Harfli Kelimeler

Arzani, Marazi, Marina, Mizana, Nazari, Yazman,

5 Harfli Kelimeler

Arami, Arazi, Ariya, Ariza, Aymaz, Aynaz, Ayran, Azami, Azman, Mania, Maraz, Mariz, Marya, Mayna, Mirza, Miyar, Miyaz, Mizan, Namaz, Nazar, Nazir, Niyaz, Nizam, Ranza, Yaman, Yanma, Yaran, Yarma, Yazar, Yazma, Zaman, Zamir, Ziyan,

4 Harfli Kelimeler

Aman, Amin, Amir, Anam, Anma, Araz, Arma, Arya, Ayan, Ayar, Ayaz, Ayin, Ayma, Ayna, Ayni, Azar, Azim, Azma, İman, İmar, İmza, İnam, İzam, İzan, Main, Mana, Mani, Marn, Maya, Mayi, Mazi, Mira, Miza, Nara, Nazi, Niza, Rami, Rina, Riya, Yama,

3 Harfli Kelimeler

Ama, Ana, Ani, Ara, Ari, Arz, Aya, Ayn, Aza, İma, Mai, Mir, Nam, Nar, Naz, Nim, Ram, Ray, Yan, Yar, Yaz, Zam, Zan, Zar, Zir,

2 Harfli Kelimeler

Am, An, Ar, Ay, Az, İm, İn, İz, Mi, Ra, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.